Luna ianuarie ne introduce într-un Nou An! Înainte de toate, aş vrea să adresez urări pentru ca să fie un an de bucurie, de pace, de seninătate tuturor cititorilor revistei Actualitatea creștină. Totuşi, pentru a se putea realiza, urarea mea are nevoie de o condiție fundamentală: să facem în aşa fel încât Domnul să ne binecuvânteze şi să intre în viețile noastre: „Domnul să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze”!  Numai prezența şi binecuvântarea sa ne poate garanta din plin tot ceea ce dorim în noul an.

La începutul acestui an, desigur, cu toții ne exprimăm dorința de a avea un an mai senin şi mai prosper. Poate la începutul acestui an, la lumina a tot ceea ce s-a întâmplat în ţara noastră şi în lumea întreagă, este de înțeles că printre darurile cele mai dorite trebuie să fie cel al sănătății şi înfrângerea totală a virusului, care continuă să aducă atâta neliniște şi nesiguranță în familiile şi în comunitățile noastre.

Şi întotdeauna asociem, la început de an, o dorință cu o urare specială: pacea, pe care o invocăm  şi o implorăm de la Domnul prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, tocmai în prima zi a Anului Nou.

Într-adevăr, pacea este un dar pe care omul îl poate primi numai de la Dumnezeu. În acest moment istoric special, vrem să cerem Domnului nu numai încetarea conflictelor, a neînțelegerilor şi a contrastelor între diferite țări, în comunitățile şi în mediile în care lucrăm sau în familii, dar fiecare dintre noi trebuie să invoce pacea Domnului pentru propria inimă, pentru cea a fratelui său sau a surorii care este alături de noi, şi să ne îndreptăm şi spre lumea înconjurătoare în care ne mișcăm şi trăim.

Tema propusă de Papa Francisc pentru Ziua Mondială a Păcii în acest an este  „Cultura îngrijirii ca o cale a păcii”. Mesajul este o chemare adresată tuturor, pentru a înlesni drumul către pace prin grija pe care toți oamenii trebuie să o aibă față de semenii lor, față de binele comun,  protejarea creației, preocuparea pentru solidaritate, care sunt premise absolut necesare pentru garantarea ei, pentru că „nu există pace fără cultura îngrijirii”: „În acest timp, în care barca omenirii, zguduită de furtuna crizei, înaintează cu greutate căutând un orizont mai calm și senin, cârma demnității persoanei umane și «busola» principiilor sociale fundamentale ne pot permite să navigăm cu o rută sigură și comună. Fiind creștini, să ținem privirea îndreptată spre Fecioara Maria, Steaua mării și Maica speranței. Toți împreună să colaborăm pentru a înainta spre un nou orizont de iubire și de pace, de fraternitate și de solidaritate, de sprijin reciproc și de primire reciprocă” (Mesajul Papei Francisc).

Peste câteva zile se va încheia şi Timpul Crăciunului, pe care Sfântul Leon cel Mare îl definea „timpul păcii”: „Ce putem găsi mai potrivit, printre darurile lui Dumnezeu, dacă nu pacea, acea pace care a fost vestită pentru prima oară de cântarea îngerilor la nașterea Domnului? Pacea generează fiii lui Dumnezeu, hrănește iubirea, creează unirea; ea este odihna celor fericiți, este locuință a veșniciei. Misiunea sa specifică şi binefacerea ei specială este aceea de a uni cu Dumnezeu pe cei pe care îi separă de lumea răului” (Cuvântarea 6 pentru Crăciun).

Iată, atunci, de ce este necesar să invocăm pentru inima noastră darul păcii. Dar pacea cere să fie „îngrijită”:  fiecare dintre noi, într-adevăr, poate găsi pacea inimii, dacă cultivăm în noi „exigența de a asculta în același timp strigătul celor nevoiași și cel al creației. Din această ascultare atentă și constantă se poate naște o îngrijire eficace a pământului, casa noastră comună, și a săracilor. Dar aceasta (…) nu poate să fie autentic un sentiment de unire intimă cu celelalte ființe din natură, dacă în același timp în inimă nu există duioșie, compasiune și preocupare pentru ființele umane. (…) Pace, dreptate și salvgardare a creației sunt trei probleme complet conectate, care nu se vor putea separa în așa fel încât să fie tratate singular” (Enciclica Laudato si’, 24 mai 2015).

Luna ianuarie este şi o perioadă densă din punct de vedere liturgic; printre atâtea celebrări aş dori să ne oprim la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care se desfășoară între 18 şi 25 ianuarie.

„Rămâneți în dragostea mea: veţi aduce multe roade” (cf. In 15, 1-17). Pe bună dreptate Biserica îi invită pe toţi creștinii să se roage în mod intens timp de o săptămână pentru ceea ce este o  cerință şi o dorință expresă a lui Isus însuși, când l-a rugat pe Tatăl cu această intenție: „ca toţi să fie una” (cf. In 17,20-21).

Cunoaștem cu toții eforturile pe care Sfântul Părinte Papa Francisc le face în această direcție, dar aş dori să mă opresc asupra cuvintelor pe care Papa le-a adresat cu câțiva ani în urmă participanților la Conferința secretarilor organizării ecumenice internaționale „Christian World Communions” (12 octombrie 2016). Cu acea ocazie Papa a subliniat că nu este importantă numai munca ecumenică a teologilor, dar că există şi ecumenismul drumului de făcut împreună, care se realizează prin rugăciune şi ajutorarea concretă a fraților: „Să ne rugăm împreună: unii pentru alții şi toți pentru unitate. Şi apoi, să fim aproape de toţi bărbații şi de toate femeile care suferă nedreptăți, războaie… Toți împreună trebuie să ajutăm. Iubirea față de aproapele. Acesta este ecumenism. Aceasta este deja unitate. Unitate în drum cu Isus.”

În această lună, mai ales în săptămâna dintre 18 şi 25 ianuarie, să ne unim în rugăciune şi să cerem lui Dumnezeu darul unității, atât de scumpă inimii sale, pentru că numai uniți putem da mărturie în fața lumii cu o credibilitate mai mare despre puterea iubirii milostive care izvorăște din Evanghelie.

Recenta Enciclică a Papei Francisc, Fratelli tutti (Cu toţii fraţi) a fost recunoscută ca o încurajare importantă pentru toate comunitățile creștine pentru unirea eforturilor în vederea construirii unei culturi a întâlnirii, a solidarității şi a fraternității universale dincolo de granițele politice, sociale şi religioase.

Mulţumindu-vă pentru încrederea pe care o acordați revistei noastre, doresc tuturor cititorilor un reînnoit şi luminos drum în noul an, sub semnul păcii Domnului sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria!

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 1/2021, Anul XXXII, p. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons