Botezați și trimiși să dăm mărturie despre Cristos

Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la publicarea Scrisorii apostolice Maximum illud (30 noiembrie 1919) a Papei Benedict al XV-lea, prin care Suveranul Pontif dorea să dea un nou impuls responsabilității misionare a Bisericii de a proclama și anunța Evanghelia. Cristos Înviat le-a spus apostolilor săi: „Mergând în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). A împlini această poruncă a Domnului nu este o opțiune pentru Biserică, este o „datorie imprescriptibilă”, așa cum ne învață Conciliul al II-lea din Vatican (AG 7), întrucât Biserica este, prin natura ei, misionară. Cu ocazia acestui centenar, Sfântul Părinte Francisc a declarat luna octombrie din anul acesta Luna Misionară Extraordinară, menită să evoce elanul misionar pe care Biserica l-a proclamat acum o sută de ani, când lumea era răvășită de Primul Război Mondial. Și astăzi Biserica are nevoie de o angajare misionară pentru „a vesti și a duce lumii mântuirea lui Isus Cristos, mort și înviat” (Mesajul pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2019).

Tema Mesajului Sfântului Părinte este: Botezați și trimiși: Biserica lui Cristos în misiune în lume. Celebrarea Lunii Misionare Extraordinare, octombrie 2019, trebuie să fie pentru fiecare creștin o ocazie de a redescoperi angajamentul de credință asumat la botez prin care îl mărturisim pe Isus Cristos ca unic Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Suntem botezați și trimiși pentru a împărtăși darul credinței noastre, fără a exclude pe nimeni. În dar am primit, în dar trebuie să împărtășim cu ceilalți. Acest dar nu îl putem trăi singuri, izolați, ci în comunitate, în relație cu ceilalți. Sensul misiunii în Biserică este tocmai acesta: perpetuarea darului divin pentru ca toți să ajungă la mântuire.

Biserica este în misiune în lume pentru a duce oamenilor mesajul mântuirii, un mesaj plin de speranță și de caritate fraternă. Acest lucru, spune Sfântul Părinte, „cere o convertire misionară constantă și permanentă”. Avem exemplul atâtor sfinți care, chiar și cu prețul vieții lor, au împărtășit darul pe care l-au primit, conștienți fiind de gratuitatea lui. Ei ne arată că este posibilă angajarea misionară față de toată lumea, pentru că toți oamenii au nevoie de harul lui Dumnezeu. Benedict al XV-lea cerea „să fie om al lui Dumnezeu cel care îl predică pe Dumnezeu” (cf. Scrisoarea apostolică Maximum illud). „Să mergem împreună” a fost motoul vizitei Sfântului Părinte la noi în țară anul acesta. Să mergem împreună făcându-ne însoțitorii de drum ai acelora care au nevoie de mângâierea noastră, așa cum a făcut-o Isus cu discipolii din Emaus (cf. Lc 24,13-35), împărtășind darul credinței și al speranței.

Botezați și trimiși este un mandat continuu. Misiunea nu admite amânare, zile de odihnă sau pauze. Suntem mereu în misiune pentru a da mărturie despre iubirea lui Dumnezeu față de toți oamenii, chiar și atunci când totul poate părea contradictoriu. Pentru aceasta trebuie să ieșim din comoditatea noastră, din interesele noastre, pentru a ne deschide față de orice persoană, în special față de cei care au nevoie de ajutorul nostru. În Maximum illud, Papa Benedict al XV-lea amintea că „universalitatea divină a misiunii Bisericii cere ieșirea dintr-o apartenență exclusivistă la propria patrie și la propria etnie. Deschiderea culturii și a comunității la noutatea mântuitoare a lui Isus Cristos cere depășirea oricărei introvertiri etnice și ecleziale necuvenite”. Ca botezați, suntem trimiși să vestim Evanghelia, în special către acele persoane care încă nu sunt transformate de sacramentele Bisericii și de anunțul Cuvântului. Ieșirea din propria cultură și chiar ieșirea geografică din propriul loc, cu scopul de a oferi mântuirea de păcat și eliberarea de rău, este parte esențială a misiunii Bisericii până la marginile pământului.

Pentru a împlini această misiune, Sfântul Părinte Francisc, în Ghidul pentru Luna Misionară Extraordinară, sugerează patru dimensiuni accesibile oricărui botezat:

  1. Întâlnirea personală cu Isus Cristos viu în Biserica sa, prezent în Sfânta Euharistie, în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciunea personală și comunitară;
  2. Mărturia: sfinții și martirii misionari, precum și mărturisitorii credinței din toate timpurile, sunt expresia Bisericii răspândite în lumea întreagă;
  3. Formarea misionară prin citirea și aprofundarea Sfintei Scripturi, prin cateheză și spiritualitate;
  4. Caritatea misionară ca susținere materială pentru imensa muncă de evanghelizare și de formare creștină a celor mai nevoiașe Biserici locale.

Orice botezat poate participa la aceste aspecte ale vieții misionare și poate fi un misionar în locul unde Domnul i-a dat să trăiască. Duhul Sfânt să ne lumineze tot mai mult ca să recunoaștem și să trăim datoria noastră misionară, trăind  mai intens vocația primită prin botez. Sfânta Fecioară Maria a fost alături de Isus în misiunea lui răscumpărătoare. O implorăm pe ea să ne însoțească pentru a fi și noi alături de Isus și, astfel, să-l purtăm în lumea de astăzi.

PS Cornel Damian

Episcop auxiliar de București


Editorial – Actualitatea creştină, nr. 10/2019, Anul XXX, pag. 3-4.

Show Buttons
Hide Buttons