8 decembrie 2019 • DUMINICA A II-A DIN ADVENT • Sf. Narcisa, fc.

LECTURA I

El îi va judeca pe cei săraci cu dreptate.
Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10

În ziua aceea, va ieşi o mlădiţă din trunchiul lui Iese şi un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul. Îşi va găsi bucuria în teama de Domnul; nu va judeca după aparenţa ochilor şi nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea. Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiaşi ai ţării. Va lovi pământul cu toiagul gurii sale şi îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale. Dreptatea va fi cingătoarea coapselor sale şi fidelitatea, cingătoarea mijlocului său. Atunci, lupul va sta cu mielul şi leopardul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi animalele îngrăşate vor fi împreună şi un copilaş le va călăuzi. Vaca şi ursoaica vor paşte împreună şi puii lor se vor culca la un loc. Leul va mânca paie ca boul. Copilul alăptat se va juca la gaura viperei şi cel înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina năpârcii. Nu vor face rău şi nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, aşa cum apele acoperă fundul mării. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare; pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 71(72),1-2.7-8.12-13.17 (R.: cf. 7)

R.: În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace.

Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta!
Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată. R.

În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
El va domni de la o mare la alta
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

El îl va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

Numele lui să fie binecuvântat în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască al său nume.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate neamurile îl vor preamări. R.

LECTURA A II-A

Cristos i-a mântuit pe toţi oamenii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,4-9

Fraţilor, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin statornicia şi mângâierea Scripturilor, să avem speranţă. Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă dea aceleaşi sentimente unii faţă de alţii, ca ale lui Cristos Isus, pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l glorificaţi pe Dumnezeu şi pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos! De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, după cum şi Cristos v-a primit pe voi, spre gloria lui Dumnezeu! Vă spun că, într-adevăr, Cristos s-a făcut slujitorul celor circumcişi pentru a împlini promisiunile făcute părinţilor şi a dovedi astfel că Dumnezeu este credincios şi pentru ca naţiunile păgâne să-l glorifice pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris: “De aceea, te voi lăuda printre neamuri şi voi cânta psalmi pentru numele tău”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,1-12

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul predicând în Pustiul Iudeii. El zicea: “Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor!” Acesta este cel despre care a spus Isaia, profetul, care zice: “Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui!” Acest Ioan avea o haină din păr de cămilă şi centură de piele în jurul coapselor sale, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. Şi veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului şi erau botezaţi de el în râul Iordan mărturisindu-şi păcatele. Văzând că mulţi dintre farisei şi saducei veneau la botezul lui, le spunea: “Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care vine? Faceţi deci rod vrednic de convertire! Să nu credeţi că puteţi spune: «Îl avem ca tată pe Abraham», pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea! Securea este deja la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt în stare să-i duc încălţămintea. El vă va boteza în Duh Sfânt şi cu foc. Lopata de vânturat este în mână lui şi va curăţa aria sa: va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sfântul Ioan Botezătorul a fost o figură de referinţă a timpului său. Atunci când el începe să predice, ocupaţia romană dura deja de aproape 90 de ani. Regele Irod era acceptat de romani, dar detestat în mod unanim de toate componentele societăţii iudaice ale acelui timp. Partidele religioase erau divizate, iar omul de rând nu mai ştia în cine să se încreadă. În acest context, Ioan Botezătorul începe să predice. Prin modul său de a se îmbrăca, de a se comporta şi mai ales prin predica sa el se situează în continuitate cu profeţii de seamă din trecut: ca şi ei, Ioan foloseşte un limbaj dublu, blând şi încurajator cu cei năpăstuiţi, dar dur şi ameninţător cu cei orgolioşi şi plini de sine. Ştim însă foarte bine că, în fond, el nu avea nimic cu persoanele sau cu categoriile de persoane ale societăţii acelui timp, ci cu modul lor de a fi.
Mişcarea de reformă iniţiată de el avea menirea de a pregăti poporul lui Israel pentru un eveniment major al existenţei sale: întâlnirea cu Dumnezeu a cărui venire iminentă trebuia să-i redea demnitatea şi libertatea pierdute de mult. Cuvintele sale sunt pline de dinamism eshatologic. Ioan Botezătorul îi cheamă pe contemporanii săi la o schimbare de mentalitate dar şi de atitudine: Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor… Faceţi deci roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu spuneţi în voi înşivă: avem pe Abraham de părinte; căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice fii lui Abraham chiar şi din pietrele acestea. Securea e pusă deja la rădăcina copacilor. Deci tot copacul care nu va face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. Pe de altă parte, el lasă să se întrezărească „figura misterioasă” a unei persoane care, printr-un Botez cu Duhul Sfânt şi cu foc, va înfăptui o purificare similară curăţirii ariei: grâul este adunat în hambar, în timp ce pleava este aruncată în foc nestins.
Noi, creştinii, recunoaştem în acea „figură misterioasă” chipul Mântuitorului despre care prima lectură de astăzi spunea că El este acea Mlădiță din tulpina lui Iese peste care se odihneşte Duhul Domnului, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul şi care, printr-o judecată dreaptă şi universală, va restabili armonia în lume. Această armonie va presupune, potrivit lecturii a doua, ca toţi oamenii să ajungă să aibă unii faţă de ceilalţi aceleaşi simţăminte după pilda lui Isus Cristos.
Prin urmare, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Cristos v-a primit pe voi spre mărirea lui Dumnezeu.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 8-15 decembrie 2019

8 D DUMINICA A II-A DIN ADVENT; Sf. Narcisa, fc.
9 L NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin
10 M Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
11 M Sf. Damasus I, pp. *
12 J Sf. Fc. Maria din Guadalupe *; Ss. Epimah și Alexandru, m.
13 V Sf. Lucia, fc. m. **; Otilia, clg.
14 S Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT; Sf. Virginia, văduvă


Gândul săptămânii

“Să nu ne uităm înapoi decât pentru a merge mai bine tot înainte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons