9 septembrie 2018 • DUMINICA A 23-A D.P.A. • Sf. Petru Claver

LECTURA I

Se vor deschide urechile surzilor. Limba celui mut va striga de bucurie.
Citire din cartea profetului Isaia 35,4-7a

Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu! El vine şi vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba celui mut va striga de bucurie. Căci vor ţâşni ape în pustiu şi râuri în stepă. Ţinutul uscat va deveni un lac, iar pământul însetat, izvoare de apă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1)

R.: Suflete al meu, laudă-l pe Domnul!

El face judecată celor asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei sărmani. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
domneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca moştenitori ai împărăţiei?
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-5

Fraţii mei, credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei, nu admite părtinirile. Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase, şi ar intra şi un sărac cu haine ponosite, iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: „Luaţi loc aici”, iar celui sărac i-aţi spune: „Tu stai acolo!” sau: „Stai jos, la picioarele mele!”, nu aţi judeca în mintea voastră şi nu aţi deveni judecători cu gânduri perverse? Ascultaţi, fraţii mei iubiţi! Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc?

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 4,23b
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei şi vindeca orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA

Pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,31-37

În acel timp, Isus, ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în ţinutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. Apoi, ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a zis: „Éffata!”, care înseamnă „Deschide-te!” Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea corect. Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: „Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În fragmentul evanghelic de astăzi sfântul evanghelist Marcu ni-l prezintă pe Isus Cristos în călătorie. După disputa avută cu fariseii şi cărturarii veniţi de la Ierusalim, relatată în fragmentul evanghelic al duminicii trecute, Mântuitorul s-a retras în ţinuturi stăine în căutarea unui loc în care să rămână, cel puţin pentru un timp, neştiut de nimeni. A mers, mai întâi, în Tyr şi Sidon, cetăţi din Fenicia şi porturi la Marea Mediterană, dar o femeie i-a cerut în mod insistent să-i elibereze fiica de un duh necurat. De acolo a mers spre Decapole, ţinut situat dincolo de râul Iordan şi de Marea Galileei. Şi aici faima l-a precedat, iar mulţimea i-a adus un surd care vorbea greu pentru ca El să îl vindece. Or, dacă în cazul fiicei femeii feniciene Isus s-a arătat reticent zicând că nu e bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor, în cazul de faţă nu pune nicio condiţie. Mântuitorul l-a luat, pur şi simplu, deoparte pe acel om şi, după ce i-a pus degetele în urechi şi i-a atins limba cu salivă, a suspinat şi a zis: Effeta! adică Deschide-te! şi, ne spune sfântul Marcu că …îndată i s-au deschis [omului] urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea corect. Dacă femeia feniciană a obţinut vindecare pentru fiica ei prin acel admirabil act de credinţă (…și cățeii, sub masă, mănâncă din firimiturile copiilor), omul din Decapole …vorbea corect, mai precis dădea, împreună cu ceilalţi martori, mărturie că Isus Cristos … toate le-a făcut bine.
Finalul episodului vindecării omului din Decapole ne rezervă totuşi o supriză. Atunci când sfântul Marcu reproduce exclamaţiile admirative ale mulţimii, o face folosind în mod aluziv cuvintele profetului Isaia din prima lectură de astăzi. Or, procedând astfel, autorul sugerează că o profeţie, care are în vedere timpurile mesianice – Iată Dumnezeul vostru! … El vine şi vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa… – se împlineşte în pământ străin, iar beneficiarii sunt ne-iudei. Cu alte cuvinte mântuirea Dumnezeului lui Israel se extinde la toţi cei dispuşi să creadă şi să se ataşeze de Isus Cristos. Aşa se explică şi faptul că episodul imediat următor (Mc 8,1-10) relatează o a doua înmulţire a pâinilor în beneficiul mulţimii care îl înconjoară, la sfârşitul căreia, după ce toţi au mâncat pe săturate se adună 7 coşuri de resturi (câte naţiuni înconjurau Israelul). Prin aceasta sfântul Marcu sugerează că şi păgânii sunt primiţi la Masa Împărăţiei, la Masa euharistică. În acest sens, lectura a doua de astăzi conţine o învăţătură admirabilă cu privire la statutul celor care sunt primiţi la Masa euharistică: toţi sunt egali căci credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei, nu admite părtinirile… nici chiar între cei bogaţi sau cei săraci. Dumnezeu i-a ales pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Sf. Nume al Mariei

Numele Mariei, era răspândit și în lumea ebraică (Miriam), și este fără îndoială numele cel mai frecvent purtat de creștini, fiind numele Mamei lui Isus. Referitor la numele Mariei au fost date mai multe interpretări, printre care și cea de „steaua mării”, apărută în Evul Mediu. Sunt valabile trei etimologii având semnificația „doamnă”, „iubită”, „preamărită”. Din punct de vedere al istoriei mântuirii numele Mariei este Keharitomene, numele cu care o salută îngerul Gabriel, nume care înseamnă „plină de har”.
Această sărbătoare a fost instituită în anul 1513, mai întâi pentru o dieceză din Spania, mai apoi, în 1671 a fost extinsă la regiunile Napoli și Milano, iar Fericitul Inocențiu al XI-lea a extins-o la Biserica întreagă.


Calendarul săptămânii 9-16 septembrie 2018

9 D DUMINICA A 23-A D.P.A.; Sf. Petru Claver
10 L Sf. Nicolae din Tolentino, pr.
11 M Ss. Prot și Iacint, frați m.
12 M Sf. Nume al Mariei *
13 J Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **
14 V Înălțarea Sfintei Cruci
15 S Sf. Fc. Maria Îndurerată **
16 D DUMINICA A 24-A D.P.A.; Ss. Corneliu, pp. m. și Ciprian, ep. m.; Ludmila, m.


Gândul săptămânii

“Singura moştenire pe care Sfânta Fecioară Maria a putut-o găsi şi păstra de la Fiul său: coroana de spini.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons