Atmosfera de Crăciun este feerică. Sărbătoarea Nașterii Domnului, atât de așteptată (nu doar de copii), a revărsat în inimile noastre bucurii nespuse, bucurii luminoase și zglobii, bucurii unice și încântătoare.

Dar, în toată această atmosferă, nu atât freamătul dimprejur ne dă măsura adevăratei bucurii, cât mai ales trăirea interioară generată de întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu venit în lume, cu lucrarea salvatoare pe care El, în calitate de Mesia, a înfăptuit-o în sufletele și în viețile noastre.

Cândva, autorul Psalmului 98/97 a făcut experiența intervenției lui Dumnezeu atât în istoria poporului său, cât și în viața lui personală. Atunci a simțit din plin bucuria, a simțit și că trebuie să-și exprime cu tot elanul inimii experiența trăită. Astfel, autorul spune: Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate; dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, și-a adus aminte de bunătatea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

Și, pentru că o astfel de bucurie nu poate fi stăvilită, ci exprimată în auzul tuturor, psalmistul continuă: Înălțați către Domnul strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului! Aclamați, intonați imnuri și tresăltați de bucurie. Cântați Domnului imnuri cu harpa… Sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului, regele nostru. Să vuiască marea și tot ce cuprinde ea, lumea și toți cei ce locuiesc într-însa. Toate râurile să bată din palme și munții să tresalte de bucurie în fața Domnului care vine…

Or, venirea Domnului e menită nu doar să ofere mântuire credincioșilor săi, ci să și înfăptuiască judecata dreaptă celor pe care i-a creat și i-a mântuit. Psalmistul spune: Domnul vine… să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

Cu alte cuvinte, abia atunci când am descoperit că Isus Cristos, Evanghelia Sa și Faptele Sale săvârșite în viața mea mi-au adus lumină, pace, încredere pentru viața de fiecare zi și, în același timp, convingerea că, împlinind voința Lui, rămân în prietenie cu El, abia atunci bucuria Crăciunului este deplină în sufletului meu.

Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate;/ dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor./ Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea,/ și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,/ și-a adus aminte de bunătatea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. (Ps 98/97, 1-3)

Pr. Tarciziu Șerban


Actualitatea creştină, nr. 13/2022, Anul XXXIII, p. 19.

Show Buttons
Hide Buttons