Foaia liturgică, 1 octombrie 2023

1 octombrie 2023 • DUMINICA A XXVI-A D.P.A. • Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv.; Roman Melodul, diacon LECTURA I Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa, îşi va salva viaţa.Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28 Aşa vorbeşte Domnul: „Voi ziceţi:...

Foaia liturgică, 27 august 2023

27 august 2023 • DUMINICA A XXI-A D.P.A. • Ss. Monica; Cezar de Arles, ep. LECTURA I Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23 Aşa vorbeşte Domnul către Şebna, administratorul palatului: „Te voi îndepărta din funcţia ta...
Show Buttons
Hide Buttons