Este o invitaţie din partea Papei Francisc. Anul Familia Amoris Laetitia pregătitor Întâlnirii mondiale a familiilor din iunie 2022 de la Roma este un timp prielnic pentru citirea şi meditarea acestei magna carta a familiilor.

Primul capitol al exortației apostolice Amoris Laetitia este un imn dedicat familiei care pleacă de la meditarea Psalmului 128. Notele care compun linia melodică a acestei ample partituri sunt culese din Sfânta Scriptură. A intra în universul biblic este şi ţintă şi stimul. Papa Francisc ne cere să ne îndreptăm privirea către înălţimi şi către depărtări ca să avem mereu idealul în faţa ochilor.  A-l compara cu realitatea familiilor de azi nu are nicidecum menirea de a ne descuraja, ci, dimpotrivă, de a ne stimula.

Preluând metafora poetului argenitinian Jorge Luis Borges, „fiecare casă este un candelabru” (nr. 8), Papa ne invită să trecem pragul casei. În cele mai multe limbi, „casa” nu este doar zidirea din cărămizi, din piatră şi ciment, coliba ori cortul de locuit, este şi cine locuieşte în ea. Este „ţesutul” alcătuit din persoane vii şi din generaţii. Mai mult, „casa” prin excelenţă este chiar templul, reşedinţă terestră a lui Dumnezeu. Între casa descrisă de psalmist şi casa descrisă de poet sunt asemănări şi deosebiri. Psalmistul jubilează pentru belşugul mesei, pentru hărnicia soţiei, pentru numărul mare de copii care sunt asemenea vlăstarelor măslinului împrejurul mesei. Poetul, în schimb, ţine laolaltă bucuria şi durerea, lumina clară, dar şi feştila fumegândă.

Cu mare probabilitate – după cum rezultă din culegerea de poezii intitulată Fervore a Buenos Aires (1923) – metafora a încolţit în mintea tânărului poet de 24 de ani pe când se plimba pe „strada necunoscută” a oraşului. Între zidurile apartamentelor erau încătuşate multe flăcări separate, adică vieţi izolate în propria singurătate sau dramă, familii unite în iubire sau măcinate de diviziuni, prospere sau chircite sub povara sărăciei ori a lipsei unui loc de muncă.

Cum ştim, nu toate poveştile de dragoste şi de viaţă familială relatate în Biblie sunt reuşite: unele ne redau strălucirea comuniunii (nr. 12-13), altele durerea şi doliul, ura dintre fraţi şi neajunsurile dintre soţi (nr. 19-21). Prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu nu este o înşiruire de teme abstacte, ci un tovarăş de drum care stă alături de familiile în dificultate sau de cele care trec prin dureri şi necazuri pentru a le indica ţinta călătoriei lor (nr. 22).

Să facem din fiecare casă o biserică domestică (nr. 15) şi un loc de dialog pentru a ne însuşi arta de a trăi (nr. 16-18), un loc în care suferinţa şi truda sunt paşi necesari (nr. 23-26).

Pr. Fabian Măriuţ


Actualitatea creştină, nr. 5/2021, Anul XXXII, p. 22.

Show Buttons
Hide Buttons