9 ianuarie 2022• BOTEZUL DOMNULUI • Sf. Adrian de Canterbury, abate; Fer. Alexia le Clerc, clg.

LECTURA I

Se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile o vor vedea.
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

Aşa spune Domnul Dumnezeu: “Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu! Vorbiţi la inimă Ierusalimului şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale”. Un glas strigă: “În pustiu pregătiţi calea Domnului, îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru! Orice vale va fi înălţată, orice munte şi orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului; ridică-ţi cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului; ridică-l, nu te teme! Spune cetăţilor lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!». Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui stăpâneşte! Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui! Ca un păstor îşi va paşte turma: cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 103(104),1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoieşti faţa pământului!

Doamne Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
Tu eşti înveşmântat în strălucire şi maiestate,
învăluit în lumină ca într-o haină.
Tu întinzi cerurile ca pe un văl. R.

Îţi aşezi pe ape lăcaşurile tale,
îţi faci carul din nori, umbli pe aripile vântului;
tu faci din suflările de vânt mesageri ai tăi
şi din flăcările focului slujitori ai tăi. R.

Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:
toate le-ai făcut cu înţelepciune!
Pământul este plin de creaturile tale.
Iată marea întinsă şi largă:
în ea mişună fiinţe fără număr, vieţuitoare mici şi mari. R.

Toate aşteaptă de la tine,
ca să le dai hrană la vreme potrivită.
Tu le dai hrană, iar ele o adună,
tu îţi deschizi mâna şi ele se satură de bunătăţi. R.

Dacă îţi ascunzi faţa, ele se înspăimântă,
dacă le iei suflarea, ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create,
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

LECTURA A II-A

El ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14; 3,4-7

Fraţilor, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii, învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti, ca să trăim în veacul de acum cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie, aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos. El s-a dat pe sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere de orice nelegiuire şi să cureţe pentru sine un popor numai al său, plin de zel pentru fapte bune. Când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu, mântuitorul nostru – nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare -, el ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt, pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru, pentru ca, justificaţi prin harul lui, să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Lc 3,16
(Aleluia) Ioan le-a spus tuturor: “Vine unul mai puternic decât mine. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus a fost botezat şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,15-16.21-22

În acel timp, deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: “Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc”. În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui, sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer: “Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După ce întreg poporul a fost botezat, s-a botezat şi Isus şi, pe când se ruga, s-a deschis cerul şi Duhul Sfânt a coborât asupra Lui cu o înfăţişare trupească, ca un porumbel, iar din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul meu preaiubit; în tine îmi găsesc toată bucuria” (Lc 3, 15-22).

Odată cu sărbătoarea Botezului Domnului se încheie ciclul sărbătorilor Crăciunului şi, în acelaşi timp, se deschide ciclul Timpului de peste an, de-a lungul căruia, vreme de 34 de săptămâni, ne este prezentată întreaga activitate publică a lui Isus Cristos.
E drept că relatarea Botezului Domnului ocupă un loc relativ restrâns în toate cele patru evanghelii, deşi acest eveniment reprezintă un moment deosebit de important. Precedat de o pregătire de amploare iniţiată de Ioan Botezătorul, pregătire ce presupunea o purificare printr-un botez cu apă al întregului popor, Botezul lui Isus în râul Iordan se vrea a fi momentul de întâlnire cu Cristos a tuturor celor care îl aşteaptă. Se vede, totuşi, că Ioan Botezătorul a impresionat destul de multă lume prin predica şi prin gesturile sale, astfel încât unii au crezut despre el că ar fi Mesia. El va avea, însă, onestitatea să recunoască rolul său de Înainte-mergător al Aceluia care este mai puternic şi care, în curând, va revărsa asupra tuturor celor care îl aşteaptă un botez cu Duh Sfânt şi cu foc (botez în care recunoaştem evenimentul Rusaliilor).
Mărturia lui Ioan este întărită de o manifestare divină care are loc după Botez, în timp ce Isus se ruga. Într-adevăr, Sfântul Luca este singurul dintre evanghelişti care scoate în evidenţă acest aspect: în timp ce se ruga, Duhul Sfânt se coboară asupra lui Isus sub chip de porumbel, iar, din cerul care s-a deschis, s-a auzit un glas, glasul Tatălui: Tu eşti Fiul meu preaiubit; în tine îmi găsesc toată bucuria. Această dublă manifestare divină echivalează cu o consacrare mesianică şi cu o învestitură în vederea misiunii publice pe care Mântuitorul avea să o desfăşoare din acest moment. (Mai multe detalii referitoare la această misiune pe care Isus o va desfăşura, ne vor fi oferite în fragmentul evanghelic al duminicii a treia de peste an.) Ar merita, aici, să subliniem faptul că un eveniment similar va avea loc, potrivit cărţii Faptele Apostolilor, în ziua de Rusalii când, asupra grupului de apostoli şi de ucenici adunaţi în încăperea de sus (Fap 1,13; 2,1), s-a coborât Duhul Sfânt sub chip de limbi de foc. În acel moment se naşte Biserica ce va fi consacrată şi învestită să continue în lume misiunea desfăşurată până atunci de Isus Cristos. Or, acest paralelism dintre consacrarea şi învestirea lui Isus Cristos şi consacrarea şi învestirea Bisericii ne permite să întrezărim noua dimensiune a Botezului instituit de Mântuitorul: prin Botez, creştinul nu numai că devine un fiu preaiubit al Tatălui, dar el este învestit ca, în Biserică, împreună cu Cristos, să ducă vestea cea bună săracilor, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască prinşilor în război eliberarea şi orbilor vederea, să le dea celor asupriţi libertatea şi să vestească un an de îndurare a Domnului… (Lc 4,18)
Să nu uităm, aşadar, că în momentul botezului pe care l-am primit, noi am fost ridicaţi la o demnitate nouă, divină, şi că, în acelaşi timp, am fost învestiţi cu o misiune mântuitoare. Ne rămâne ca de-a lungul vieţii să ne păstrăm demnitatea şi să ne îndeplinim misiunea încredinţată.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 9-16 ianuarie 2022

9 D BOTEZUL DOMNULUI; Sf. Adrian de Canterbury, abate; Fer. Alexia le Clerc, clg.
10 L Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic (Săptămâna I d.p.a.)
11 M Ss. Honorata, fc.; Teodosie, clg.
12 M Ss. Tatiana, m.; Arcadie, m.; Cezara, clg.
13 J Sf. Ilariu, ep. înv. *
14 V Sf. Felix de Nola, pr. m.
15 S Sf. Arsenie, pustnic
16 D DUMINICA A II-A D.P.A.; Sf. Marcel I, pp.


Gândul săptămânii

“Când cineva ne dovedește recunoștința el ne dăruiește mai mult decât i-am dat.”
(Fericitul Vladimir Ghika)Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons