Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați:
pe Simon, cel numit Petru, și pe Andrei, fratele lui,
aruncând plasa în mare, căci erau pescari, și le-a spus:
„Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!”
Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat.
Mt 4,18-20

petrusiandrei_asumptionistiEvanghelia ne relatează cum Isus a chemat doi frați ca să devină ucenicii săi. Este vorba despre Simon, pe care Mântuitorul l-a numit Chefa sau Petru, și Andrei: „Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!” (Mt 4,19). Sfântul Ioan, în Evanghelia sa, îl prezintă pe Andrei ca primul chemat, așa cum este cunoscut el în tradiția bizantină. Andrei îl va duce la Isus pe fratele său Simon.

Apostolul Andrei – sfântul patron al Bisericii din Constantinopol – este sărbătorit la 30 noiembrie atât de Biserica orientală cât și de cea occidentală. Conform tradiției, Apostolul Andrei a purtat creștinismul în Scitia Minor, actuala Dobroge. Eusebiu din Cesareea, în renumita sa Istorie a Bisericii (cca. 340) vorbește despre o prezență a Sfântului Andrei în aceste regiuni. Acest lucru a fost amintit şi de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, în timpul vizitei sale istorice în ţara noastră, din 7-9 mai 1999: „Cum e cunoscut, potrivit tradiţiei, credinţa creştină a fost purtată în aceste ţinuturi de fratele lui Petru, Apostolul Andrei, care a pecetluit neobosita sa operă misionară prin martiriul său”. Citește mai mult…
Show Buttons
Hide Buttons