MINISTER ȘI MISTER

Pontif al Bisericii Universale

Decretele și actele importante emanate de Papa de la Roma se încheie cu indicarea locului și a datei în care au fost emise, precum și a anului pontificatului. În cazul decretului de numire a PS Iosif la Iași scrie: „în al șaptelea an al pontificatului”.

După ce am meditat slujirea de Pontif a Papei, ca vicar al celui care este Pontiful prin excelență, Isus Cristos, observăm o aplicare a supremației pontificale a acestuia.

Nu a trecut mult de la deja memorabila vizită a Papei Francisc în România, în care am văzut cum a făcut punți între noi și cu Dumnezeu. Ne-a indicat drumul sigur peste orice diviziuni și resentimente spre comuniunea perfectă cu Tatăl nostru cel din Ceruri. Grija pe care ne-a arătat-o cu ocazia vizitei continuă și, recent, am fost martorii a două gesturi ale Papei Francisc care ne arată ce înseamnă a fi Supremul Pontif.

Cu ocazia comemorării a 160 de ani de la moartea Sfântului Paroh de Ars, Papa a transmis o scrisoare tuturor fraților preoți. Aceștia, pontifi de gradul al doilea, au găsit mereu în exemplul parohului de Ars o puternică încurajare și determinare în devotamentul pentru mântuirea poporului lui Dumnezeu. Sfântul Părinte reamintește acest lucru și repune în ordine toate acele elemente care dau misiunii sacerdotale adevărata identitate de creatoare de punți pentru a comunica cu Dumnezeu și cu oamenii pentru a ajunge tot la Dumnezeu. Preoții nu pot decât să fie recunoscători că pot avea în Succesorul lui Petru acel lider pontifex care, tocmai pentru că este asistat de Duhul Sfânt în misiunea aceasta, conduce preoții cum făcea Sfântul Petru în prima sa Scrisoare din Noul Testament (v. 1Pt 5,1-7).

Al doilea fapt l-am experimentat cu ocazia alegerii și hirotonirii episcopale a PS Iosif Păuleț, noul Episcop de Iași. Sigur că alegerea a însemnat un timp de discernământ care a fost coordonat de cei care îl asistă pe Sfântul Părinte în acest scop. Dar în tot acest timp vedem lucrarea lui Dumnezeu, care pentru noi este ratificată de faptul că Supremul Pontif semnează decretul de numire, mandatul de consacrare și de încredințare a poporului lui Dumnezeu. Pe data de 6 august 2019, când Biserica locală din Iași cerea episcopului consacrator să îl hirotonească pe cel ales, a fost cerut să se citească mandatul. Iar mandatul, decretul, a fost citit de reprezentantul Sfântului Părinte, Nunțiul Apostolic în România. Fără mandat, fără această exprimare concretă a Supremului Pontif, Dieceza de Iași încă nu ar fi primit un pontif episcop, în ciuda oricăror frământări și calcule umane.

(Va urma)


Actualitatea creştină, nr. 9/2019, Anul XXX, p. 11.

Show Buttons
Hide Buttons