Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, care deschide luna februarie, ne aduce în atenție figurile a două persoane în vârstă (Simeon și Ana, prorocița) care, de-a lungul vieții lor, au descoperit că viața, indiferent de vocația primită de la Dumnezeu, se împlinește doar atunci când e trăită împreună cu El. Faptul că se află la templu atunci când Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif îl aduc pe Pruncul Isus să-l ofere Domnului denotă din plin preocuparea lor de a descoperi exigențele voinței lui Dumnezeu în cercetarea Sfintelor Scripturi, în lectura semnelor timpului și în rugăciune și de a le transpune în viață.

Exemplul lor se va dovedi cu atât mai prețios cu cât la mijlocul acestei luni vom fi chemați să începem drumul de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui printr-o convertire și pocăință asemănătoare acestor persoane care au răzbit în viață doar rămânând fidele Domnului. O astfel de fidelitate presupune atitudini concrete în viața de fiecare zi inspirate din Legea lui Moise, lege împlinită în Evanghelia lui Isus Cristos (Mt 5,17).

Autorul Psalmului 37 oferă, după cum am văzut deja în articolul precedent („Vrem un an reușit? Ce-am avea de făcut?”), o serie de îndemnuri date celui care dorește să aibă o viață îndelungată, fericită și să se bucure de urmași. Printre altele, în partea a doua a psalmului său, autorul îl îndeamnă pe credinciosul care dorește să nu-și rateze existența: Încetează să faci răul; fă binele și vei avea o casă de-a pururi, căci Domnul iubește dreptatea. El nu-i va părăsi în veci pe credincioșii săi, în timp ce neamul celor fărădelege va fi nimicit… L-am văzut pe cel nelegiuit triumfând și ridicându-se ca un cedru înverzit; a trecut și, iată, nu [mai] este, l-am căutat și nu l-am [mai] aflat. Privește la cel fără prihană, uită-te la cel drept, căci omul păcii are parte de urmași! Căci mântuirea celor drepți vine de la Domnul, El este ocrotitorul lor în timp de strâmtorare. Domnul le vine în ajutor și-i salvează pentru că au nădăjduit în El.

Foarte probabil că bătrânii Simeon și Ana, prorocița, s-au călăuzit în viață după astfel de îndemnuri. Așa au putut ei să ajungă, potrivit Evangheliei, la vârste înaintate (Lc 2,36).

L-am văzut pe cel nelegiuit triumfând/ și ridicându-se ca un cedru înverzit;/ a trecut și, iată, nu [mai] este,/ l-am căutat și nu l-am [mai] aflat./ Privește la cel fără prihană, uită-te la cel drept,/ căci omul păcii are parte de urmași!/ Căci mântuirea celor drepți vine de la Domnul. (Ps 37,35-39)

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 2/2024, Anul XXXV, p. 24.

Show Buttons
Hide Buttons