Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune. (Gen 1,31)

Convertirea misionară a Bisericii (Praedicate Evangelium, 2-3) nu este un prozelitism, ci mărturie: ieșire din sine pentru a vesti cu viața iubirea gratuită și mântuitoare a lui Dumnezeu față de noi, chemați cu toții să fim frați și surori[1]. Acest mesaj al Sfântului Părinte este și va rămâne în istorie o mărturie a grijii sale față de întreg poporul lui Dumnezeu. Biserica este chemată să meargă în întreaga lume și să transmită Vestea cea Bună, iubirea gratuită a lui Dumnezeu pentru cei păcătoși, care sunt creați și chemați să răspundă, în mod liber, sfințeniei Creatorului.

Din păcate, misiunea evanghelizatoare a Bisericii poate fi văzută de mulți oameni, chiar și creștini, ca fiind prozelitism. O cauză care îi conduce pe oameni să perceapă astfel această slujire, care are ca scop sfințirea omului, este lipsa cunoașterii semnificației dintre a transmite Cuvântul Domnului și a interpreta Cuvântul lui Dumnezeu. O a doua cauză este lipsa asumării responsabilității din partea celui care vestește Cuvântul vieții în mod eronat. Sunt multe persoane care, fără o pregătire adecvată în înțelegerea Cuvântului divin, fac afirmații care țin cont numai de interesul propriu și nu de adevărul salvific care ne este dăruit de Sfânta Treime.

Să ne amintim ce ne învață Sfântul apostol Petru în a doua sa scrisoare: Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, aşa cum v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, după înţelepciunea care i s-a dat, precum o face în toate scrisorile în care vorbeşte despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles pe care cei neştiutori şi incompetenţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire (2Pt 3,15-16). Sunt multe învățături pe care nu le putem înțelege de la prima citire, dar împreună cu Magisteriul Bisericii putem ajunge să descoperim frumusețea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o.

De aceea, începând cu numărul următor, vă invit să descoperim în fiecare lună importanța cărților Sfintei Scripturi în cultura africană. Ideile care vor fi prezentate în articolele următoare au ca sursă The New African Bible. Această Sfântă Scriptură este o bogăție adusă Bisericii Catolice, datorită muncii depuse de teologi pentru a prezenta punctele comune, dar și diferențele dintre creștinism și cultura africană.

Pr. Ștefan Lenghen

[1] Mesaj adresat Operelor Misionare Pontificale cu ocazia beatificării Paulinei Marie Jaricot, Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 12 mai 2022, traducere din limba italiană de Pr. Mihai Pătrașcu (sursa: www.ercis.ro).


Actualitatea creştină, nr. 7/2022, Anul XXXIII, p. 26.

Show Buttons
Hide Buttons