Tablou în ulei pe pânză, 423×284 cm, pictat în anul 1662.

Se află în Muzeul Palatului Regal din Amsterdam (Olanda).

Această pictură este o ilustrare a textului din Ex 34,29, care aminteşte o nouă dovadă a milostivirii lui Dumnezeu faţă de poporul său, pe care l-a iertat în urma păcatului grav de idolatrie şi care primeşte din nou propunerea de dreptate şi sfinţenie din partea Domnului, transpusă în cele Zece Porunci.

Lui Moise, călăuza poporului ales spre libertate, i s-a dat un al doilea rând de table cu cele Zece Porunci pe Muntele Sinai. El a sfărâmat primul set de table când a aflat că poporul ales, eliberat glorios din robia Egiptului, a decis să se închine unui viţel de aur, afirmând că acesta este Dumnezeul care l-a eliberat. Cuprins de mânie şi indignare, a sfărâmat tablele, scrise chiar de mâna lui Dumnezeu (cf. Ex 32,19). Aaron și membrii poporului ales îl primesc cu entuziasm, dar se tem de privirea lui, care încă strălucește după cele patruzeci de zile pe care le-a petrecut aproape de Dumnezeu. Moise va trebui să poarte un văl când vorbește cu poporul (cf. Ex 34,30-35).

La vederea lui Moise, poporul îngenunchează cu respect. Colţul din partea inferioară stângă este dominat de Miriam şi Aaron, fraţii lui Moise, care sunt luminaţi de prezenţa transfigurată a lui Moise. Lumina cerească insistentă asupra lui Aaron este un semn al iertării sale din partea lui Dumnezeu, deoarece, la un moment dat, „Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor lor” (Ex 32,25). Tot poporul este acum reînnoit de prezenţa Decalogului, care va constitui punctul de plecare pentru alianţa Domnului cu poporul său (cf. Ex 34,10). Moise este înconjurat de îngeri care ţin în mâini flori de crin, semn al fidelităţii acestuia faţă de Dumnezeu, în timp ce el ţine în braţe tablele celor Zece Porunci.

Bol a realizat această pânză uriașă pentru o cameră din primăria oraşului Amsterdam, care a fost folosită de magistrații locali pentru diferite procese publice. O reprezentare a celor Zece Porunci era evident foarte potrivită într-o astfel de cameră, pentru a le aminti tuturor plinătatea dreptăţii şi înţelepciunii care transpare din Decalog, care stă la temelia oricărei norme de dreptate şi adevăr.

Ferdinand Bol – elev şi continuator al marelui Rembrandt

Ferdinand Bol (1616-1680) s-a născut în Dordrecht (Olanda), însă majoritatea vieţii a trăit-o la Amsterdam. Aici a studiat arta picturii cu marele artist Rembrandt van Rijn, în jurul anului 1635. A fost unul dintre cei mai buni elevi ai acestuia, iar în operele sale se regăsesc influenţe baroce, mai ales în picturile de inspiraţie biblică.

Pr. Andrei Dumitrescu


Actualitatea creştină, nr. 1/2022, Anul XXXIII, p. 35.

Show Buttons
Hide Buttons