Iubiţi-i pe fraţi (1Pt 2,17)

În prima lună a primăverii continuăm prezentarea celei de-a doua opere misionare pontificale, adică cea a Sfântului Apostol Petru.

Această operă s-a născut la insistența Monseniorului Cousin, vicar apostolic în Nagasaki, Japonia. Monseniorul Cousin, în calitate de misionar, a dorit să-i formeze pe preoții locali, capabili să proclame Evanghelia și să edifice Biserica în mijlocul propriului popor. Din acest motiv a fost necesar să se creeze și să se susțină seminarii în cât mai multe țări de primă evanghelizare. Pentru a realiza acest proiect Monseniorul Cousin a cerut ajutorul lui Jeanne Bigard și al mamei sale, Stéphanie, care proveneau din țara lui de naștere.

Opera Misionară Pontificală a Sfântului Apostol Petru (OPSAP) a fost fondată oficial în 1889 în orașul Caen, în Franța, fiind recomandată de Papa Leon al XIII-lea
(1878-1903), în enciclica Ad extremas Orientis, întregii Biserici. Încă din primul an, OPSAP a trimis ajutoare pentru 2.700 de seminariști din teritoriile de primă evanghelizare. În primii cinci ani de la fondarea acestei organizații au fost susținute mai multe seminarii în diferite țări precum Japonia, India, Sri Lanka, Vietnam, Coreea și China. În zilele noastre 30.000 de seminariști din zonele de misiune primesc subvenții anuale, scopul fiind finalizarea studiilor teologice.

OPSAP are următoarele patru obiective de îndeplinit în slujirea sa. Primul este să folosească mijloacele spirituale ale tuturor credincioșilor, prin rugăciune şi jertfirea de sine, pentru a obţine de la Domnul nostru Isus Cristos lucrători pentru via sa și pe care să-i trimită în ogorul lui. Cel de-al doilea obiectiv este să sensibilizeze poporul creştin privitor la necesitatea sporirii numărului de vocaţii şi la importanţa formării clerului local în Bisericile din zonele de misiune, pentru a-i putea apoi trimite să colaboreze cu celelalte Biserici surori. Al treilea este să contribuie la promovarea clerului în Bisericile din țările de misiune. Iar ultimul obiectiv este să ajute formarea tuturor candidaţilor la viaţa consacrată în Bisericile din țările de misiune.

În fiecare an, în duminica Bunului Păstor, de Ziua Mondială a Vocațiilor, OPSAP ne propune să facem rugăciuni deosebite pentru vocații la Sfânta Preoție și la viața consacrată pentru toți preoții care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu în zonele de primă evanghelizare.

(Va urma)

Pr. Ștefan Lenghen


Actualitatea creştină, nr. 3/2021, Anul XXXII, p. 26.

Show Buttons
Hide Buttons