LUNA MISIONARĂ EXTRAORIDINARĂ

OCTOMBRIE 2019

Operele Misionare Pontificale exprimă slujirea lor adusă universalității ecleziale ca o rețea globală care-l susține pe Papa în angajarea sa misionară cu rugăciunea și caritatea creștinilor. Reînnoind sprijinul meu pentru aceste Opere, urez ca Luna Misionară Extraordinară din octombrie 2019 să contribuie la reînnoirea slujirii lor misionare aduse ministeriului meu. (Papa Francisc)

Luna octombrie a fost aleasă de Sfântul Părinte ca lună extraordinară a misiunilor pentru întreaga Biserică Catolică. Scopul spiritual și pastoral al acestei luni misionare extraordinare este de a recunoaște și de a trăi convinși că misiunea este parte esențială a Bisericii.

Este o ocazie unică pentru noi toți: celebrarea centenarului scrisorii apostolice Maximum Illud a Papei Benedict al XV-lea ne ajută să reaprindem ardoarea și pasiunea pentru misiunea lui Isus. A reînnoi din punct de vedere evanghelic misiunea este nu numai o obligație, ci și o temă de mare actualitate în situația lumii actuale.

Convertind inima și mintea noastră, să devenim discipoli misionari, Duhul Sfânt ne împinge către lumea care nu îl cunoaște și nu îl iubește pe Isus, mort și înviat pentru mântuirea lumii. A pune misiunea ad gentes, în diferitele ei înțelesuri, în centrul vieții Bisericii și a recunoaște misiunea lui Isus drept inima și identitatea Bisericii ne va ajuta să înțelegem raportul dintre Dumnezeu și lumea pe care El a creat-o și a mântuit-o din iubire.

Motoul acestei luni este Botezați și trimiși. Biserica lui Cristos în misiune în lume și însoțește logoul, indicând două caracteristici ale fiecărui creștin: botezul și trimiterea. Suntem invitați să reflectăm asupra darului botezului nostru, prin care am fost scufundați în bogăția vieții divine, în râul de har care nu seacă niciodată pentru că izvorăște din moartea și învierea lui Cristos, care este cel mai mare act de iubire din istorie. Grație acestui dar, noi nu mai trăim după soarta păcatului și a morții, ci a harului și a comuniunii cu Dumnezeu și cu frații noștri. Suntem invitați să confirmăm identitatea noastre baptismală ca întâlnire personală cu Cristos viu. El ne trimite să fim martorii lui în lume. Într-adevăr, lumea este însetată de această viață genuină dumnezeiască. Nimeni nu este exclus de la iubirea milostivă a lui Dumnezeu, care ne trimite în lume ca să atragă pe toți la sine.

Logoul, ales de Sfântul Părinte, este bogat în semnificație: un glob transparent, îmbrățișat de crucea lui misionară, ale cărui culori evocă cele cinci continente. Crucea îmbrățișează toată lumea și unește popoarele și creează adevărate legături între persoane cu Biserica Universală. Crucea este instrumentul de comuniune între Dumnezeu și lume pentru universalitatea misiunii noastre. Crucea este luminoasă și plină de culoare, semn al victoriei și al învierii. Globul este transparent pentru că acțiunea noastră de evanghelizare nu are bariere, nici limite. Crucea îmbrățișează pe fiecare om din lume și datorită crucii suntem uniți, conectați și deschiși la comuniunea pentru misiune. Crucea este iubirea lui Isus, care nu cunoaște frontiere sau limite. Din cruce izvorăște botezul pentru mântuirea lumii, căreia suntem chemați să-i anunțăm Evanghelia lui Isus.

Culorile crucii sunt cele cinci atribuite ale celor cinci continente: roșul este atribuit Americii, verdele Africii, albul Europei, galbenul Asiei și albastrul Oceaniei. Fiecare culoare are o semnificație simbolică: roșul evocă sângele martirilor de pe continentul american, sămânța pentru o viață nouă în credința creștină; este culoarea pasiunii misionarilor care, ajunși în acele țări, sunt interesați în mântuirea lumii de acolo. Și acum, este semnul suferinței acelor creștini care rămân fideli Evangheliei în special în mijlocul încercărilor. Verdele este culoarea vieții, a naturii, a vegetației. Simbolizează creșterea și rodnicia, tinerețea și vitalitatea. Continentul african este chemat la armonie, chiar și în mijlocul deșertului și al suferinței. Verdele este și culoarea speranței, una dintre cele trei virtuți teologale. Albul este simbolul bucuriei și al începutului unei vieți noi în Cristos. Este culoarea Europei, care este chemată să își facă proprie forța Evangheliei, care a generat-o grație atâtor Biserici și sfinți. Galbenul este culoarea luminii care se alimentează din adevărata Lumină. Este culoarea Asiei, unde este născut Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Soarele care răsare din înălțimi. Albastrul este culoarea Oceaniei, formată din nenumărate insule, răspândite în Ocean. Este culoarea cea mai apropiată invizibilului și evocă viața divină și transcendența în raport cu tot ceea ce este pământesc. Este culoarea apei vieții care ne potolește setea și ne fortifică în drumul nostru către Dumnezeu. Mai mult, este culoarea cerului, semnul locuinței lui Dumnezeu cu noi oamenii.

Îi mulțumim Sfântului Părinte Francisc căci a voit să ne călăuzească cu această temă pe drumul pregătirii Lunii Misionare Extraordinare, octombrie 2019. Cardinalul Fernando Filoni, Prefectul Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor, în scrisoarea adresată tuturor episcopilor din lume, din 8 aprilie 2018, în spiritul fraternității Bisericii Universale, oferă unele sugestii care pot crea o atmosferă de celebrare misionară în țară și în fiecare dieceză. Aceste sugestii nu limitează spiritul de inițiativă locală, ci dimpotrivă, vor să le inspire creativitatea.

  1. Organizarea unei celebrări diecezane sau naționale pentru deschiderea Lunii Misionare Extraordinare, octombrie 2019.
  2. Organizarea veghii misionare cu tema propusă de Sfântul Părinte.
  3. Propunerea unei celebrări euharistice la nivel diecezan în duminica din Ziua Mondială a Misiunilor.
  4. Propunerea ca mici grupuri de persoane sau de familii să se adune în case pentru recitarea Sfântului Rozariu cu intenție misionară, inspirați din originala intuiție a Venerabilei Pauline Jaricot, fondatoarea Operei Misionare Pontificale pentru Răspândirea Credinței.
  5. Promovarea unui pelerinaj marian sau către un sanctuar în memoria sfinților martiri misionari.
  6. Promovarea strângerii de fonduri din oferte și donații pentru susținerea muncii apostolice cu privirea la misiunea ad gentes și la formarea misionară.
  7. Să se propună tinerilor o activitate publică pentru vestirea Evangheliei.
  8. Organizarea unei celebrări diecezane sau naționale pentru încheierea Lunii Misionare Extraordinare, octombrie 2019.

La nivel parohial, parohii pot avea multe alte inițiative, implicând copiii, tinerii și adulții cu scopul de a provoca pe toți creștinii să participe activ la inițiativa Papei Francisc. Exemplul său misionar trebuie să ne motiveze pentru a redescoperi chintesența botezului nostru: darul vieții divine și sublima obligație misionară de a continua lucrarea lui Cristos în lume. Directorii diecezani pentru Operele Misionare Pontificale pot fi un punct de referință pentru oricine dorește să se implice în opera misionară de evanghelizare, în special preoții și cei care au răspundere asupra grupurilor pastorale sau în școli.

Ca director național pentru Operele Misionare Pontificale, îmi doresc să văd o creștere în privința responsabilității misionare la noi în țară, care să depășească pe cea din anii trecuți. Vreau să fim conștienți că numai un spirit misionar va da viată și dorință de angajament comunităților noastre creștine. Sfânta Fecioară Maria, misionară prin excelență, să ne mijlocească la Fiul ei Isus harul spiritului și al responsabilității misionare. La sfârșitul Lunii Misionare Extraordinare, octombrie 2019, să privim înapoi pentru a vedea cât de mult am făcut sau ne-am implicat pentru misiuni.

Vă doresc un octombrie misionar plin de roade.

Pr. Eugen Blaj,

Director Național OMP

Misiunea Bisericii la popoare

Cu aceste sentimente, primind propunerea Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, convoc o Lună misionară extraordinară în octombrie 2019, cu scopul de a trezi mai mult conştiinţa lui missio ad gentes şi de a relua cu un nou elan transformarea misionară a vieţii şi a pastoraţiei. Ne vom putea dispune bine pentru asta, şi prin luna misionară din octombrie anul viitor, pentru ca toţi credincioşii să aibă la inimă cu adevărat vestirea Evangheliei şi convertirea comunităţilor lor în realităţi misionare şi evanghelizatoare; ca să crească iubirea faţă de misiune, care „este o pasiune pentru Isus, dar, în acelaşi timp, este o pasiune pentru poporul său”. (Scrisoarea Sfântului Părinte Francisc cu ocazia centenarului promulgării scrisorii apostolice Maximum illud, despre activitatea desfăşurată de misionari în lume, 22.10.2017)

Misiunea Bisericii în contexte umane, religioase şi culturale încă neimpregnate de Evanghelie presupune ca transmiterea credinţei să poată genera stiluri de viaţă personale, culturi şi modalităţi de convieţuire socială, făurite de bucuria evanghelică şi de valorile creştine. Credinţa creştină se exprimă ca misiune autentică atunci când este total angajată pentru mântuirea lumii. Mărturia carităţii, angajarea pentru pace şi dreptate, dialogul intercultural cu tradiţiile religioase respectând integral viaţa umană şi demnitatea sa, în special a celor mai săraci, structurează misiunea Bisericii în jurul vestirii Paştelui lui Isus Cristos.

Missio ad gentes, indicată în Evangelii gaudium ca paradigmă a acţiunii pastorale ordinare a întregii Biserici, reprezintă ceea ce Papa Francisc ne cere să punem în centrul comemorării celor 100 de ani ai Scrisorii apostolice Maximum illud a predecesorului său Papa Benedict al XV-lea (30.11.1919). (Scrisoarea Cardinalului Fernando Filoni către Excelențele Ordinarii, 3.12.2017)


Actualitatea creştină, nr. 10/2019, Anul XXX, p. 28-31.

Show Buttons
Hide Buttons