200 de ani de la naştere

Acum 200 de ani, la 25 iulie 1818 se năștea la Santa Maria de Vezzano (Firenze), în Italia, Ignazio Felice Paoli care avea să devină primul Arhiepiscop al Arhidiecezei de București. Prin aceste rânduri, aș vrea să-i aducem prinosul nostru de recunoștință acestui Păstor care a marcat prin uriașa sa personalitate ultima jumătate a secolului al XIX-lea din viața Bisericii noastre locale. Numele său va rămâne legat pentru totdeauna de ctitorirea Catedralei Sf. Iosif din București.

De foarte tânăr, Ignazio Paoli a intrat în Ordinul Pasioniștilor activând în Italia, Anglia, Irlanda și Statele Unite, construind biserici, case religioase și mănăstiri la Londra, Paris și Belfast.

Având această bogată experiență și activitate misionară, Papa Pius al IX-lea l-a numit, la 19 august 1870, Episcop de Nicopolis ad Hystrum și Administrator apostolic al Valahiei, cu reședința la București.

În acest context, Episcopul Paoli a pus în aplicare una dintre cele mai importante inițiative pastorale: fondarea, în toamna anului 1870, a Seminarului diecezan pentru formarea clerului autohton. Ctitoria Arhiepiscopului Paoli va fi închisă în august 1948 de regimul ateo-comunist, în momentul de apogeu al Seminarului, care devenise cel mai important și valoros seminar din România, mai ales în perioada în care a fost condus de Fericitul Anton Durcovici.

Dar, desigur, opera cea mai măreață a Arhiepiscopului Paoli rămâne Catedrala Sf. Iosif din București, Biserica-mamă a tuturor bisericilor din Arhidieceză, construită în perioada 1873-1884 și sfințită la 15 februarie 1884.

Pentru construirea Catedralei, devenită o emblemă a Bisericii noastre locale, ctitorul acesteia, Arhiepiscopul Paoli, am putea spune că și-a jertfit propria viață. Astăzi, la 134 de ani de la sfințirea ei, Catedrala continuă să fie centrul spiritual al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, dăinuind ca un monument al credinţei, chiar dacă existenţa ei este pusă în mod grav în pericol de clădirea ilegală din imediata vecinătate.

La construirea Catedralei Sf. Iosif, Arhiepiscopul Ignazio Felice Paoli şi-a dovedit marile sale calităţi de om providenţial, adevărat păstor, bărbat încercat şi harnic. Experienţa sa umană şi pastorală, alături de calităţile administrative au fost considerentele de care a ţinut seamă Papa Leon al XIII-lea, atunci când l-a numit pe Ignazio Paoli ca Arhiepiscop de Bucureşti, pe 27 aprilie 1883.

Întors la Bucureşti în primăvara anului 1883, după o vizită la Roma, la Papa Leon al XIII-lea, Arhiepiscopul Paoli a ţinut în Catedrală un discurs emoţionant: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, căci după o absenţă îndelungată a mea, mi-a acordat harul de a revedea pe fiii mei spirituali, catolicii din Bucureşti… În cei 14 ani de minister episcopal, eu am trudit pentru voi promovând instrucţia în şcoli, formând un seminar pentru formarea unui cler instruit… şi în fine am lăsat pentru voi un monument frumos şi demn de religia noastră sfântă: catedrala” (Dănuţ Doboş – Eugen Bortoş (editori), Parohia Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti, 2005, p. 199).

Apoi a povestit cum, atunci când se afla la Roma, Papa i-a adresat, în prezenţa cardinalilor şi a altor episcopi, cuvinte de apreciere, și l-a întrebat dacă este pregătit pentru noua sa misiune la Bucureşti: „Sfinte Părinte – a răspuns Arhiepiscopul – până la moarte vreau să trudesc şi să mă sacrific pentru ei. Aceasta e decizia mea, până voi putea spune într-o zi: Doamne, dintre cei pe care mi i-ai dat să-i conduc, nu s-a pierdut niciunul”.

Şi, adresându-se credincioşilor din Catedrală, în acelaşi discurs, îi îndeamnă: „De aceea vă repet şi vouă: rămâneţi catolici buni, nu numai cu numele, ci şi cu faptele, respectând poruncile Bisericii noastre sfinte…, făcând operă de adevăraţi creştini” (op. cit., p. 199-200).

Autorul Scrisorii către Evrei ne îndeamnă: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu şi considerând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor” (Evr 13,7). Ascultând îndemnul autorului sacru, la împlinirea a 200 de ani de la naşterea Arhiepiscopului Paoli şi 135 de ani de la crearea Arhidiecezei de Bucureşti, gândurile noastre de preţuire se îndreaptă spre primul Arhiepiscop de Bucureşti, ctitorul „inimii” Arhidiecezei – Catedrala Sf. Iosif -, spirit întreprinzător, fin diplomat, păstor care şi-a consumat toate energiile pentru binele spiritual şi material al turmei sale.

Arhiepiscopul Ignazio Felice Paoli a murit la Viena, pe 27 februarie 1885, iar rămăşiţele sale pământeşti se odihnesc în capela Sf. Ana din cimitirul Bellu, loc sacru unde timp de 133 de ani credincioşii catolici i-au adus un pios omagiu.

PS Cornel Damian

Episcop auxiliar de Bucureşti


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 7/2018, Anul XXIX, pag. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons