8 decembrie 2023 • NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE • Sf. Narcisa, fc.

LECTURA I

Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om şi i-a zis: “Unde eşti?” El a răspuns: “Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. Şi el a zis: “Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: “Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: “De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: “Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: “Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi toate fiinţele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. Şi omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)

R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate!

Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A

Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12

Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos, să fim spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: “Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: “Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Maria a spus către înger: “Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” Răspunzând, îngerul i-a spus: “Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! Atunci, Maria a spus: “Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

„Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine! (Lc 1, 28). Cu aceste cuvinte ale Arhanghelului Gabriel, ne adresăm Sfintei Fecioare Maria de mai multe ori pe zi. Le repetăm astăzi cu o bucurie arzătoare, în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, amintind data de 8 decembrie 1854, când Fericitul Pius al IX-lea a proclamat această admirabilă dogmă a credinței catolice chiar în această Bazilică vaticană. (…)
Cât este de mare misterul Neprihănitei Zămisliri, pe care ni-l prezintă liturgia de astăzi! Un mister care nu încetează să atragă contemplarea credincioșilor și care inspiră reflecția teologilor. (…)
În imnul din Scrisoarea către Efeseni, care tocmai a fost proclamat, Apostolul îl laudă pe Dumnezeu Tatăl pentru că „ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos” (1, 3). Cu ce binecuvântare foarte specială Dumnezeu s-a adresat Mariei de la începutul timpurilor! Maria este cu adevărat binecuvântată între toate femeile (cf. Lc 1, 42)!
Tatăl a ales-o în Cristos înainte de crearea lumii, pentru ca ea să fie sfântă și neprihănită în prezența sa în iubire, predestinând-o dinainte la adopția filială prin Isus Cristos (cf. Ef 1, 4-5).
Predestinarea Marie, ca și cea a fiecăruia dintre noi, este legată de predestinarea Fiului. Cristos este „descendența” care va „zdrobi capul” șarpelui, potrivit cărții Genezei (cf. Gen 3, 15); este Mielul „fără pată” (cf. Ex 12, 5; 1Pt 1, 19), jertfit pentru a răscumpăra omenirea din păcat.
În vederea morții sale mântuitoare, Maria, Mama sa, a fost ferită de păcatul originar și de orice alt fel de păcat. În victoria noului Adam, este și cea a noii Eve, mama celor răscumpărați. Neprihănita este astfel un semn de speranță pentru toți cei vii, care l-au învins pe Satana prin sângele Mielului (cf. Ap 12, 11).
O contemplăm astăzi pe tânăra umilă din Nazaret sfântă și neprihănită în prezența lui Dumnezeu în iubire (cf. Ef 1, 4), această „iubire” care, în sursa sa originară, este Dumnezeu însuși, unul și întreit.
Neprihănita Zămislire a Mamei Răscumpărătorului este lucrarea sublimă a Preasfintei Treimi! (…)
„Da”-ul Fecioarei la vestea Îngerului are loc în situația concretă a condiției pământești, în ascultare umilă față de voința divină de a mântui omenirea nu de istorie, ci în istorie. (…) Răscumpărată cea dintâi prin Fiul său, participând din plin la sfințenia sa, Ea este ceea ce întreaga Biserică dorește și speră să fie. Este icoana eshatologică a Bisericii.

Papa Ioan Paul al II-lea, Omilie, 8 decembrie 2004


Calendarul săptămânii 3-10 decembrie 2023

3 D DUMINICA I DIN ADVENT (ANUL B); Ss. Francisc Xaveriu, pr.; Sofonia, profet
4 L Ss. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.
5 M Sf. Sava, abate
6 M Sf. Nicolae, ep. *
7 J Sf. Ambroziu, ep. înv. **
8 V neprihănita zămislire; Sf. Narcisa, fc.
9 S Sf. Juan Diego Cuauhtlatoatzin *
10 D DUMINICA II DIN ADVENT; Fer. Anton Durcovici, ep. m.; Sf. Fc. Maria de la Loreto; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.


Gândul săptămânii

“Doamne! Fă în aşa fel încât să-i pot apropia de Tine pe toţi cei care se apropie de mine!”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons