8 noiembrie 2020 • DUMINICA A XXXII-A D.P.A. • Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

LECTURA I

Cei care caută înţelepciunea o găsesc.
Citire din cartea Înţelepciunii 6,12-16

Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă; uşor de contemplat de către cei care o iubesc şi este găsită de către cei care o caută. Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască. Cel care se trezeşte pentru ea nu oboseşte, fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui. A reflecta la ea este desăvârşirea priceperii, iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji. Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea, li se face văzută cu bunăvoinţă pe căi şi în orice gând le iese în întâmpinare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 62(63),2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

Îmi amintesc de tine în aşternutul meu
şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A

Prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-18

Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă. Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el. De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, pentru că însuşi Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi, apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi, astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: “Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!» Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Capitolele 24 și 25 alcătuiesc ultimul din cele cinci mari discursuri ale lui Isus reținute de Sfântul Matei. Acest loc îi conferă discursului un statut aparte întrucât precede relatarea Pătimirii și Învierii glorioase a Mântuitorului. Moartea va exprima cine este cu adevărat Isus: nu un mesia politic devorat de propria-i mărire, ci Servitorul suferind care își dă viața pentru mulțimea oamenilor. Și, de vreme ce moartea și învierea lui Cristos au schimbat cursul istoriei, discursul eshatologic, pe care Isus îl pronunță la sfârșitul activității sale, definește sensul acestei istorii. De-a lungul acestui discurs, Isus pronunță o parabolă prin care schițează o nouă trăsătură a Împărăției cerului. Dar, poate oare Împărăția cerului să fie asemănată cu zece fecioare? De fapt, cele zece tinere nu sunt acolo decât ca un element al parabolei. Întreaga istorioară compară, în fond, Împărăția cu o nuntă, iar trăsătura menită să fie pusă în evidență este așteptarea de către Biserică a lui Isus Cristos glorificat. Tinerele îi simbolizează pe creștini. Fecioria lor face aluzie la corul fiicelor Ierusalimului din cartea Cântarea cântărilor, cor în care unii rabini din acel timp îi vedeau pe acei ucenici care „străluceau” de lumina Torei și care așteptau cu dragoste venirea lui Mesia.
Cinci dintre tinerele noastre sunt numite nechibzuite, în timp ce celelalte cinci sunt numite înțelepte. În Evanghelia Sfântului Matei aceste calificative nu apar pentru prima dată. Înțelept sau prevăzător este numit, încă din primul discurs al lui Isus, omul care își construiește casa pe stâncă, în opoziție cu nechibzuitul care și-o clădește pe nisip (Mt 7, 24). Parabola împarte, așadar, comunitatea creștină în două categorii: cei care împlinesc voința Tatălui și cei care fac totul după capul lor. Or, una din ideile principale ale parabolei este aceea că Isus îi recunoaște ca ai săi pe cei care împlinesc voința Tatălui. Supunerea la voința Tatălui constituie, așadar, esențialul învățăturii lui Isus, în timp ce tema vegherii se situează într-o continuitate firească față de această temă majoră.
Întorcându-ne la simbolismul parabolei, nu putem să nu remarcăm insistența asupra uleiului și, implicit, a luminii. El face trimitere la bucuria primirii și, totodată, la calitatea iubirii celor care veghează. Oare nu este semnificativ faptul că fecioarele nechibzuite trebuie să meargă să-și procure ulei? Semnificativ este și faptul că tovarășele lor nu le pot oferi din uleiul lor. Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să-și aibă propria rezervă de lumină (și deci de sursă, de ulei) și, în plus, nimeni nu poate veghea în locul altuia. Dar, momentul cel mai important este totuși venirea Mirelui. Atunci este apreciată calitatea iubirii tinerelor, comportamentul comunității de-a lungul timpului de așteptare.
Trebuie să nu uităm că întâlnirea dintre Dumnezeu și om se situează în cadrul unui legământ de iubire. Or această iubire este cu atât mai bine dovedită când vegherea rămâne vigilentă în ciuda întârzierii Mirelui, a sosirii lui în miez de noapte…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 8-15 noiembrie 2020

8 D DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN; Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
9 L Sfințirea Bazilicii din Lateran
10 M Ss. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m.
11 M Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
12 J Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.
13 V Sf. Augustina (Livia), clg.
14 S Ss Ștefan Teodor, ep. m.; Serapion, clg. m.
15 D DUMINICA A XXXIII-A DE PESTE AN; Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold III


Gândul săptămânii

“A-L alege pe Dumnezeu şi a alege ceea ce vine de la Dumnezeu e unica problemă a vieţii.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons