9 mai 2021 • DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI • Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic

LECTURA I

Darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi asupra păgânilor.
Citire din Faptele Apostolilor 10,25-26.34-35.44-48

În timp ce Petru intra, Corneliu i-a ieşit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui prosternându-se. Dar Petru l-a ridicat şi i-a zis: “Scoală-te! Sunt şi eu doar un om”. Atunci Petru, deschizându‑şi gura, a spus: “Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”. În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru erau uimiţi că darul Duhului Sfânt se revărsase şi asupra păgânilor. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: “Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceştia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi, să fie botezaţi?” Şi a poruncit ca ei să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos. Atunci ei i-au cerut să mai rămână câteva zile.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)

R.: Domnul şi-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor.
sau:
Aleluia.

Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor! R.

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu este iubire.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10

Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu! Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unul născut, ca să trăim prin el. În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,23ab
(Aleluia) “Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit şi eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu! Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veţi ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Isus a spus ucenicilor săi: „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. (…)” (In 15,9-17).
Fragmentul evanghelic al duminicii a şasea a Paştelui este continuarea imediată a celui din duminica precedentă, iar înţelegerea lui presupune să redeşteptăm în minte „universul” alcătuit de alegoria viţei dătătoare de viaţă în mlădiţe.
Ceea ce ne atrage atenţia în această a doua parte a discursului lui Isus, este foarte ampla utilizare a verbului a iubi şi a substantivului său, iubire (cel puţin 12 utilizări). Mai mult, aceşti termeni sunt, în contextul de faţă, sinonimi cu verbul a rodi şi respectiv rod. Cu alte cuvinte, rodirea care nu este altceva decât împlinirea poruncilor Tatălui, în substanţă este iubire, dar nu orice fel de iubire. Este iubirea cu care Tatăl l-a iubit pe Fiul său, Isus Cristos, şi pe care Acesta o oferă ucenicilor (v. şi lectura a doua). Prin urmare, particula comparativă „precum” exprimă, e drept, la un prim nivel, modul în care ucenicul trebuie să-şi manifeste iubirea-rodirea, imitând-o pe cea a lui Cristos (mergând până acolo încât să-şi pună viaţa pentru prietenii săi), dar mai ales exprimă, la un al doilea nivel, misterul cel mai profund al revelaţiei, adică sursa iubirii: iubirea intimă dintre Tatăl şi Fiul care se exprimă pe cruce (In 3,16), model şi referinţă, care fondează noua comunitate (1In 4,19).
De remarcat este şi faptul că, în această parte a discursului, ameninţarea vreunei pedepse nu îşi mai are locul. Adversarii (cei neroditori) au dispărut lăsând locul prietenilor, cei care au fost aleşi. Criteriul după care aceştia sunt recunoscuţi drept prieteni este împlinirea poruncii date de Isus (v. 14), aceea de a se iubi unii pe alţii (vv. 15-17) în modul cel mai concret.
Or, tocmai revelaţia acestei iubiri, comunicată ucenicilor şi trăită în mod concret de ei, le conferă un nou statut, cel de prieten (atât de râvnit de marile figuri ale Vechiului Testament, Abraham, Moise etc.). Ceea ce era atunci privilegiul doar al câtorva, acum, prin Isus, este oferit tuturor celor care acceptă să devină ucenicii săi, chiar şi păgânilor (v. prima lectură).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 9-16 mai 2021

9 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10 L Ss. Zenon din Axiopolis și îns. m. *; Ioan de Avila, pr. înv.; Fer. Ivan Merz, laic
11 M Sf. Mamert, ep.
12 M Ss. Nereus și Achilleus, m. *; Pancrațiu, m. *
13 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI; Sf. Fc. Maria de la Fatima
14 V Sf. Matia, Ap.
15 S Sf. Isidor Plugarul *
16 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Fer. Vladimir Ghika, pr. m.; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.


Gândul săptămânii

“Cel ce nu ştie să-L caute pe Dumnezeu pretutindeni, riscă să nu-L recunoască nicăieri.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons