135 de ani de la înfiinţarea Arhidiecezei de Bucureşti

 Acest an cu semnificații deosebite pentru țara noastră este și prilej de recunoştinţă pentru harurile primite în arcul de timp scurs de la crearea Arhidiecezei de București.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea înseamnă pentru ţara noastră o serie de evenimente ce introduc statul român pe harta ţărilor europene moderne. După Unirea Principatelor Române din ianuarie 1859, după câştigarea independenţei faţă de Imperiul Otoman în 1878, după proclamarea României ca Regat în 1881, era momentul şi pentru reorganizarea vieţii bisericeşti din noua Românie.

Acest lucru s-a întâmplat la 27 aprilie 1883, când Papa Leon al XIII-lea (1878-1903), om al lui Dumnezeu atent la semnele timpului, a ridicat Vicariatul Apostolic al Valahiei la rangul de episcopie de sine stătătoare. Astfel, prin bula Præcipuum munus din 27 aprilie 1883, a luat naştere Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti. Statutul României de stat modern şi independent, ce începea să aibă un cuvânt de spus în problemele Europei de atunci, impunea crearea de structuri noi pentru toată buna orânduire a naţiunii. Se poate spune că, prin constituirea Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, s-a mai urcat o treaptă pe scara modernizării complete a ţării noastre, care secole întregi a avut parte de evenimente deloc favorabile dezvoltării ei.

Cei 135 de ani de istorie ai Arhidiecezei de Bucureşti însumează evenimente deosebite, momente de persecuţie, ani de speranţă şi progres, precum şi personalităţi remarcabile, care au avut la inimă grija faţă de poporul lui Dumnezeu din această Biserică locală. Ne gândim la arhiepiscopii de Bucureşti, care, începând cu primul dintre aceştia – Mons. Ignazio Felice Paoli – până la actualul păstor al Arhidiecezei, ÎPS Ioan Robu, s-au dăruit cu totul grijii spirituale faţă de cei pe care i-au condus sufleteşte. Ne gândim la preoţii, călugării şi credincioşii martiri din comunism, care nu au acceptat niciun compromis. Ne gândim la catolicii de astăzi şi de mâine ai Arhidiecezei, care sunt chemaţi să ducă mai departe moştenirea spirituală preţioasă primită de la înaintaşii lor. Pentru tot ceea ce Dumnezeu a oferit Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, se cuvine să mulţumim în această zi de sărbătoare – 27 aprilie 2018.

Pr. Andrei Dumitrescu


Actualitatea creştină, nr. 4/2018, p. 11

Show Buttons
Hide Buttons