Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății și în domeniul educației sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: i) derularea sistematică în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. (Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)

Într-un comunicat de presă, din 26 februarie, ÎPS Aurel Percă, președintele Comisiei pentru Învățământ a Conferinței Episcopilor Catolici din România, susține necesitatea acordului părinților pentru orele de educație sexuală.

„După modificările adoptate în 2020 la Legea 272/2004 care prevedea ca amendament ca programele de educație sanitară, desfășurate ca activități extracurriculare, să se facă doar cu acordul scris al părinților, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului s-a întors în Parlament prin cererea de reexaminare înaintată de Președintele Klaus Iohannis pe 4 noiembrie 2020, chiar dacă Curtea Constituțională a României a confirmat natura constituțională a legii în 29 octombrie 2020”, se afirmă în comunicat.

În comunicat se precizează: „ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, președintele Comisiei pentru Învățământ din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România, afirmă: «Considerăm că este necesar ca părinții să fie informați cu privire la conținutul orelor de educație sanitară care includ componente de educație sexuală. Educația copiilor nu începe odată cu programa școlară, părinții fiind primii responsabili de transmiterea valorilor către copiii lor. Prin urmare, numai la cererea lor și respectându-se principiile moral-religioase ale acestora, școala le poate pune la dispoziție astfel de cursuri.»

«Solicităm, așadar, reprezentanților din Parlamentul României să dezbată și să adopte legea în aceeași formă, adică adoptându-se modificările din 2020 care prevăd acordul scris al părinților pentru programele de educație sanitară care includ componente de educație sexuală. Există, de altfel, un precedent al acordului scris al părinților și în cazul orelor de religie. Constituția României garantează dreptul oricărui părinte de a-și forma copiii conform convingerilor lor etice și religioase. Cum putem pregăti generația tânără pentru perioada post-Covid-19, în care sunt necesare simțul civic și solidaritatea? Trebuie să schimbăm orientarea culturală de fond, cultivând un simț de responsabilitate foarte puternic, care presupune conjugarea tuturor forțelor, atât din partea confesiunilor, dar și printr-o susținere a educației de către stat prin legi corecte, care să respecte libertatea de decizie», susține ÎPS Aurel Percă.”

De asemenea, în comunicat mai este amintit faptul că „Conferința Episcopilor Catolici din România a emis un comunicat de presă cu privire la acest subiect încă din 28 aprilie 2020, când a semnalat că «obligativitatea orelor de educație sexuală reprezintă o încălcare a drepturilor părinților, garantate de Constituția României»”. În comunicatul de atunci se mai spunea: „Părinții sunt primii responsabili de educația copiilor lor. Prin urmare, numai la cererea lor și respectându-se principiile moral-religioase ale acestora, școala le poate pune la dispoziție astfel de cursuri.”

Legat de același subiect, organizațiile catolice din România au emis la rândul lor un comunicat în care „susțin necesitatea acordului părinților pentru orele de educație pentru viață și pentru sănătate”. Comunicatul este datat 9 martie.

„În contextul dezbaterilor referitoare la modificările aduse Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ce vizează, în special, derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață și pentru sănătate, organizațiile catolice din România susțin necesitatea acordului scris al părinților în vederea participării propriilor copii la astfel de programe.

Poziția noastră se bazează pe faptul că părinții sunt principalii educatori ai copiilor, fiind primii responsabili de educația acestora, așa cum este menționat și în legea fundamentală a statului. Astfel, Constituția României la articolul 23, punctul 6, stipulează: «Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.» De asemenea, în Protocolul actualizat al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (din 8 decembrie 2014, la art. 2) pe care și România l-a semnat, se menționează: «Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.» Respectarea responsabilității părinților devine cu atât mai semnificativă cu cât demersurile educative vizează aspecte atât de intime precum afectivitatea și sexualitatea.

În al doilea rând, considerăm că o educație adecvată și integrală a tinerelor generații, ce urmărește creșterea armonioasă la nivel fizic, psihic, afectiv și sexual, nu poate să vizeze doar aspectele de prevenire a contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Suntem conștienți în privința necesității educației sanitare care să prevadă și aspecte de educație sexuală, însă tinerele generații au dreptul să li se ofere un cadru moral de înțelegere a valorii propriei vieți, a diferenței și complementarității naturale dintre bărbat și femeie și a demnității vieții aproapelui.

În al treilea rând, având cunoștință de demersurile care s-au făcut în alte state în acest sens, ne exprimăm îngrijorarea în privința conținuturilor pe care le-ar putea avea aceste programe și care ar putea pune în pericol însuși echilibrul emoțional al tinerelor generații. Și în acest sens, considerăm că doar părinții pot decide, conform convingerilor religioase și în temeiul cunoașterii propriului copil, dacă dezvoltarea cognitivă, psiho-emoțională și socio-morală a copilului lor e compatibilă cu expunerea la informații sau viziuni antropologice diferite de cele care în mod responsabil le primește în familie.

Ca organizații care sunt compuse din numeroși părinți, cadre didactice și persoane implicate în educație, ne exprimăm dorința ca Parlamentul României, prin demersurile legislative în această privință, să își manifeste grija față de binele tinerelor generații și față de valoarea și misiunea familiei.”

Comunicatul este susținut de Acțiunea Catolică din România prin: Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici, AGRU național; Asociația Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” Iași; Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj; Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Oradea; Asociația Tineretului Român Unit ASTRU arhieparhial Blaj; Asociația Tineretului Român Unit ASTRU eparhial Lugoj; Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” București; Asociația Susținem Familia; Mișcarea Focolarelor – Opera Preasfintei Maria; Fundația pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare” Maramureș; Asociația Medicală Catolică, filiala Maramureș; Kolping România; Asociația Bărbaților Catolici Satu-Mare; Asociația „Sfântul Vincențiu de Paul” România; Asociația „Familia și Viața”; Asociația Darul Vieții Timișoara; Fundația „Anton Durcovici”; Asociația Zileos România; Asociația Puncte Inimă; Asociația Green Family Bira – Familia Verde; Asociația Rachel’s Vineyard – Via Rahelei România; Asociația Misionarii lui Padre Pio.


Actualitatea creştină, nr. 4/2021, Anul XXXII, p. 10-11.

Show Buttons
Hide Buttons