Cât de important este judecătorul într-o societate! Cântărind cu grijă, el arată, potrivit legii, cine are dreptate într-un conflict (de interese) și cine nu. Prin urmare, îndeplinindu-și în mod conștiincios misiunea, el contribuie la stingerea tensiunilor și a conflictelor ivite, readucând liniștea și pacea în comunitate. Tocmai de aceea, judecătorul a avut în toate societățile și în toate culturile un loc aparte și a fost înnobilat pe drept cu numeroase privilegii, iar tribunalul în care își exercită activitatea a fost considerat ca un soi de „templu al dreptății”.

Dar acest loc atât de important le-a dat impresia unora dintre judecători că ar fi niște zei; că au puteri discreționare care le permit să facă ce vor (abătându-se adesea de la lege). Despre un astfel de judecător ne vorbește însuși Isus într-o parabolă: „Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și nu-i păsa de oameni. Și mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el și-i spunea: «Fă-mi dreptate împotriva dușmanului meu!» Dar, mult timp, el nu a voit” (Lc 18,2-4).

Din păcate, acest caz nu este unic în Biblie. Mai mulți profeți i-au atenționat pe judecătorii din timpurile lor să-și asume în mod responsabil misiunea ce le revine, așa cum le este stabilit prin Lege (vezi în acest sens Is 1,17.23; 59,4; Ier 5,28; 22,3; Ez 45,9; Zah 7,9; etc).

Între cei care nu au putut rămâne indiferenți față de abuzurile judecătorilor se află și autorul Psalmului 82. El încearcă să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu acelor judecători care se cred niște „zei” și cărora nu le pasă de oameni (mai ales de cei neînsemnați). Autorul spune că Dumnezeu se ridică în mijlocul „zeilor” ca să facă judecată zicând: „Până când veți judeca strâmb și veți susține cauza celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate celui umil și celui sărac, scăpați-l pe cel slab și pe cel lipsit de apărare eliberați-l din mâinile celor răi!” Dar, pentru că acestora nu le pasă de avertismentul primit și continuă să umble în întuneric, el le pune în vedere că toți sunteți fii ai Celui Preaînalt și că într-o zi veți muri și ca toți oamenii; veți cădea ca toți cei puternici.

Avertismentul este sever și de luat în seamă cu multă atenție.

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 10/2021, Anul XXXII, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons