9 iulie 2023 • DUMINICA A XIV-A D.P.A. • Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns., m.; Veronica Giuliani, fc.

LECTURA I

Iată, regele tău vine la tine!
Citire din cartea profetului Zaharia 9,9-10

Aşa spune Domnul: “Veseleşte-te mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine: el este drept şi mântuit, umil şi călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgăriţe! Voi nimici carele din Efraim şi caii din Ierusalim; voi nimici arcul de război şi voi vorbi de pace neamurilor. Domnia lui va fi de la mare la mare, de la Râu până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru!
sau:
Aleluia.

O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!
Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

LECTURA A II-A

Dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,9.11-13

Fraţilor, voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuieşte în voi. Aşadar, fraţilor, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. Dacă trăiţi după trup, aveţi să muriţi. Dar dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: “Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În duminica trecută aminteam de datoria ce o avem de a-l preamări pe Tatăl ceresc pentru darul dumnezeiesc pe care ni l-a făcut: ni l-a dat pe Fiul său şi prin el toate; de a-l preamări pe Fiul, pentru darul său dumnezeiesc: ni l-a dat pe Duhul Sfânt, ca să reverse în noi iubirea, să ne îmbogăţească cu cele şapte daruri şi să se roage în noi cu suspine negrăite; de a-l preamări pe Duhul Sfânt, care, desăvârşind opera mântuirii, ne-a dăruit-o pe cea mai aleasă făptură din cer şi de pe pământ, pe Fecioara Maria ca Mamă a lui Dumnezeu, căreia, profetul Zaharia, cu multe sute de ani înainte, i-a strigat: „Bucură-te din toată inima, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine, el este drept şi biruitor. […] Stăpânirea lui se va întinde de la o mare până la cealaltă şi de la râu până la marginile pământului”.
Vrem să facem parte din această împărăţie? Avem, în Fecioara Maria, nu numai un model, ci un sprijin supranatural, căci ea fiind plină de har şi de Duhul Sfânt, pregăteşte în inimile noastre o locuinţă vrednică de Duhul Sfânt, ca prin el să-i aparţinem lui Cristos şi, după cum Duhul Sfânt l-a înviat din morţi, ca să aparţină Tatălui, tot aşa ne va învia şi pe noi, ca să facem parte din împărăţia lui Dumnezeu, ca să-l preamărim veşnic pe Tatăl, stăpânul cerului şi al pământului; să-l preamărim pe Fiul, răscumpărătorul nostru prin sângele său, şi pe Duhul Sfânt, dătătorul nostru de haină dumnezeiască, adică de iubire.
Când sfânta Fecioară Maria i-a apărut Bernadetei Soubirous la Lourdes pentru a treia oară – joi, 18 februarie 1848 –, i-a spus: „Îţi făgăduiesc să te fac fericită, dar nu în lumea aceasta, ci în cealaltă”. Bernadeta era suferindă de multe boli, dar, ori de câte ori îşi amintea de promisiunea „Doamnei celei frumoase”, cum obişnuia ea s-o numească, spunea: „Când sunt înălţată pe cruce, sunt mai fericită decât o regină ridicată pe tron”.

Anton Dancă, VADEMECUM (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici). Anul A, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005.


Calendarul săptămânii 9-16 iulie 2023

9 D DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN; Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns., m.; Veronica Giuliani, fc.
10 L Sf. Victoria, m.
11 M Sf. Benedict, Ab., Patr. Europei; Olga, regină
12 M Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13 J Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.
14 V Sf. Camil de Lellis, pr. *
15 S Sf. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir
16 D DUMINICA A XV-A DE PESTE AN; Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel


Gândul săptămânii

“A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a găsi putinţa de a fi fericit până şi în cele mai cumplite nenorociri.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

FL_09_07_2023

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons