9 iunie 2019 • DUMINICA RUSALIILOR • Sf. Efrem, diacon înv.; Sf. Fec. Maria a Harurilor

LECTURA I

Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiţi şi se minunau, spunând: “Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia, din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-17

Fraţilor, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Însă voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. Dar dacă Cristos este în voi, deşi trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viaţă datorită dreptăţii. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuieşte în voi. Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. Dacă trăiţi după trup, aveţi să muriţi. Dar dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi! Căci toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: “Abba, Tată!” Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem fii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună cu el să fim şi glorificaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa toate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-16.23b-26

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Trimiterea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii asupra grupului de apostoli şi de ucenici adunaţi în jurul Mamei lui Isus Cristos (Fap 1,14) a însemnat nu doar împlinirea unei promisiuni făcute de Mântuitorul înainte de Înălţarea sa glorioasă la ceruri (v. Fap 1,8), ci mai ales momentul naşterii Bisericii ca Fiinţă vie, ca Trup mistic al cărui Cap este Cristos însuşi (Ef 1,22). Duhul Sfânt este „Sufletul” acestui Trup. El adună „mădularele” sale într-o unitate fiinţială (Rom 12 sau 1Cor 12) şi îi dă viaţă, iar această viaţă pe care i-o dă nu este alta decât aceea a Sfintei Treimi.
Fragmentul evanghelic al acestei duminici pune în evidenţă tocmai acest aspect al vieţii Bisericii, viaţă în care „sălăşluiesc” Tatăl şi Fiul prin lucrarea de iubire a Duhului Sfânt. Iar lucrarea Duhului Sfânt se concretizează prin ceea ce titlul de Apărător/Paraclet exprimă (şi despre care am vorbit în duminica a şasea a Paştelui), dar şi prin ceea ce exprimă cuvintele Duhul adevărului. În cadrul ultimei Cine, Isus le promite celor care vor primi în inimile lor Cuvântul său o inteligenţă sau o lumină care îi va ajuta să-l înţeleagă ca fiind un Cuvânt adevărat. El spune că acest Duh al adevărului îi va conduce pe ucenici către întreg adevărul (16,13), iar ceea ce e important de remarcat este faptul că Duhul nu adaugă nimic la ceea ce Isus spune, întrucât Isus este El însuşi „cale, adevăr şi viaţă”. În fond, Duhul este desemnat ca fiind „al adevărului”, întrucât El ne ajută să-l descoperim pe Isus, şi, prin El, pe Tatăl.
Dar, aşa cum este primit Cuvântul lui Isus, la fel trebuie primit şi Duhul, pentru ca El să lucreze în noi. Din acel moment, însă, începe o luptă interioară între duhul propriu şi acest Duh al adevărului. Lumea, ne spune versetul 17 (absent, din păcate din textul liturgic), nu poate să-L primească pentru că… nu-l cunoaşte. Or, una dintre „provocările” importante ale Rusaliilor este aceasta: cel care îl iubeşte pe Isus se va încredinţa el, oare, atât de mult Duhului adevărului încât să înlăture definitiv din viaţa sa minciuna (aşa cum se angajase prin promisiunile făcute la Botez)?
În definitiv, Isus angajează libertatea noastră de oameni în sensul următor: dacă cineva mă iubeşte, spune El, va primi/păzi Cuvântul… primire care nu-l va transforma într-o fiinţă super-instruită sau îndoctrinată (sau chiar savantă ori inteligentă), ci îl va transforma, în primul rând, într-un locaş viu al Tatălui, al Fiului şi al Duhului adevărului, într-un „tabernacol” fericit.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Anton din Padova (1195-1231)

Pe numele său, Fernando Bulhões, s-a născut la Lisabona într-o familie nobilă.
Intră mai întâi la călugării augustinieni, apoi trece în ordinul franciscan, luând numele de Anton. Dorind să-şi exercite apostolatul printre necredincioşi cere să fie trimis în misiune. Din cauza unei boli este nevoit să se întoarcă, dar se opreşte în Italia. Curând se evidenţiază talentul său de predicator care îl face pe papa Honoriu să-l trimită în Franţa, unde acţionau catarii. Începând cu anul 1228 se stabileşte la Padova, unde a predicat cu înflăcărare şi cu energie împotriva diviziunilor politice, a violenţei, a cămătăriei. A săvârşit numeroase minuni. A fost canonizat în anul următor morţii sale de Papa Grigore IX-lea. În 1946, Papa Pius al XII-lea i-a conferit titlul de doctor evangelicus.


Calendarul săptămânii 9-16 iunie 2019

9 D DUMINICA RUSALIILOR; Sf. Efrem, diacon înv.; Sf. Fec. Maria a Harurilor
10 L Sf. Fc. Maria, Maica Bisericii **; Sf. Diana, fc.; Fer. Ioan Dominici, clg.
11 M Ss. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg.
12 M Sf. Gaspar, pr.
13 J Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14 V Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet
15 S Ss. Amos, profet; Abraham, clg.
16 D PREASFÂNTA TREIME; Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.


Gândul săptămânii

“Un gând poate mistui un om precum viermele un fruct.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons