Text: Pr. Daniel Bulai

Foarte important! De mare ajutor în „parcursul nostru sinodal local” ne vor fi sacramentele inițierii creștine: Botezul, Mirul și Euharistia. Tema propusă de ÎPS Aurel pentru Anul Pastoral – temelia vieții creștine – se împletește frumos cu temele: Botezul – participarea, Euharistia – comuniunea și Mirul misiunea.

Obiectivele de mare relevanță pentru calitatea vieții ecleziale și pentru desfășurarea misiunii de evanghelizare sunt: ascultarea, participarea, comuniunea, misiunea, slujirea, mărturia, dialogul și deschiderea.

Obiectivele de mare relevanță ale Sinodului sunt concentrate în opt puncte: ascultarea, participarea, comuniunea, misiunea, slujirea, mărturia, dialogul și deschiderea. Temele de actualitate, de la fiecare punct în parte, cuprind subiecte de orientare a procesului de consultare. Acestea pot fi îmbogățite, în funcție de situațiile noastre locale.

1. Ascultarea. Să ascultăm de Duhul Sfânt și de întregul Popor al lui Dumnezeu. „Să rememorăm modul în care Duhul a condus drumul Bisericii în istorie și modul în care ne cheamă astăzi să fim împreună martori ai iubirii lui Dumnezeu.”

Teme de actualitate:

 • Ascultarea întregului Popor al lui Dumnezeu… A asculta ceea ce Duhul Sfânt spune Bisericii astăzi! Importanța rugăciunii.

 • Duhul Sfânt conduce Biserica.

 • Noi toți suntem instrumente ale Duhului Sfânt.

 • Toți suntem chemați să fim martori ai iubirii lui Dumnezeu acolo unde suntem.

2. Participarea. Implicarea tuturor celor care aparțin Poporului lui Dumnezeu – laici, consacrați și hirotoniți. „Să trăim un proces eclezial participativ și incluziv, care să ofere fiecăruia – îndeosebi celor care din diferite motive se află la periferie – oportunitatea de a se exprima și de a fi ascultat, pentru a contribui la construirea poporului lui Dumnezeu.”

Teme de actualitate:

 • Creștinul este omul speranței care stimulează încrederea, pansează rănile, știe să construiască punți, să lumineze mințile, să încălzească inimile ș.a.m.d.

 • Toți suntem membre vii și importante în Biserică.

 • Nimeni nu este exclus din viața unei comunități, fie că este mică, fie că este mare.

 • Pentru a înțelege glasul Poporului lui Dumnezeu să-i căutăm pe cei care se află la periferie, să-i ajutăm să vorbească și să înțeleagă că și ei sunt foarte importanți în Biserică, dar și înaintea lui Dumnezeu.

3. Comuniunea. Toți avem un rol de jucat în discernerea și trăirea chemării lui Dumnezeu pentru Poporul Său. Să recunoaștem și să apreciem bogăția și varietatea darurilor și a carismelor pe care Duhul le dăruiește în libertate, pentru binele comunității și în favoarea întregii familii umane.”

Teme de actualitate:

 • Deciziile pastorale ale Bisericii să aibă legătură cu voința lui Dumnezeu.

 • Trebuie să recunoaștem că Duhul Sfânt poate oferi daruri speciale unor persoane și grupuri, pe care nu toți le putem înțelege.

 • Să recunoaștem bogăția pe care grupurile carismatice o pot aduce Bisericii noastre locale.

 • Congregațiile religioase, grupurile carismatice, asociațiile, mișcările etc. nu trebuie să formeze „bisericuțe”, ci să promoveze binele și creșterea comunității unde toate acestea sunt prezente. Toate carismele grupurilor respective pot fi valoroase numai atunci când sunt deschise spre comuniune.

4. Misiunea. Biserica există pentru a evangheliza. „Să experimentăm moduri participative de a exercita responsabilitatea în vestirea Evangheliei și în angajarea pentru a construi o lume mai frumoasă și mai locuibilă.”

Teme de actualitate:

 • În celebrările liturgice laicii au un rol foarte important în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, grupul de lectori bine format, din fiecare parohie, poate fi un exemplu pentru întreaga comunitate.

 • Redescoperirea Sfintei Scripturi în viața de familie – prin citirea în comun, în anumite momente, a unor fragmente sfinte.

 • Sfânta Scriptură este o sursă de inspirație, pentru fiecare om în parte, pentru a construi o lume mai frumoasă și mai locuibilă.

 • Ce îi împiedică pe cei botezați să fie activi în misiunea de evanghelizare? Ce domenii de misiune neglijăm în comunitățile noastre?

5. Slujirea. Autoritatea sau guvernarea în cadrul Bisericii noastre locale. Să examinăm modul în care sunt trăite în Biserică responsabilitatea și puterea, precum și structurile cu care sunt gestionate, făcând să se evidențieze și încercând să se convertească prejudecăți și practici deformate care nu sunt înrădăcinate în Evanghelie.”

Teme de actualitate:

 • Cel care a primit o responsabilitate (o misiune, o funcție etc.) în Biserică este conștient că este chemat la slujire, la jertfă, la sacrificii? Cum sunt puse în practică munca în echipă și coresponsabilitatea?

 • În biserică, asociații, grupuri, mișcări etc. insistăm în promovarea propriilor convingeri și păreri sau îl lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze?

 • Suntem înclinați să folosim mai mult autoritatea și impunerea sau să folosim îndemnul lui Cristos de a fi „blânzi și smeriți”?

 • Cum este încurajată „participarea activă” a credincioșilor la Sfânta Liturghie, la Adorația Euharistică, la momente de rugăciune, la respectarea sărbătorilor etc.?

6. Mărturia. Implicarea Bisericii dincolo de propriile granițe. „Să acredităm comunitatea creștină ca subiect credibil și partener credibil în parcursuri de dialog social, vindecare, reconciliere, incluziune și participare, reconstruire a democrației, promovare a fraternității și a prieteniei sociale.”

Teme de actualitate:

 • În comunitatea noastră am identificat persoane care se implică în viața socială, culturală și politică, persoane care ar putea promova valorile creștine în societatea civilă?

 • Există o relație de amiciție între preoți și instituțiile locale ale statului?

 • Consiliul parohial este interesat de contactele Bisericii cu autoritățile statului?

 • Cum dialoghează Biserica noastră locală cu alte sectoare ale societății: sfera politicii, a economiei, a culturii etc.?

7. Dialogul. Să fim deschiși la dialog cu membrii altor comunități creștine, precum și cu alte grupuri sociale. „Să regenerăm relațiile dintre membrii comunităților creștine, precum și dintre comunități și celelalte grupuri sociale, de exemplu comunități de credincioși de alte confesiuni și religii, organizații din societatea civilă, mișcări populare etc.”

Teme de actualitate:

 • În comunitățile noastre încurajăm inițiativele de ordin ecumenic și dialog religios?

 • Care este relația noastră cu Biserica Ortodoxă locală? Dacă sunt obstacole, ce putem face pentru a le depăși?

 • Se urmărește sensibilitatea planului caritabil, în comunitățile noastre, ca punte de colaborare cu alte confesiuni, organizații civile etc.?

 • Membrii comunităților noastre sunt înclinați spre voluntariat?

8. Deschiderea. Să avem curajul să învățăm și de la alții!Să favorizăm valorizarea și aproprierea roadelor experiențelor sinodale recente la nivel universal, regional, național și local.”

Teme de actualitate:

 • Să avem curajul să privim și să învățăm din experiența altor dieceze, a altor sinoade, a altor realități ecleziale etc.

 • Biserica noastră locală este unică. Are o istorie unică, un teritoriu unic și credincioși unici! Ea poate crește frumos și cu ajutorul altor experiențe ecleziale!

 • Sinodul este un timp unic (astăzi se desfășoară, să nu-l pierdem!), special (se desfășoară în această perioadă marcată de pandemie) și sacru (să ne rugăm împreună; să reflectăm împreună; să credem împreună; să mergem împreună!).


Actualitatea creştină, nr. 12/2021, Anul XXXII, p.10-11.

Show Buttons
Hide Buttons