8 decembrie 2021 • NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE • Sf. Narcisa, fc.

LECTURA I

Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om şi i-a zis: “Unde eşti?” El a răspuns: “Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. Şi el a zis: “Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: “Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: “De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: “Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: “Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi toate fiinţele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. Şi omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)

R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate!

Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A

Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12

Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos, să fim spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: “Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: “Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Maria a spus către înger: “Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” Răspunzând, îngerul i-a spus: “Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!” Atunci, Maria a spus: “Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

“Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală… în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!” (Ef 1, 3-4)
În acest pasaj […] Sfântul Paul trasează imaginea Adventului. Este vorba despre acest Advent veşnic care îşi găseşte originea în Dumnezeu însuşi “înainte de întemeierea lumii”, căci deja “întemeierea lumii” a fost primul pas al venirii lui Dumnezeu către om, primul act al Adventului. De fapt întreaga lume vizibilă a fost creată pentru om aşa cum arată cartea Genezei. Începutul Adventului în Dumnezeu este proiectul său veşnic de crearea a lumii şi a omului, un proiect născut din iubire. Această iubire s-a arătat prin alegerea veşnică a omului în Cristos, Cuvântul Întrupat.
Maria este prezentă în acest Advent veşnic. Printre toţi oamenii pe care Tatăl i-a ales în Cristos, Maria a fost într-un mod cu totul deosebit şi excepţional pentru că a fost aleasă în Cristos pentru a fi Mama lui Cristos. Şi astfel, mai mult decât oricare dintre oamenii aleşi de către Tatăl la demnitatea de “fii şi fiice adoptive ale lui Dumnezeu” Maria a fost predestinată într-un mod cu totul special “spre lauda gloriei harului său” cu care Tatăl “ne-a copleşit în Fiul său preaiubit”(cf. Ef 1,6).
Gloria sublimă a harului său cu totul special trebuia să fie maternitatea sa: Mama Cuvântului Întrupat! În Cristos a primit şi harul Neprihănitei Zămisliri. În acest mod, Maria este inserată în acest prim Advent veşnic al Cuvântului. […]
Al doilea Advent are un caracter istoric. Se împlineşte în timpul dintre căderea primului om şi venirea Răscumpărătorului. Liturgia de astăzi ne vorbeşte şi despre acest Advent şi ne arată cum Maria este inserată încă de la origini. De fapt, când s-a manifestat primul păcat, cu ruşinea neaşteptată a primilor noştri părinţi, atunci Dumnezeu l-a revelat pentru prima dată pe Răscumpărătorul lumii, anunţând-o şi pe Maria. A făcut-o spunând cuvintele în care tradiţia vede “proto-evanghelia”, adică un fel de embrion şi “pre-vestire” a Evangheliei, a Veştii Bune.
Iată aceste cuvinte: “Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Aceasta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. (Gen 3, 15)
Sunt cuvinte misterioare. Oricât ar fi de arhaice, revelează viitorul umanităţii şi al Bisericii. Acest viitor este văzut în perspectiva unei lupte între Duhul întunericului, cel care este “mincinos şi tatăl minciunii” (In 8, 44) şi Fiul femeii care trebuie să vină printre oameni şi să fie “calea, adevărul şi viaţa” (In 14, 6).
Astfel Maria este prezentă încă de la origini în acest al doilea Advent istoric. A fost făgăduită, în acelaşi timp cu Fiul ei, răscumpărătorul lumii. Şi aşteptată ca şi el. Mesia Emanuel (“Dumnezeu cu noi”) este aşteptat ca Fiul Femeii, Fiul Neprihănitei.
Venirea lui Cristos nu constituie doar împlinirea celui de-al doilea Advent: ea constituie, în acelaşi timp, revelaţia celui de-al treilea Advent, Adventul definitiv. […] Maria este începutul celui de-al treilea Advent pentru că ea l-a adus pe lume pe cel care va realiza această alegere veşnică din Scrisoarea către Efeseni. Iar [Cristos] o va realiza, dându-i forma concretă a Evangheliei, a Euharistiei, a Cuvântului, a sacramentelor. Cel de-al treilea Advent este aşteptarea împlinirii definitive a timpurilor.

Din omilia Papei Ioan Paul al II-lea,
8 decembrie 1979


Calendarul săptămânii 5-12 decembrie 2021

5 D DUMINICA A II-A DIN ADVENT; Sf. Sava, abate
6 L Sf. Nicolae, ep. *
7 M Sf. Ambroziu, ep. înv. **
8 M NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Narcisa, fc.
9 J Sf. Juan Diego Cuauhtlatoatzin *
10 V Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Sf. Fc. Maria de la Loreto *; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
11 S Sf. Damasus I, pp. *
12 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT.; Sf. Fc. Maria din Guadalupe; Ss. Epimah și Alexandru, m.


Gândul săptămânii

“Doamne! Fă în așa fel încât să-i pot apropia de Tine pe toți cei care se apropie de mine.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons