În cadrul catehezei din 4 decembrie 2019, Papa Francisc a vorbit despre misiunea lui Paul la Efes și despre despărțirea de prezbiteri care are loc la Milet. Este vorba de o pagină foarte frumoasă din Faptele apostolilor.

La începutul catehezei, Sfântul Părinte a arătat cum „călătoria Evangheliei în lume continuă fără întrerupere în cartea Faptele apostolilor, și traversează orașul Efes, manifestând întreaga sa putere mântuitoare. Datorită lui Paul, aproximativ doisprezece bărbați primesc botezul în numele lui Isus și fac experiența revărsării Duhului Sfânt care îi reînnoiește (cf. Fap 19,1-7). În continuare au loc diferite minuni prin mijlocirea apostolului: bolnavii sunt vindecați și posedații sunt eliberați (cf. Fap 19,11-12). Acestea se produc pentru că ucenicul îi seamănă Învățătorului său (cf. Lc 6,40) și îl face prezent comunicând fraților săi aceeași viață nouă pe care a primit-o de la El”.

În continuare, Papa Francisc a făcut referire la practicile magice care sunt abandonate în Efes de către cei care aderă la credința în Cristos și a atras atenția la practicile magice din zilele noastre, spunând că „magia nu este creștină”.

Un alt lucru pe care l-a subliniat Suveranul Pontif a fost acela că „răspândirea Evangheliei la Efes dăunează comerțului argintarilor – o altă problemă –, care fabricau statuete ale zeiței Artemis, făcând dintr-o practică religioasă o adevărată afacere”.

Mai departe, a vorbit despre plecarea lui Paul de la Efes către Ierusalim și sosirea acestuia la Milet, unde se întâlnește cu bătrânii Bisericii din Efes. „Ne aflăm în ultimele momente ale misiunii apostolice a lui Paul, iar Luca ne prezintă discursul său de adio, un fel de testament spiritual pe care apostolul îl adresează celor care după plecarea lui vor trebui să conducă comunitatea din Efes. Este vorba de una dintre cele mai frumoase pagini din cartea Faptele apostolilor.

De asemenea, Sfântul Părinte a mai insistat asupra îndemnului la veghere pe care Paul l-a adresat responsabililor comunității, „știind că îi vede pentru ultima oară”. Paul le spune astfel: „Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu pe care şi-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu!” (Fap 20,28). „Episcopii trebuie să fie foarte aproape de popor pentru a-l proteja, pentru a-l apăra; nu trebuie să fie separați de popor.” Paul îi invită pe aceștia „să muncească cu propriile lor mâini, ca și el, pentru a nu fi o povară pentru ceilalți, să le vină în ajutor persoanelor vulnerabile și să experimenteze că «este mai mare fericire în a da decât în a primi» (v. 35)”.

În încheiere, Papa Francisc a spus: „Dragi frați și surori, să cerem Domnului să reînnoiască în noi iubirea pentru Biserică și pentru tezaurul credinței pe care îl păstrează, și să ne facă pe toți coresponsabili în apărarea turmei, susținând în rugăciune pe păstori ca să manifeste fermitatea și tandrețea Păstorului dumnezeiesc.”

Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori.

Iulia Cojocariu


Actualitatea creştină, nr. 6/2022, Anul XXXIII, p. 23.

Show Buttons
Hide Buttons