„Apostolii dădeau mărturie cu multă putere despre învierea Domnului Isus şi ei toţi se bucurau de mult har” (Fap 4,33)

„Profetul Ioel prevestea viitorul mesianic ca un timp de vise și de viziuni inspirate de Duh: «După aceea, voi revărsa Duhul meu peste orice făptură: vor profeți fiii voștri și fiicele voastre, bătrânii voștri vor avea vise și tinerii voștri vor avea viziuni» (3,1). Suntem chemați să visăm împreună. Nu trebuie să ne fie frică să visăm și să facem asta împreună ca o unică omenire, ca însoțitori ai aceleiași călătorii, ca fii și fiice ale aceluiași pământ care este casa noastră comună, toți surori și frați” (Sfântul Părinte Papa Francisc, Mesaj cu ocazia zilei Mondiale a Migranților, Roma, 3 mai 2021).

În întreaga lume au plecat din țara noastră, din diferite motive, frați și surori care își continuă drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. Prin trăirea credinței, ei dau mărturie în locurile în care crezul niceno-constantinopolitan este uitat sau nu este cunoscut. Episcopii, preoții, persoanele consacrate și laicii, asemenea apostolilor, dau mărturie creștinilor și celor care aud pentru prima dată de misterul Învierii, al răscumpărării omului din sclavia păcatului, de unicul Dumnezeu și întreit, că Vestea cea Bună este visul lui Dumnezeu, al Bisericii, al fraților și al surorilor care trăiesc și mărturisesc aceeași credință în unicul Fiu al lui Dumnezeu, Isus Cristos. Visul credinței nu se realizează fără comuniune. Acest aspect foarte important îl descoperim în lucrarea Sfintei Treimi, în întreaga istorie a mântuirii.

Fiecare botezat este un trimis al Domnului în lume, pentru ca fiecare om de pe acest pământ să se bucure de harul care se revarsă din mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit” (Mt 28,19-20). Prin cei trimiși în zonele unde visul Mântuitorului nu este cunoscut, acesta devine realitate în călătoria pe care întregul Trup Mistic al lui Cristos îl realizează zi de zi spre Ierusalimul ceresc.

Preoții români „fidei donum” care sunt în Kenya, în dieceza de Marsabit, atât cei din Arhidieceza de București, aflați în parohiile Hurri Hils și Turbi, cât și cei din dieceza de Iași, aflați în parohia Maikona, împreună cu creștinii din aceste comunități, vă mulțumesc din inimă pentru tot ajutorul pe care îl acordați în fiecare zi în împlinirea visului Mântuitorului în acest loc binecuvântat de harul Domnului.

Pr. Ștefan Lenghen


Actualitatea creştină, nr. 12/2021, Anul XXXII, p. 26.

Show Buttons
Hide Buttons