Pe 6 februarie 2017, în a XXXI-a aniversare a instituirii Consiliului Pontifical pentru Lucrătorii Sanitari (pentru Pastoraţia Sănătăţii) în ajunul celei de a 25-a Zile Mondiale a Bolnavului, Sfântul Scaun a dat publicității Noua cartă a lucrătorilor sanitari, scrisă de Consiliul Pontifical pentru Lucrătorii Sanitari. Textul actual păstrează structura originară, centrată pe vocaţia lucrătorilor sanitari ca slujitori ai vieţii, și îl actualizează pe cel al primei ediții a Cartei, publicat în 1994, care a reprezentat un instrument valoros pentru formarea iniţială, dar şi permanentă, a diferitelor figuri profesionale care lucrează în lumea sănătăţii.

Cu ocazia publicării Noii carte, Arhiepiscopul Zygmunt Zimowski, Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Lucrătorii Sanitari, își exprima dorința „ca acest instrument să poată contribui la o reînnoire constantă şi profundă a lumii sănătăţii şi a înseşi acţiunii pastorale a Bisericii în semnul promovării şi apărării demnităţii persoanei umane. Pentru a rescrie astfel, chiar zilnic, parabola Samariteanului Milostiv (cf. Lc 10,29-37) şi pentru a face prezentă, şi în momentul suferinţei şi al durerii, Speranţa, Dar al Paştelui lui Cristos”.

Pr. Emil Moraru

Actualitatea creştină, nr. 2/2018, anul XXIX, p. 9.

Show Buttons
Hide Buttons