Foaia liturgică, 3 decembrie 2023

3 decembrie 2023 • DUMINICA I DIN ADVENT (ANUL B) • Ss. Francisc Xaveriu, pr.; Sofonia, profet LECTURA I O, dacă ai rupe cerurile şi te‑ai coborî!Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Tu, Doamne, eşti tatăl nostru; numele tău este „Răscumpărătorul...

Foaia liturgică, 12 noiembrie 2023

12 noiembrie 2023 • DUMINICA A XXXII-A D.P.A. • Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m. LECTURA I Cei care caută înţelepciunea o găsesc.Citire din cartea Înţelepciunii 6,12-16 Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă; uşor de contemplat de către cei care o iubesc...

Criza ca ruptură a iubirii

Termenul de criză semnifică rând pe rând dificultăţi trecătoare, stări de nelinişte sau decadenţă. Într-o interpretare etimologică, termenul criză (din grecescul krisis) e parţial sinonim cu termenii „judecată” şi „discriminare”. În secolul al XIX-lea, termenul se...
Show Buttons
Hide Buttons