Următoarea cateheză despre Faptele Apostolilor din 12 iunie 2019 s-a axat pe alegerea lui Matia. Dat fiind că Iuda și-a abandonat slujirea de apostol al lui Isus prin alegerile pe care le-a făcut, locul lui trebuia ocupat de un altul.

Papa Francisc a precizat mai întâi: „Am început un parcurs al catehezelor care va urma «călătoria»: călătoria Evangheliei relatată de cartea Faptele Apostolilor, pentru că această carte ne face să vedem călătoria Evangheliei.” Vorbind despre învierea lui Cristos, Suveranul Pontif a spus că „aceasta, într-adevăr, nu este un eveniment printre multe altele, ci este izvorul vieții celei noi. Ucenicii știu aceasta și, ascultând de porunca lui Isus, rămân uniți, unanimi și stăruitori în rugăciune. Se adună în jurul Mariei, Mama, și se pregătesc să primească puterea lui Dumnezeu nu în mod pasiv, ci consolidând comuniunea între ei”.

Mai departe, ni se prezintă prima comunitate, care „era formată mai mult sau mai puțin din 120 de frați și surori, un număr care conține cifra 12, emblematică pentru Israel, pentru că reprezintă cele 12 triburi, și emblematică pentru Biserică, datorită celor 12 apostoli aleși de Isus. Dar, după evenimentele dureroase ale Pătimirii, apostolii Domnului nu mai sunt 12, ci 11. Unul dintre ei, Iuda, nu mai este acolo: s-a sinucis, strivit de remușcări”.

Ni se arată apoi profilul lui Iuda, care „începuse deja să se separe de comuniunea cu Domnul și cu ceilalți, să acționeze singur, să se izoleze, să se atașeze de bani, ajungând până la instrumentalizarea săracilor, să piardă din vedere orizontul gratuității și al dăruirii de sine, până la a permite virusului orgoliului să infecteze spiritul său și inima sa, transformându-l din «prieten» (Mt 26, 50) în dușman și în «călăuză a celor care l-au arestat pe Isus» (Fap 1, 17). Iuda a încetat să aparțină cu inima lui Isus și s-a pus în afara comuniunii cu El și cu ai săi. L-a vândut și cu «prețul delictului său» a cumpărat un teren, care nu a produs roade, dar care a fost impregnat de sângele său (cf. Fap 1, 18-19)”.

Evanghelistul Luca ne face să vedem că în fața abandonului unuia din cei doisprezece, care a creat o rană în trupul comunitar, este necesar ca locul lui să treacă la un altul. Condiția este indicată de Petru: noul membru trebuie să fie ucenic al lui Isus de la început, adică de la botezul în Iordan, până la sfârșit, adică până la Înălțarea la cer (cf. Fap 1, 21-22).

Sunt doi candidați: Iosif Barsaba și Matia. Sorții indică faptul că cel ales este Matia, care se alătură celor unsprezece. Astfel se reconstituie trupul celor doisprezece, semn de comuniune, comuniune care este prima mărturie pe care o dau apostolii. Apostolii aleg să trăiască sub conducerea Celui Înviat în unitatea între frați, care devine unica atmosferă a autenticei dăruiri de sine.

Și noi avem nevoie să redescoperim frumusețea de a da mărturie despre Cel Înviat, ieșind din atitudinile autoreferențiale, renunțând la a reține darurile lui Dumnezeu și necedând mediocrității.

Să devenim martiri, adică martori luminoși ai Dumnezeului celui viu și lucrând în istorie.

Iulia Cojocariu


Actualitatea creştină, nr. 2/2021, Anul XXXII, p. 23.

Show Buttons
Hide Buttons