„Nu există pace în lume fără pace între popoare, nu există pace între popoare fără pace în familie, nu există pace în familie fără pace în mine, nu există pace în mine fără pace cu Dumnezeu” (proverb chinezesc).

Există mai multe definiții ale păcii. O definiţie simplă este următoarea: „absența unei acțiuni militare”. O definiție mai amplă a păcii include stabilitatea politică, echilibrul stabil între puterile aflate în dușmănie, colaborarea internațională, securitatea națională și bunăstarea individuală.

Sfântul Toma, în celebra sa lucrare Summa Theologica, spune despre pace: „trebuie spus că pacea înseamnă buna înțelegere și încă ceva pe deasupra. De aceea, oriunde este pace este și bună înțelegere; totuși, nu oriunde există bună înțelegere există pace, dacă se ia cuvântul pace în sens propriu” (Toma de Aquino, Summa Theologica, II a, IIae, q. 29, a. 1).

Sfântul Toma recunoaște împreună cu Sfântul Paul: trupul dorește împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului” (Gal 5, 17). De multe ori ne dorim lucruri pe care nu le avem. Deși are ce vrea, sufletului îi rămâne totuși să vrea ceea ce nu poate avea în același timp. De aceea, buna înțelegere reprezintă doar „o păsuire” a ceea ce are celălalt, pe când pacea, care este mai presus, aduce cu sine libertatea în fața dorințelor.

Sunt mulți care doresc războaie și neînțelegeri? Da. Și atunci? Nu toți își doresc pacea. Nu chiar. „Și aceia care caută războaie și certuri nu doresc altceva decât pace, pe care consideră că nu o au, caută să ajungă la o pace mai desăvârșită decât aveau mai înainte” (Toma de Aquino, Summa Theologica, IIa, IIae, q. 29, a. 2).

Deci justificăm războiul? Nicidecum. „Numai pacea este sfântă. Nu avem arme, dar credem în forța blândă a rugăciunii” (Papa Francisc).

Trebuie să înțelegem că adevărata pace nu privește decât binele, iar când vom descoperi pacea cu Dumnezeu vom cunoaște cu adevărat căile de soluționare a conflictelor dintre noi. Oamenii trebuie să audă mai întâi că în Dumnezeu pacea este posibilă, fie în viața personală, fie între grupurile și națiunile aflate în dușmănie. „Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii” (1Cor 14,33).

„În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: «Pace vouă!»” (In 20,21) acesta reprezintă primul salut cu care Mântuitorul înviat îi întâmpină pe apostoli: „Pace vouă”. Și știm ce pace ne oferă El: „Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau așa cum o dă lumea.” Fie ca El, cel viu, să reverse Pacea Sa asupra fiecăruia dintre noi și astfel să căutăm și noi buna înțelegere și pacea.

Pr. Daniel Gheorghiță Benchea


Actualitatea creştină, nr. 4/2021, Anul XXXII, p. 16.

Show Buttons
Hide Buttons