Foaia liturgică, 1 noiembrie 2023

 1 noiembrie 2023 • TOȚI SFINȚII LECTURA I Am văzut o mulţime mare din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile.Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,2-4.9-14 Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul...

Foaia liturgică, 1 octombrie 2023

1 octombrie 2023 • DUMINICA A XXVI-A D.P.A. • Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv.; Roman Melodul, diacon LECTURA I Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa, îşi va salva viaţa.Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28 Aşa vorbeşte Domnul: „Voi ziceţi:...
Show Buttons
Hide Buttons