Sanctității Sale Francisc

Pontif Suprem

Sfinte Părinte,

Împreună cu mulțimea numeroasă a oamenilor purificați de vina originală prin apa botezului, care celebrează acum pe toată fața pământului victoria Fiului lui Dumnezeu asupra morții și a puterilor infernale, Arhiepiscopul Arhidiecezei de București, împreună cu Episcopul său auxiliar, cu preoții săi, cu congregațiile religioase de bărbați și femei, și cu toți credincioșii încredințați grijii sale pastorale, dorim să mărturisim iubirea sinceră, recunoștința vie, ascultarea continuă și fidelitatea puternică față de Părintele tuturor celor care îl urmează pe Cristos Domnul și față de Păstorul Suprem al turmei Mântuitorului.

Așteptăm cu bucurie mare vizita apostolică a Sanctității Voastre în România, încrezători în lucrarea misterioasă a cuvintelor Evangheliei lui Cristos și în puterea harului slujirii petrine, sperând că cuvintele Împărăției Cerului vestite de către Părintele întregii familii creștine în țara noastră cu această ocazie vor aduce roade însutite în grădina binecuvântată a Mariei.

Cu rugăciuni pline de fervoare și stăruitoare, pentru Succesorul Sfântului Apostol Petru aflat la conducerea Sfintei Biserici, prin mijlocirea Mariei Mama lui Cristos și mireasa sa, implorăm plinătatea harurilor și a bucuriilor pascale, revărsarea din belșug a darurilor Duhului Mângâietor pentru Părintele și Învățătorul nostru.

Implorăm cu încredere Binecuvântarea Apostolică pentru Biserica noastră locală, pentru Patria noastră, pentru poporul nostru și pentru lumea răscumpărată prin Sângele Preasfânt al lui Cristos, lume totuși chinuită în vremurile noastre de atâtea rele, lucrare a Capului capcanelor infernale.

București,

17 aprilie 2019

Arhiepiscop Mitropolit

Ioan Robu

Show Buttons
Hide Buttons