Comuniune, participare, misiune

Încă de la începutul mandatului său apostolic, Papa Francisc a relansat cuvinte pe care Biserica le-a cunoscut dintotdeauna, dar care de-a lungul secolelor au fost pierdute sau slăbite. Ne referim în special la cuvintele sinod, sinodalitate și sinodal.

Primul substantiv, sinod, se referă la un instrument precis de activitate eclezială, care prevede participarea unor delegați cu obiective și decizii specifice la viața şi activitatea Bisericii. La nivelul Bisericii universale, amintesc aici doar câteva sinoade: Sinodul despre familie, Sinodul despre viața consacrată, Sinodul despre tineri, Sinodul despre Amazon și viitorul Sinod, care va trata tocmai despre sinodalitate: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune” (2023). Ca și în sinoadele anterioare, Arhidieceza noastră este chemată să-şi aducă contribuția în funcție de datele și metodele care ne vor fi comunicate în lunile următoare.

În centrul interesului nostru, totuși, este plasat al doilea termen: sinodalitate. Cuvântul exprimă un stil, un mod de a fi care califică viața și misiunea Bisericii.

Sinodalitatea (de la cuvântul grecesc syn-odos, drum făcut împreună) este un mers împreună ascultând de Duhul Sfânt. Papa Francisc scrie: „Practica sinodalității, tradițională, dar mereu reînnoită, este implementarea, în istoria Poporului lui Dumnezeu, aflat în călătorie, a Bisericii ca mister de comuniune, după imaginea comuniunii trinitare. După cum știți, această temă îmi stă la inimă: sinodalitatea este un stil, este un «a merge împreună» și este ceea ce Domnul așteaptă de la Biserica mileniului al treilea” (Discurs la aniversarea a 50 de ani de la instituirea Sinodului episcopilor, 15 octombrie 2015). „A da cuvântul” tuturor celor botezați este marele vis al Conciliului Vatican II, în convingerea că întregul Trup al lui Cristos are un „simț al credinței” și un „fler” special cu privire la vestirea Evangheliei în cele mai diferite situații de viață (Lumen gentium, nr. 12).

În exortația apostolică Evangelii gaudium (2013), Papa Francisc a reamintit că, „în toți cei botezați, de la primul până la ultimul, acționează forța sfințitoare a Duhului care îndeamnă la evanghelizare. Poporul lui Dumnezeu este sfânt datorită acestei ungeri care îl face infailibil «in credendo» (în modul de a crede)… Ca parte a misterului său de iubire față de omenire, Dumnezeu înzestrează totalitatea credincioșilor cu un instinct al credinței – acel sensus fidei – care îi ajută să discearnă ceea ce provine realmente de la Dumnezeu” (nr. 199). „Din acest motiv, proiectul noii evanghelizări nu poate fi realizat doar de «actori calificați», iar oamenii credincioși să fie excluși sau să rămână pasivi” (nr. 120).

Al treilea cuvânt, sinodal, descrie felul de a fi Biserică: nu  poate fi un singur popor și cu atât mai mult un singur corp, fără „a merge împreună”. O Biserică sinodală este o Biserică a ascultării, și a asculta „este mai mult decât a auzi” (Evangelii gaudium, nr. 171): fiecare în ascultarea celorlalți și toţi ascultând de Duhul Sfânt, „Duhul adevărului” (In 14,17), pentru a ști ceea ce „spune El Bisericilor” (Ap 2,7) și pentru a pune în practică ceea ce El ne inspiră.

Biserica este invitată să rămână împreună în ascultarea Cuvântului și ascultarea culturii timpului, a locurilor în care trăim, suferim, sperăm și ne împlinim credința. Astfel, realizăm „discernământul semnelor timpurilor în lumina Evangheliei” (Gaudium et spes, nr. 4) și devenim tovarăși de drum ai omenirii contemporane.

Întreaga Biserică Catolică, în cadrul diecezelor, al congregațiilor religioase, al instituțiilor de învățământ teologic şi al tuturor organismelor de conducere, în intenția Papei Francisc,  trebuie să devină tot mai mult locuri de ascultare, discernământ, rugăciune, împărtășire, astfel încât să se poată vedea „ceea ce Duhul Sfânt spune” Bisericii noastre diecezane, care călătorește pe teritoriul propriu. Prin voința Învățătorului și Mântuitorului nostru Isus, Biserica este constituită într-o stare permanentă de misiune. Fiecare generație se confruntă cu discernământul său specific: Ce fel de Biserică suntem chemați să construim astăzi pe teritoriul Arhidiecezei noastre, cu puterea Duhului? Această întrebare trebuie precedată de o alta, care trebuie păstrată și amintită frecvent: cine este Biserica? Biserica este formată doar de cei care au primit sacramentul Preoției sau de toți cei botezați, îmbogățiți de Duhul Sfânt  cu un dar special  pentru binele comun?

În această lună Papa Francisc va deschide în Vatican acest nou drum „sinodal” (10 octombrie), şi apoi, o săptămână mai târziu (17 octombrie), în fiecare dieceză va avea loc o celebrare specială prin care se va marca începutul procesului sinodal, pentru a implica în mod mai  eficace întregul popor al lui Dumnezeu în viața şi în misiunea Bisericii: „pentru o Biserică sinodală; comuniune, participare şi misiune”.

Ce este Sinodul episcopilor?

Sinodul  episcopilor este un organism bisericesc instituit de Sfântul Paul al VI-lea în 1965 şi este definit de Codul de Drept Canonic ca „o adunare de episcopi, care, aleși din diferite regiuni ale lumii, se întrunesc la intervale de timp stabilit, ca să favorizeze o unire strânsă între Pontiful Roman şi Episcopi, ca să-l ajute cu sfaturile lor pe Pontiful Roman în menținerea şi propășirea credinței şi a moralei, în respectarea şi consolidarea disciplinei ecleziastice şi ca să examineze problemele privind activitatea Bisericii în lume” (can. 342).

Din voința Papei Francisc, acest organism bisericesc se transformă în zilele noastre în modul său de a proceda: de la eveniment care vede ca protagoniști numai episcopii, devine un proces care implică şi dă ascultare tuturor credincioșilor catolici din lume, cu scopul „de a procura o informare directă şi exactă cu privire la problemele şi situațiile care privesc viața internă a Bisericii şi acțiunea pe care ea trebuie să o conducă în lumea actuală”.

Pentru a putea conduce Biserica de astăzi în modul cel mai bun, Papa Francisc vrea să asculte tot poporul lui Dumnezeu, şi nu numai episcopii. Chemat să fie succesor al lui Petru pentru a conduce Biserica Romei, Papa nu vrea să se simtă singur „deasupra” Bisericii, dar „înăuntrul” ei, ca botezat între botezați, şi în colegiul episcopal ca episcop printre episcopi. Un vechi principiu spune: „trebuie să fie discutat de toți ceea ce îi interesează pe toţi”. Atunci scopul acestui sinod „în format nou” este acela de a consulta şi asculta pe credincioșii din orice dieceză din lume, pentru că „totalitatea credincioșilor nu poate greși în a crede”, în virtutea luminii care vine de la Sfântul Duh, dăruit tuturor la botez.

Acest mod de a consulta şi asculta pe toți credincioșii catolici era o practică tipică a Bisericii din primul mileniu, dusă înainte în Biserica Ortodoxă. „Drumul sinodalităţii este drumul pe care Domnul îl așteaptă de la Biserica mileniului al treilea”; „Biserica sinodală este Biserica ascultării, în care fiecare are de învățat de la celălalt: poporul lui Dumnezeu, colegiul episcopal, Episcopul Romei” (Papa Francisc).

Acest proces se va desfășura în trei faze, fiecare pe durata unui an: o fază „pregătitoare”, de consultare a poporului lui Dumnezeu, la nivelul fiecărei dieceze;  în completarea acesteia, va urma o fază „de celebrare”, de discernământ, pentru păstorii-episcopi în diferitele conferințe episcopale naționale, şi care va culmina apoi în a treia şi ultima fază „de realizare”, cu Episcopul Romei, în anul 2023.

„Scopul Sinodului este acela de a consulta şi nu de a produce documente, de a face să se nască vise, să trezească profeții şi viziuni, să favorizeze speranțe, să stimuleze încredere, să lege rănile, să întrețeasă relații, să învioreze un orizont de speranță, să învățăm unul de la altul, şi să creăm un scenariu pozitiv care să lumineze mințile, să încălzească inimile, să redea putere mâinilor” (Documentul pregătitor al Sinodului episcopilor).

Preasfânta Fecioară Maria, Maica Bisericii să ne însoțească în timp ce participăm activ, cu bucurie, însuflețiți de mare speranță în acest itinerar sinodal, împreună cu frații şi surorile noastre de credință, cu păstorii noștri din întreaga Arhidieceză şi cu Sfântul Părinte, pentru a ajunge la o Biserică sinodală „în ieșire”, adică în misiune constantă, pentru a construi împreună Împărăția lui Dumnezeu în întreaga lume.

Cu toții „să mergem împreună” pentru o Biserică reînnoită!

 † Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București 


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 10/2021, Anul XXXII, p. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons