Tablou în ulei pe pânză, 252 cm × 320 cm, cca. 1670-1679.

Se află în Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg (Rusia).

Orice naștere este, în mod firesc, prilej de bucurie și speranță pentru părinții copilului și de consolidare a iubirii care, natural, este prezentă în sânul familiei. O foarte mare dramă este trăită în acele familii care și-ar dori un copil și, din diferite motive, acesta nu apare. Și în Sfânta Scriptură întâlnim situația unor oameni, îndeosebi femei, care și-ar fi dorit urmași, însă nu au avut. Dumnezeu, Stăpânul timpului, al vieții și al istoriei, le ascultă plângerile și le oferă copilul mult dorit, iar copiii prevestiți de Dumnezeu sunt aducători de binecuvântare și semne în istoria mântuirii și a poporului ales (cf. Gen 15, 2-6; 1Sam 1, 4-19, Jud 13, 2-7). Între vestirile nașterilor acestor copii, un loc deosebit îl ocupă anunțarea venirii pe lume și realizarea ei a unui om care avea să devină Înainte-mergătorul lui Cristos – Ioan Botezătorul (cf. Lc 1, 5-24), despre care Fiul Omului avea să afirme că „acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea înaintea ta!»” (Mt 11, 10) și că „nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Mt 11, 11).

Lucrarea artistului napolitan Luca Giordano dedicată reprezentării picturale a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul ne traspune în această atmosferă de emoție și bucurie specifică acestui moment, care marchează începutul unei perioade de trecere de la așteptările mesianice hrănite de Vechiul Testament la împlinirea apropiată a acestora. În colțul din partea dreaptă a picturii o întâlnim pe Elisabeta, mama Botezătorului, reprezentată cu o aureolă luminoasă în jurul capului, pentru a se diferenția de celelalte personaje feminine. Pruncul nou-născut răspândește lumină, care evidențiază bucuria femeilor prezente la moment. Cu atitudine reculeasă și retrasă, bătrânul preot Zaharia privește copilul abia născut; și capul său este înconjurat de o aureolă, întrucât părinții lui Ioan Botezătorul „erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără greşeală în toate poruncile şi prescrierile Domnului” (Lc 1, 6). Cerul deschis și raza de lumină confirmă împlinirea voinței lui Dumnezeu și noua etapă de pregătire a venirii lui Cristos, pe care o va anunța în viitor tocmai Ioan Botezătorul. Dinamismul picturii și atitudinea animată a personajelor ne arată că, într-adevăr, această naștere minunată reprezintă un nou semn al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său (cf. Lc 1, 65-66).

Luca Giordano – precursor al Barocului italian

Luca Giordano (1634-1705) a fost un artist italian originar din Napoli, premergător al curentului baroc în Ialia. Este cunoscut pentru gravurile sale, în special cele realizate prin tehnica acvaforte (care constă în corodarea unei plăci de cupru, zinc sau de fier, pe care înainte s-a trasat un desen, cu ajutorul acidului azotic).


Articol publicat în Actualitatea creștină, nr. 6/2021, p. 35.

Show Buttons
Hide Buttons