Vizita Papei Francisc în România este un răspuns al Sfântului Părinte la invitaţiile care i-au fost adresate în aceşti ani, pe care îl aşteptam cu emoţie şi speranţă şi pentru care am depus toate străduinţele. […] Vizita Papei se înscrie ca un eveniment istoric de puternică semnificaţie, ale cărei reverberaţii vor pătrunde în spiritualitatea românilor. (ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun, dl Liviu-Petru Zăpîrțan)

Între 31 mai și 2 iunie, Papa Francisc va veni în țara noastră, răspunzând invitației autorităților statului român și a Bisericii Catolice din România. Va fi o vizită apostolică cu valențe pastorale şi ecumenice.

Sanctitatea Sa va vizita orașele București, Iași şi Blaj şi Sanctuarul marian de la Șumuleu-Ciuc.

Episcopii catolici din România au primit cu bucurie şi recunoștință vestea vizitei Papei Francisc, îndemnându-i pe credincioși şi pe toți oamenii de bunăvoință să se unească în rugăciune pentru ca acest eveniment să aducă roade bogate în viața spirituală a creștinilor, precum şi în favoarea binelui și a unității întregii societăți românești. „Sperăm ca prezenţa în România a Urmaşului Sfântului Petru să aducă României inspirația pentru a uni tot ceea ce e bun şi valoros în favoarea țării şi a binelui comun. Să putem regăsi voinţa dialogului între Bisericile creştine bazat pe respectul alterității, care să unească energiile creștinilor în favoarea vieții și a valorilor fireşti ale Creației lăsate de Dumnezeu”, a transmis în mesajul său Card. Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România.

Papa Francisc este al doilea Papă care vine în vizită în România, după Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, ce a poposit pe aceste meleaguri în luna mai 1999.

Vizita se va desfășura sub mottoul „Să mergem împreună!”. Logoul vizitei simbolizează faptul că Poporul lui Dumnezeu din România își duce existența sub ocrotirea Maicii Domnului. România este numită adesea „grădina Maicii Domnului”, expresie dragă tuturor credincioșilor, folosită şi de Sfântul Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale din 1999. Vizita Papei Francisc preia această amprentă tipic mariană, invitând la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului, așa cum indică mottoul vizitei.

Sfântul Părinte însuși a îndemnat adesea la unirea diferitelor forțe, la renunțarea la egoism și la acordarea priorităţii binelui comun. Urmașul Sfântului Petru vine în România pentru a invita la unitate, pentru a întări în credință. Într-un context confesional divizat, apelul la unitate primește o importantă dimensiune ecumenică. Culorile utilizate în logo fac trimitere la culorile drapelului național: roşu, galben şi albastru.

(www.bisericacatolica.ro/)


Actualitatea creştină, nr. 2/2019, Anul XXX, p. 10.

Show Buttons
Hide Buttons