9 aprilie 2023 • ÎNVIEREA DOMNULUI • Fer. Ubald, clg

LECTURA I

Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

În zilele acelea, Petru, deschizându‑şi gura, a spus: “Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, şi ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii şi al celor morţi. Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A*

Căutaţi cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA A II-A
Curăţaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o frământătură nouă!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8

Fraţilor, nu ştiţi că puţin aluat dospeşte întreaga frământătură? Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit! Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului!

Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale jertfă de laudă!

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte.
“Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?”

“Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9

În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: “L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate, dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a crezut; pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din morţi.
Cuvântul Domnului

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă.
Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia: Lc 24,13-35.


Comentariu la textele liturgice

Potrivit textelor biblice din această sărbătoare, ziua întâia a săptămânii începe într-o atmosferă relativ calmă. După agitaţia din zilele precedente în care autorităţile religioase şi politice l-au tot urmărit pe Isus şi, în cele din urmă, l-au prins, l-au judecat, l-au schingiuit şi l-au ucis, totul părea să se liniştească. Maria Magdalena, plecând dis-de-dimineaţă spre locul în care Învăţătorul a fost depus după ce a fost luat de pe cruce, nu bănuia ceea ce o aştepta. Ajunsă la mormânt, ea a văzut că piatra fusese înlăturată. Acestă constatare pentru ea nu a însemnat altceva decât că L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus. Nici cei doi apostoli, Petru şi celălalt ucenic, veniţi să constate cu ochii lor cele spuse de Maria, nu au văzut altceva decât acelaşi mormânt deschis, fâşiile de pânză pe jos şi ştergarul care îi acoperise faţa… înfăşurat şi pus undeva deoparte. Or, dacă Petru „s-a blocat” în constatarea făcută, ucenicul iubit, la vederea acestor detalii, are o tresărire: el a văzut şi a crezut. Credinţa lui seamănă cu o bănuială ce se cuibăreşte în suflet pentru a aştepta acolo o confirmare. Iar confirmarea nu putea veni decât din înţelegerea a ce este Învierea lui Cristos, în ce constă Ea şi mai ales ce semnifică Ea pentru noi, înţelegere pe care doar Scriptura, mai precis profeţiile vechi, dar şi cuvintele lui Isus, o puteau oferi.
Prima lectură de astăzi ne arată că Petru a reparcurs cu gândul tot ce a făcut Isus în Galileea, după botezul primit de la Ioan, şi a înţeles că Dumnezeu l-a consacrat prin Duhul Sfânt şi l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de diavol, căci Dumnezeu era cu el. A mai înţeles că deşi iudeii l-au dat la moarte, Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi i-a îngăduit să se arate, nu la tot poporul, ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu, nouă care am mâncat şi am băut cu el (în mod euharistic), după ce a înviat din morţi. Mai mult, el a făcut munca lecturii Scripturilor şi s-a convins că despre El toţi profeţii dau mărturie. Nu în ultimul rând, Petru a înţeles semnificaţia deplină a acestor fapte şi anume că oricine crede în El primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor.
Lectura a doua de astăzi completează această înţelegere explicând semnificaţia pentru noi a evenimentelor pascale: prin botez, voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu… Dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ.
Doar cel care a făcut acest parcurs în timpul Postului Mare, înţelege ce vor apostolii să ne spună întrucât percep în ei înşişi această noutate de viaţă.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 9-16 aprilie 2023

9 D ÎNVIEREA DOMNULUI; Fer. Ubald, clg.
10 L Ss. Apoloniu, pr. m.; Macarie
11 M Ss. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc.
12 M Ss. Sava Gotul, m.; Iuliu I, pp. m.
13 J Sf. Martin I, pp. m.
14 V Ss. Tiburțiu, Valerian și Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. Isabela, fc. m.
15 S Sf. Damian Leprosul (de Veuster), pr.
16 D DUMINICA A II-A A PAȘTELUI (A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU); Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre, cerșetor


Gândul săptămânii

“Cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, singurii care ştiu ceva cu adevărat sunt cei ce iubesc.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons