Luna mai este este numită şi luna mariană. Întrebându-i pe credincioşi de ce este dedicată Preacuratei această lună, unii au făcut legătura cu apariţia de la Fatima, alţii cu învigorarea naturii, înflorirea florilor şi mai ales a trandafirilor.

Pietatea populară a dus de-a lungul secolelor la alcătuirea calendarului devoţiunilor. Ianuarie este luna dedicată Pruncului Isus şi numelui său preasfânt, februarie – Duhului Sfânt, a treia Persoană a Preasfintei Treimi, martie – Sfântului Iosif, aprilie – Euharistiei şi Divinei Milostiviri, mai – Maicii Domnului, iunie – Inimii preasfinte a lui Isus, iulie – preţiosului Sânge al lui Isus, august – Tatălui ceresc, septembrie – Îngerilor, octombrie – Sfântului Rozariu, noiembrie – rugăciunii pentru răposaţi, decembrie – Naşterii lui Isus din Neprihănita Fecioară Maria.

E adevărat că în Litania lauretană Maria este numită Trandafir tainic şi că luna mai este luna trandafirilor. Trandafirul reprezintă frumuseţea netrecătoare, curăţia, iubirea. Iată de ce devoţiunea către Maica Domnului este asociată cu această floare minunată. Primul care vorbeşte despre mai ca luna Maicii Domnului este părintele iezuit italian Anibale Dionigi. Iată ce scria în anul 1725: „Luna Mariei să fie luna mai. Să-i fie consacrată această lună prin cultivarea multor flori de virtute pe care să i le oferim în dar.” Aşa se face trecerea de la simbolistica trandafirului la viaţa virtuoasă.

La creşterea devoţiunii faţă de Maria a contribuit mult Tratatul despre adevărata devoţiune către Preacurata Fecioară Maria al Sfântului Ludovic Maria Grignion de Montfort. În ea misticul francez promovează „totala consacrare lui Isus prin Maria” din care a izvorât o întreagă tradiţie de viaţă spirituală. În această scriere ne spune: „Dumnezeu Tatăl a adunat toate apele și le-a numit mare; a adunat toate harurile și le-a numit Maria.” Prin urmare marea de haruri ajunge la noi prin mijlocirea celei pe care o invocăm ca Maică a harului dumnezeiesc.

În enciclica Mense Maiodatată 29 aprilie 1965, Sfântul Paul al VI-lea învaţă că luna mai este „luna în care, în biserici și în case din inimi pline de fervoare şi de dragoste se înalţă prinosul de cinstire şi rugăciune către Maria. Totodată este luna în care de la tronul său se revarsă spre noi harurile milostivirii divine”. Pentru Papa Montini întâlnirea cu Maria în rugăciune are un singur rezultat: întâlnirea cu Isus.

Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea ne îndemna „să contemplăm chipul lui Isus prin ochii și inima Mariei”.

Ce frumos e când tatăl şi mama iau inițiativa de a cere zilnic ocrotirea mamei cereşti. Cât e de adevărat că familia care se roagă împreună rămâne împreună.

Pr. Fabian Măriuţ


Actualitatea creştină, nr. 5/2018, Anul XXXIV, p. 22.

Show Buttons
Hide Buttons