papa poarta

Papa Francisc a convocat un Jubileu extraordinar, un An Sfânt al Milostivirii lui Dumnezeu care va începe la 8 decembrie 2015 (Neprihănita Zămislire) şi se va încheia la 20 noiembrie 2016 (Cristos, Regele Universului).

Jubileul Milostivirii este prilejuit de împlinirea a 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican II şi a fost convocat de Papa Francisc la 11 aprilie 2015, prin bula Misericordiae vultus. Acest An Sfânt – pus sub ocrotirea Maicii Milostivirii – este pentru fiecare o ocazie de a trăi în viața de zi cu zi milostivirea pe care dintotdeauna Dumnezeu Tatăl o revarsă asupra noastră, a tuturor. „În acest an jubiliar să ne lăsăm surprinși de Dumnezeu”, invită Papa, amintind că Dumnezeu „nu încetează să deschidă larg poarta inimii sale pentru a repeta că ne iubește și vrea să împărtășească viața sa cu noi”.

Într-o scrisoare din 1 septembrie a.c., către președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, Sfântul Părinte subliniază importanța ca „celebrarea Anului Sfânt [să fie] pentru toți credincioșii un adevărat moment de întâlnire cu milostivirea lui Dumnezeu”. De asemenea, precizează condiţiile în care credincioşii pot dobândi indulgenţa jubiliară şi acordă tuturor preoților „facultatea de a le dezlega de păcatul avortului pe persoanele care l-au săvârșit și care, cu inimă căită, cer iertare”.

Papa aminteşte şi pelerinajul la Poarta Sfântă, „deschisă în fiecare catedrală sau în bisericile stabilite de episcopul diecezan”, ca semn al dorinței profunde de adevărată convertire.

Indulgenţa jubiliară poate fi obţinută – și pentru persoanele decedate – prin pelerinaj la bisericile jubiliare şi prin împlinirea faptelor de milostenie trupească şi sufletească; prin acceptarea cu credinţă a suferinţelor şi încercărilor, de către cei bolnavi şi bătrâni; prin vizitarea capelei închisorii, de către cei închişi, pentru care şi uşa celulei poate deveni o Poartă Sfântă dacă îşi îndreaptă gândul şi rugăciunea către Tatăl ceresc.

„Acest An Jubiliar al Milostivirii nu exclude pe nimeni”, a mai arătat Papa Francisc.

 

SIMBOLURILE ANULUI SFÂNT AL MILOSTIVIRII

ANUL SFÂNT

Jubileul se numeşte în mod obişnuit „An Sfânt” şi pentru faptul că începe prin anumite celebrări sacre, dar şi pentru că are drept obiectiv sfinţenia vieţii oamenilor. Obiceiul de a se celebra un An Sfânt a fost introdus în Biserica Catolică în timpul pontificatului Papei Bonifaciu al VIII-lea (anul 1300). La început, s-a stabilit ca Anul Sfânt să fie sărbătorit o dată la o sută de ani, intervalul reducându-se treptat, mai întâi la cincizeci de ani, apoi la 33 de ani, ajungându-se în prezent la o celebrare o dată la 25 de ani. În timpul jubileului, credincioşii au ocazia de a dobândi indulgenţa plenară, dacă se spovedesc, se împărtăşesc şi se roagă pentru Sfântul Părinte şi după intenţiile lui.

Jubileul poate fi ordinar, dacă este legat de anumite date fixe, şi extraordinar, dacă este convocat cu ocazia unui eveniment special. Ultimii Ani Sfinţi extraordinari, celebraţi în secolul al XX-lea, au fost: în 1933, convocat de Papa Pius al XI-lea pentru a celebra al nouăsprezecelea centenar al Mântuirii; în 1983, convocat de Papa Ioan Paul al II-lea pentru a celebra împlinirea a 1950 de ani de la evenimentul Mântuirii; în 1987, tot Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a convocat un An Marian.

Milostivire: derivat de la adjectivul milŭ din slava veche, unde însemna „drag”, „dulce”, „scump”. Sinonim cu mizericordie, de la cuvântul latinesc misericors, -ordis care la rândul său vine de la miser, „nefericit” și cor, cordis, „inimă”. Astfel, mizericordie s-ar putea traduce drept „inimă sensibilă la durerea altuia”.

 

poarta sfanta

Foto: Poarta Sfântă, Bazilica Sf. Petru, Vatican; poartă din bronz, proiectată de Vico Consorti în 1947, pentru a înlocui poarta veche din lemn de nuc.

POARTA SFÂNTĂ

Se numeşte sfântă o poartă pe care Papa o deschide pentru a marca în mod simbolic începutul Anului Jubiliar. Papa Martin al V-lea a fost cel dintâi Suveran Pontif care a deschis, pentru prima dată în istoria anilor jubiliari, Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Ioan din Lateran (catedrala Papei), în anul 1423. În Bazilica Sfântul Petru, deschiderea Porţii Sfinte s-a făcut pentru prima oară la Crăciunul din anul 1499. Papa Alexandru al VI-lea a fost cel care a voit ca Poarta Sfântă să fie deschisă şi la alte bazilici romane: Sf. Petru, Sf. Maria Mare şi Sf. Paul din afara zidurilor. Tot atunci a fost elaborat un ritual pentru deschiderea şi închiderea Porţii Sfinte, ceremonial care a fost în uz, cu mici modificări, până în anul 1950. Acesta a fost modificat din nou în anul 1975 şi ulterior pentru jubileul din anul 2000. La început, suveranul Pontif deschidea el însuşi numai Poarta Sfântă de la Bazilica Sf. Petru, pentru deschiderea porţilor de la celelalte bazilici delegând un cardinal. Papa Ioan Paul al II-lea a voit să deschidă şi să închidă el însuşi fiecare din cele patru porţi, cea de la Bazilica Sf. Petru fiind prima care se deschidea şi ultima care se închidea.

 

logo-anul-milostiviriiLOGO ANUL MILOSTIVIRII

Imaginea conturează profilul Bunului Păstor, care ia pe umeri omul rătăcit. Cele trei ovale concentrice sugerează gestul lui Isus care scoate omul din noaptea păcatului. Ochiul drept al lui Isus se suprapune cu cel stâng al omului: Isus vede cu ochii lui Adam și acesta, cu ochii lui Isus. Scena e încadrată într-o formă de migdală, care amintește de natura dumnezeiască şi umană a lui Isus.

 

 

[Actualitatea creștină, nr. 12/2015, Anul XXVI, serie nouă, p. 16-17]

Show Buttons
Hide Buttons