pentru Octava mondială de Rugăciuni pentru unitatea creştinilor: 18-25 ianuarie 2021

 

În fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie, creştinii aparţinând diferitelor Biserici şi confesiuni dedică un timp comun rugăciunii, pentru a cere împreună Tatălui ceresc darul unităţii:  o săptămână specială, o săptămână plină de bucurii şi de emoţii, de responsabilităţi şi de datorii, deoarece are drept scop realizarea voinţei Mântuitorului nostru Isus Cristos: „ca toţi să fie una” (In 17,21). În calitatea noastră de creştini, discipoli ai Domnului, suntem chemaţi să lucrăm pentru realizarea unităţii între creştini. Această Săptămână ne oferă posibilitatea să arătăm că vrem să răspundem cu adevărat acestei chemări, „ca toţi să fim una”.

Materialul propus pentru rugăciuni şi celebrări ecumenice pentru anul 2021 a fost pregătit de Comunitatea Monahală din Grandchamp din Elveția. Tema aleasă, „Rămâneți în dragostea mea: și veţi aduce multe roade”, pornește de la pericopa din evanghelia Sfântului Ioan 15, 1-17 și exprimă vocația acestei Comunității pentru rugăciune, reconciliere și unitate în Biserică precum și în familia umană.

În diversitatea lor, călugărițele acestei comunități sunt o parabolă vie a comuniunii: ele rămân fidele unei vieți de rugăciune, unei vieți în comunitate și de primire a oaspeților; ele împărtășesc harul vieții lor monahale tuturor vizitatorilor și voluntarilor care merg la Grandchamp pentru trăi un timp de reculegere, tăcere, vindecare sau în căutarea unui sens pentru viață.

Când Consiliul Pontifical pentru promovarea unităţii creştinilor şi Consiliul ecumenic al bisericilor a încredințat călugărițelor de la această mănăstire misiunea elaborării materialului, era departe izbucnirea pandemiei de coronavirus. Această perioadă grea pe care o traversează întreaga omenire a făcut ca tema aleasă pentru rugăciuni şi reflecții pentru Săptămâna de rugăciuni 2021 să devină şi mai urgentă şi mai actuală.

Trăim într-o perioadă a istoriei pe cât de magnifică, pe atât de îngrijorătoare, o perioadă  în care suntem provocați de pandemie, războaie, violență, sărăcie, rasism și schimbări climatice. Totuși, în calitate de creștini care caută împăcarea, dreptatea și pacea, cunoaștem și valoarea deplină a unei vieți spirituale, avem o responsabilitate imensă și trebuie să o realizăm, să ne unim și să ne ajutăm reciproc să creăm forțe de calm, refugii de pace, centre vitale unde prin tăcere oamenii apelează la Cuvântul creator al lui Dumnezeu. Este o chestiune de viață și de moarte.

Într-o perioadă care ne arată clar vulnerabilitatea neputincioasă a oamenilor ca fiinţe individuale şi sociale, ni se cere să ne susţinem reciproc în societate. Fiinţele umane sunt „proiectate pentru a sta împreună” şi, în timpul pandemiei, nevoia lor de sta împreună din punct de vedere  social, asistenţial, dar mai ales spiritual, a devenit mai urgentă.

Sunt foarte emoţionante cuvintele Papei Francisc din 27 martie 2020, când în piaţa pustie a Bazilicii Sfântul Petru din Roma, ne-a reamintit un lucru esenţial: „Ne-am dat seama că suntem în aceeaşi barcă toţi, fragili. Chemaţi cu toţii să rămânem împreună, să ne aducem mângâiere unii altora. În această barcă suntem cu toţii, asemenea acelor discipoli care vorbesc într-un glas şi spun înfricoşaţi «pierim», şi noi ne-am dat seama că nu putem merge înainte fiecare pe cont propriu, ci numai împreună”.

În asemenea momente, mai mult ca oricând spiritualitatea și solidaritatea sunt inseparabil legate. Rămânând în Cristos, primim puterea și înțelepciunea de a acționa împotriva structurilor de nedreptate și de asuprire, dar mai ales de a ne recunoaște pe deplin ca frați și surori în umanitate și de a fi creatorii unui nou mod de a trăi, în respect și comuniune cu toată creația.

Octava mondială de rugăciuni din 2021 ne oferă ocazia să “cerem lui Dumnezeu să întărească unitatea în Biserică, unitate îmbogăţită de diversitatea care se reconciliază prin acţiunea Duhului Sfânt. Noi, creştinii, am fost botezaţi  într-un singur Duh pentru a forma un singur trup (cf. 1Cor 12,13), unde fiecare îşi aduce aportul său specific. Aşa cum spunea Sfântul Augustin, „urechea vede prin ochi şi ochiul aude prin ureche”. Este urgent să continuăm să dăm mărturie despre un drum de întâlnire între diferitele confesiuni religioase. Nu putem uita dorinţa expresă a lui Isus: „ca toţi să fie una” (In 17,21). „Ascultând invitaţia sa, recunoaştem cu durere că procesului de globalizare îi lipseşte, în zilele noastre,  contribuţia profetică şi spirituală a unităţii  între toţi creştinii”, scria Papa Francisc în finalul enciclicii sale „Fratelli tutti” (4 octombrie 2020).

Ultima rugăciune a lui Isus către Tatăl său ceresc, înainte de a muri pe cruce, („Părinte sfânt, păstrează-i în numele tău pe aceia pe care mi i-ai dat, pentru ca să fie una, aşa ca noi” – In 17,11) nu este o modă sau un semn al timpurilor, aşa cum spun unii, dar face parte din esenţa Evangheliei. Nu putem fi creştini fără a fi ecumenici. Şi acest lucru este valabil mai ales pentru toţi cei care poartă numele de creştin.

„Rămâneţi în dragostea mea” înseamnă, prin urmare, a rămâne în unitate: unitatea Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt Mângâietorul… A rămâne în dragostea lui înseamnă a face unitatea, pentru ca lumea să creadă… Necredinţa lumii se poate datora în mare măsură absenței iubirii și pierderii dragostei ucenicilor faţă de Învățătorul lor şi între ei…  Este Testamentul lui Isus de la Cina de taină.

Rezumatul regulei vieții pe care călugăriţele  de la mănăstirea din Grandchamp îl  respectă împreună în fiecare dimineață, începe prin cuvintele „roagă-te și lucrează ca Dumnezeu să domnească”. Rugăciunea și viața de zi cu zi nu sunt două realități separate, ci sunt menite să fie unite: tot ceea ce experimentăm este menit să devină o întâlnire cu Dumnezeu.

Plecând de versetul biblic propus  pentru meditaţie, rugăciuni şi reflecţie pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor din anul acesta, încercăm să întărim  spiritul ecumenic în sufletele tuturor creştinilor şi a oamenilor de bunăvoinţă în toate comunităţile noastre.

Cu binecuvântarea noastră arhierească şi cu dorinţa de a rămâne mereu în iubirea lui Dumnezeu!

Bucureşti, 15 decembrie 2020

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Show Buttons
Hide Buttons