Tablou în ulei pe pânză, 108,5×74,9 cm, pictat în anul 1501.

Se află în The National Gallery din Londra (Marea Britanie).

Această lucrare este o ilustrare a imaginii din Lc 2,7 şi este cunoscută și sub numele de „Nașterea mistică”. Într-un decor de mare sărbătoare şi naturaleţe, Fecioara Maria, boul și măgarul veghează asupra pruncului în timp ce Iosif doarme. Cei trei bărbați îngenuncheați în stânga grajdului sunt magii; ei pot fi recunoscuți după veşmintele lungi. În genunchi în dreapta sunt păstoraşii, purtând ținute mai simple, potrivit cu statutul lor social. Însă atât magii, cât şi păstoraşii împărtăşesc aceeaşi bucurie a venirii Domnului printre oameni, iar această bucurie a credinţei este sporită şi de prezenţa îngerilor.

Toți îngerii din pictură poartă ramuri de măslin, de asemenea şi personajele adunate în jurul ieslei: acestea sunt simbol al păcii între om şi Dumnezeu – un prim rod al prezenţei lui Cristos între oameni. Cerul de deasupra ieslei s-a deschis, permițând luminii aurii a paradisului să lumineze omenirea. Toate personajele reprezentate sărbătoresc evident nașterea Regelui nou-născut. În colțurile din prim-plan pot fi văzuți, micşoraţi, demoni fugind îngroziţi de toată bucuria în lumea întunecată. Majoritatea îngerilor poartă inscripţii cu texte precum Gloria in excelsis Deo! („Mărire în Cer lui Dumnezeu!”).

Misticismul lui Botticelli are în vedere idealizarea subiectului biblic reprezentat – Naşterea Domnului, şi este reprezentat cât mai frumos cu putinţă pentru a sublinia valoarea acestui adevăr de credinţă. Este singurul tablou al lui Botticelli datat (anul 1501).

Inscripția din partea superioară a tabloului este în limba greacă: „Eu, Alessandro, am făcut acest tablou la sfârșitul anului 1500, în timpul de necaz al Italiei, în jumătatea timpului de după timp, conform capitolului al XI-lea al Sfântului Ioan din al doilea vai al Apocalipsei, în timpul dezlănțuirii diavolului timp de trei ani și jumătate, apoi el va fi înlănțuit în capitolul al 12-lea și vom vedea […] ca în această imagine.” Aceasta înseamnă că pictura lui Botticelli nu numai că înfățișează Nașterea Domnului, ci poate fi privită și ca un punct de plecare pentru împlinirea istoriei în Cristos.

Botticelli – maestru renascentist al frumuseţii şi al graţiei.

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, cunoscut mai bine sub numele de Sandro Botticelli (cca 1445-1510), a fost unul dintre reprezentanţii de seamă ai Renaşterii italiene, cu lucrări în numeroase catedrale şi biserici din nordul Italiei. A lucrat, în 1481, la cererea Papei Sixt al IV-lea, şi la decorarea Capelei Sixtine, unde a realizat trei fresce.

Pr. Andrei Dumitrescu


Actualitatea creştină, nr. 13/2021, Anul XXXII, p. 23.

Show Buttons
Hide Buttons