Cateheza Papei Francisc din 13 noiembrie 2019 a avut în centrul ei un cuplu de soți, Priscila și Acvila, și exemplul lor de credință dovedită prin ospitalitatea pe care i-au oferit-o nu doar apostolului Paul, ci și altora.

La începutul catehezei, Papa Francisc a menționat faptul pe care îl relatează cartea Faptele Apostolilor legat de apostolul Paul, care „ca un evanghelizator neobosit ce este, după șederea la Atena, continuă răspândirea Evangheliei în lume. O nouă etapă a călătoriei misionare este Corintul, capitala provinciei romane Ahaia, un oraș comercial și cosmopolit, datorită prezenței celor două porturi importante”.

Făcând referire la capitolul 18 din Faptele Apostolilor, Sfântul Părinte a spus că „Paul găsește ospitalitate la un cuplu de soți, Acvila și Priscila (sau Prisca), obligați să se mute de la Roma la Corint după ce împăratul Claudiu a poruncit expulzarea evreilor (cf. Fap 18,2)”. În continuare a arătat că „acești soți dovedesc că au o inimă plină de credință în Dumnezeu și generoasă față de ceilalți, capabilă să facă loc celor care, ca și ei, fac experiența condiției de străin. Sensibilitatea lor îi face să se descentreze pentru a practica arta creștină a ospitalității (cf. Rom 12,13; Evr 13,2) și să deschidă porțile casei lor pentru a-l primi pe apostolul Paul. Astfel, primesc nu doar pe evanghelizator, ci și vestea pe care o aduce cu el: Evanghelia lui Cristos care «este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede» (Rom 1,16). Și pornind din acest moment casa lor se impregnează de parfumul Cuvântului «celui viu» (Evr 4,12) care însuflețește inimile”.

Un alt lucru pe care l-a evidențiat Papa Francisc a fost acela că „Acvila și Priscila împărtășesc cu Paul și activitatea lor profesională, adică confecționarea de corturi. Într-adevăr, Paul aprecia mult munca manuală și o considera ca un spațiu privilegiat al mărturiei creștine (cf. 1Cor 4,12) și o modalitate de a se susține fără a fi o povară pentru alții (cf. 1Tes 2,9; 2Tes 3,8) sau pentru comunitate”.

Mai departe a vorbit despre ospitalitatea celor doi soți, care au deschis ușile casei lor „nu doar apostolului, ci și fraților și surorilor în Cristos. Într-adevăr, Paul poate să vorbească despre «comunitatea din casa lor» (1Cor 16,19), care devine o «casă a Bisericii», o «domus ecclesiae», un loc de ascultare a Cuvântului lui Dumnezeu și de celebrare a Euharistiei”.

Papa Francisc a mai spus că Acvila și Priscila părăsesc orașul Corint pentru a merge la Efes împreună cu apostolul Paul, iar de aici vor ajunge la Roma „și vor fi destinatarii unui elogiu frumos pe care apostolul îl inserează în Scrisoarea către romani”.

Sfântul Părinte a încheiat spunând: „Să cerem Tatălui să răspândească Duhul său asupra tuturor cuplurilor creștine pentru ca, după exemplul lui Acvila și al Priscilei, să știe să deschidă ușile inimilor lor lui Cristos și fraților și să transforme casele lor în biserici domestice. O casă este o biserică domestică.”

„Și voi, laicilor, aveți responsabilitatea, datorită botezului vostru, să faceți să înainteze credința”.

Iulia Cojocariu


Actualitatea creştină, nr. 5/2022, Anul XXXIII, p. 23.

Show Buttons
Hide Buttons