Panou în ulei pe pânză, 229 cm × 426 cm, cca 1625.

Se află în National Gallery of Ireland din Dublin (Irlanda).

Una dintre învăţăturile majore de credinţă ale Conciliului Tridentin din secolul al XVI-lea a fost aceea a prezenței reale a Trupului lui Cristos în sacramentul Euharistiei: „Deoarece Cristos, Răscumpărătorul nostru, a spus că ceea ce oferă sub chipul pâinii este cu adevărat Trupul său, a existat în Biserică întotdeauna convingerea, pe care sfântul Conciliu o declară din nou, că prin consacrarea pâinii şi a vinului se înfăptuieşte preschimbarea întregii substanţe a pâinii în substanţa Trupului lui Cristos Domnul nostru şi a întregii substanţe a vinului în substanţa Sângelui lui; această preschimbare, Biserica Catolică a numit-o, în mod just şi adecvat, transsubstanţiere” (DS 1642). În acest context, s-au desfăşurat numeroase campanii artistice pentru decorarea artistico-liturgică a altarelor și a capelelor pentru adoraţia euharistică și pentru ilustrarea acestei învăţături de credinţă. Printre cele mai ambițioase dintre aceste iniţiative s-a numărat redecorarea „Capelei Tainelor” din Bazilica San Paolo fuori le Mura din Roma. Realizarea acestui proiect a fost încredințată lui Giovanni Lanfranco la începutul anilor 1620, care a realizat, pentru început, o serie de picturi-proiect care urmau să fie apoi realizate în tehnica picturii murale pentru capelă. Acest ciclu de imagini este considerat una dintre cele mai reușite realizări ale artistului.

Această pictură face parte dintr-un ciclu impresionant de opt pânze imense și trei fresce pe care Lanfranco le-a finalizat pentru Capela „Sfintei Taine” din Bazilica San Paolo fuori le Mura din Roma. Fiecare dintre aceste lucrări a fost dedicată temei Euharistiei. Aici, Cristos hrănește câteva mii de oameni cu doar câțiva pești și pâini – o narațiune care apare în toate relatările evanghelice (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; In 6,1-15) și prefigurează sacramentul Euharistiei. Lanfranco a folosit în mod eficient perspectiva panoramică și scurtarea proporţionată a personajelor pentru a crea un spațiu iluzionist cu care spectatorii pot interacționa și comunica vizual. Acest efect a fost anume ales pentru amplasarea originală a picturii, sus, pe pereții capelei. 

Giovanni Lanfranco – geniu inovator al artei frescelor

Giovanni Lanfranco (1582-1647) a fost un pictor baroc de origine italiană, renumit pentru efectele optice iluzioniste şi revoluţionarea artei murale (fresca). S-a bucurat de atenţia şi protecţia Papilor Paul al V-lea (1605-1621) şi Grigore al XV-lea (1621-1623), care i-au încredinţat lucrări pentru diferite edificii religioase şi civile din Roma.

Pr. Andrei Dumitrescu


Actualitatea creştină, nr. 8/2021, anul XXXII, p. 35.

Show Buttons
Hide Buttons