În numele persoanelor consacrate din Arhidieceză, mulțumesc Mons. Ioan Robu pentru deschiderea și generozitatea cu care ne-a primit pe toți. Îi dorim și Mons. Aurel Percă o slujire paternă și rodnică.

Pr Antonio Prestipino OCD, reprezentant al persoanelor consacrate

din Arhidieceza Romano-Catolică de București

Mons. Ioan Robu, vă aduc un gând de mulțumire, din partea mea personal și din partea tuturor membrilor comunității italiene, pentru promovarea, implicarea și grija pastorală arătată italienilor. Mons. Aurel Percă, comunitatea italienilor vă primește cu drag și vă asigură de cea mai fidelă colaborare. Suntem o comunitate mică, dar activă și dorim din inimă să creștem împreună cu Biserica locală „ad maiorem Dei gloriam!”.

Pr. Valeriano Giacomelli FDP, Rector ecclesiae pentru comunitatea italiană

Comunitatea catolică francofonă Sacré-Cœur, recunoscătoare harurilor primite prin apostolatul IPS Ioan Robu, primește cu bucurie și pietate filială pe IPS Aurel Percă și îl asigură de rugăciunea ei.

Pr. Ioan-Thomas Răileanu, Rector ecclesiae pentru francofoni

Înalt Preasfinția Voastră, Arhiepiscop Ioan Robu,

În numele comunității de limbă engleză aș vrea să exprim recunoștința noastră pentru că ați fost mereu deschis și gata să împliniți nevoile pastorale ale acestei comunități. Vă asigurăm de rugăciunile noastre continue pentru Înalt Preasfinția Voastră și îi cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze anii de retragere ai Înalt Preasfinției Voastre.

Înalt Preasfinția Voastră, Arhiepiscop Aurel Percă,

În numele comunității de limbă engleză aș vrea să vă felicit pentru numirea ca Arhiepiscop de București de către Sfântul Părinte Papa Francisc, și vă asigurăm de rugăciunile pentru Înalt Preasfinția Voastră, pentru ca Dumnezeu să vă ajute să împliniți nevoile poporului lui Dumnezeu încredințat Înalt Preasfinției Voastre în Arhidieceza de București, care include și comunitatea noastră.

Înalt Preasfinția Voastră, Arhiepiscop Ioan Robu,

În numele comunității filipineze aș vrea să exprim recunoștința noastră pentru că ați fost mereu deschis și gata să împliniți nevoile pastorale ale acestei comunități. Vă asigurăm de rugăciunile noastre continue pentru Înalt Preasfinția Voastră și îi cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze anii de retragere ai Înalt Preasfinției Voastre.

Înalt Preasfinția Voastră, Arhiepiscop Aurel Percă,

În numele comunității filipineze aș vrea să vă felicit pentru numirea ca Arhiepiscop de București de către Sfântul Părinte Papa Francisc, și vă asigurăm de rugăciunile pentru Înalt Preasfinția Voastră, pentru ca Dumnezeu să vă ajute să împliniți nevoile poporului lui Dumnezeu încredințat Înalt Preasfinției Voastre în Arhidieceza de București, care include și comunitatea noastră.

Comunitatea catolică spaniolă din România vă urează bun venit, Mons. Aurel Percă! Vă încredințăm de rugăciunile noastre și vă oferim colaborarea sinceră și afectuoasă a tuturor. Suntem recunoscători Mons. Robu pentru că ne-a oferit oportunitatea de a primi Sacramentele și cateheza în limba spaniolă la București.

Pr. Javier Quesada, Prelatura Opus Dei, Rector ecclesiae pentru comunitatea spaniolă din București

„Să ne rugăm cu toții ca harul și revărsarea Duhului Sfânt să vină asupra lui, și să strigăm de trei ori: Kyrie eleison” (Liturghia siriacă pentru hirotonirea episcopală). Parohia Sf. Charbel salută numirea Mons. Aurel Percă în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București. Fie ca Domnul Isus să-l îndrume și să-l protejeze în misiunea lui. Totodată, ne va lipsi prezența și prietenia Mons. Ioan Robu, care timp de 13 ani ne-a fost păstorul cel bun.

Pr. Joseph Deriane, preot al comunității maronite

La ieslea lui Isus, ne rugăm cu bucurie și recunoștință pentru tot ce a fost semn de creștere și de binecuvântare, prin mâinile Mons. Ioan Robu. Ne rugăm cu bucurie și speranță pentru Mons. Aurel Percă, ca să ne poată călăuzi spre mântuire, înrădăcinați în iubire, prin Misterul Pascal.

Pr. Iosif Imbrișcă, preot paroh la Parohia Cristos Rege (Ploiești) și decan de Ploiești

 De ce-i iubim?! Pe Mons. Ioan Robu, pentru minunata călătorie împreună, pentru darurile primite de la Bunul Dumnezeu și oferite generos în dieceză, pentru erudiția, blândețea și priceperea Excelenței Sale. Pe Mons. Aurel Percă, pentru curajul de a-l înlocui pe episcopul nostru și a continua drumul alături de noi.

Sofia Covaci, enoriață a Parohiei Cristos Rege (Ploiești)

 

ÎPS Ioan Robu

A scrie despre Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Mitropolit Ioan Robu este deopotrivă onorant și dificil, deoarece 35 de ani de arhierie și o viață întreagă pusă în slujba Bisericii Catolice nu se pot rezuma în câteva fraze.

Am avut ocazia să îl întâlnesc cu foarte mulți ani în urmă, la Iași, în perioada studenției, și mai târziu, la București, în calitate de consilier prezidențial și mai apoi de secretar de stat pentru culte. Am fost mereu impresionat de forța cu care s-a dăruit slujirii Bisericii Catolice, de profunzimea înțelegerii de către Înaltpreasfinția Sa a problemelor bisericești și sociale. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este discreția cu care își poartă o valoare prețuită de toți: deschiderea față de oameni. I-am admirat știința îndelung exersată de a le vorbi oamenilor de la suflet la suflet și de a le spune, dincolo de cuvinte, adevăruri existențiale.

Înalt Preasfinția Sa este nu doar un om al realităților, ci, în egală măsură, un om al curajului. Este o personalitate simbolică, unul dintre oamenii ce personifică o instituție. Tocmai de aceea, nu este de mirare faptul că ÎPS a fost ținta unor campanii de calomniere. A ataca persoana sa, prin tot felul de născociri, nu înseamnă exprimarea unor opinii în spiritul libertăților democratice, ci o încercare de a ponegri și a destabiliza în final încrederea oamenilor în instituția Bisericii. Asemenea personalități trebuie apărate, și nu ponegrite.

Ca președinte al Conferinței Episcopale Catolice în mai multe rânduri, ca teolog care a întreținut o viață intelectuală bogată în jurul Bisericii, ca om care a însuflețit și susținut numeroase proiecte sociale și culturale, ÎPS este una dintre acele personalități care se confundă cu viața Bisericii Catolice în demersul acesteia de a sluji binele comun al societății.

Vă urez din inimă mulți ani cu sănătate!

 

ÎPS Aurel Percă

Cunoscând bine dezvoltarea extraordinară a nenumăratelor proiecte și activități ale Diecezei de Iași, dar și parcursul părintelui episcop, Aurel Percă, colaborator și apropiat atâția ani al Preasfințitului Petru Gherghel, am deplina convingere că Înaltpreasfinția Sa va continua și va duce mai departe bogata moștenire și proiectele lăsate de ÎPS Părintele Ioan Robu.

Adresez felicitări noului Arhiepiscop al Bucureștilor, asigurându-l de întregul sprijin al Secretariatului de Stat pentru Culte pentru a continua și dezvolta bunele relații cu Dieceza Catolică de București în beneficiul credincioșilor și al întregii societăți românești.

Mulți ani cu sănătate și rodnice împliniri, Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Aurel Percă!

Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte

 

Primindu-ne în audiență cu ocazia vizitei ad limina la Vatican pe data de 7 decembrie 1996, Sfântul Ioan Paul al II-lea ni s-a adresat cu aceste cuvinte: „Diferitele rituri nu pot fi considerate a fi concurente în sânul Bisericii Catolice celei Una, ci cărări spirituale diferite care, fiecare în modul său, împărtășesc bogățiile din lunga lor tradiție și aduc roade pentru binele tuturor și în slujba comuniunii.”

Aceste cuvinte memorabile caracterizează bunele relații dintre plămânul răsăritean și cel apusean în sânul Conferinței Episcopale Catolice interrituale din România. Și mai ales manifestă faptul cum credința catolică şi cultura țării noastre, în acest punct geografic și spiritual de răscruce între Europa Centrală și cea Orientală, pot să viețuiască împreună și aduc roade bogate sub inspirația valorilor Sfintei Evanghelii.

În numele Conferinței Episcopilor Catolici din România, mulțumim Domnului pentru rodnica slujire a Înalt Preasfinției Sale Ioan Robu, condus de deviza din timpul slujirii arhierești: Et veritas liberabit vos.

Prin voinţa Sfântului Părinte Papa Francisc, astăzi un nou Arhiepiscop Mitropolit este instalat pe scaunul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti. Întreaga Conferință Episcopală și eu personal salutăm cu bucurie și gratitudine numirea Mons. Aurel Percă în această nouă misiune și îl asigurăm de rugăciunea, de prețuirea și de deplina noastră colaborare.

Continuăm „să mergem împreună” precum ne-a îndemnat Sfântul Părinte în cursul vizitei sale apostolice în țara noastră, citând pe Câmpia Libertății de la Blaj pe 2 iunie 2019  cuvintele fericitului episcop Iuliu Hossu: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor.”

La final, două simple cuvinte care cuprind toată recunoștința și aprecierea Conferinței noastre Episcopale: Înalt Preasfinției Sale Ioan: Eucharisto’, iar Înalt Preasfinției Sale Aurel: Axios!

+ Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Vicepreședinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România


Actualitatea creştină, nr. 1/2020 – număr special, Anul XXXI, p. 14-15, 18-19.

Show Buttons
Hide Buttons