8 august 2021 • DUMINICA A XIX-A D.P.A. • Sf. Dominic, pr.

LECTURA I

Cu puterea acelei hrane, a mers până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.
Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-8

În zilele acelea, Ilie a mers în pustiu cale de o zi; a ajuns şi a şezut sub un ienupăr. Atunci a cerut să moară zicând: “Ajunge acum, Doamne, ia-mi viaţa, pentru că nu sunt mai bun decât părinţii mei!” S-a întins şi a adormit sub ienupăr. Dar, iată, un înger l-a atins şi i-a spus: “Ridică-te şi mănâncă!” Atunci a văzut aproape de capul său o turtă coaptă pe pietre şi un urcior cu apă. A mâncat şi a băut; apoi s-a întins din nou. Dar îngerul Domnului s-a întors pentru a doua oară, l-a lovit şi i-a zis: “Ridică-te şi mănâncă, pentru că e lung pentru tine drumul!” El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea acelei hrane, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

LECTURA A II-A

Umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,30-5,2

Fraţilor, nu-l întristaţi pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu aţi fost însemnaţi pentru ziua răscumpărării! Să fie îndepărtate dintre voi orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie şi orice răutate! Dimpotrivă, fiţi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu v-a iertat în Cristos! Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, şi umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 6,51ab
(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,41-51

În acel timp, iudeii murmurau împotriva lui Isus, pentru că spusese: “Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer”, şi spuneau: “Nu este oare acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum de spune acum: «M-am coborât din cer»?” Isus a răspuns şi le-a zis: “Nu mai murmuraţi între voi! Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Este scris în profeţi: «Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine. Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl, decât numai cel care este de la Dumnezeu: acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţa veşnică. Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi au murit. Aceasta este pâinea care se coboară din cer, ca, dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Eu sunt pâinea vieţii… spunea despre sine Isus în fragmentul evanghelic al duminicii trecute, indicând prin Pâine toată învăţătura evanghelică coborâtă din cer pentru viaţa lumii pe care interlocutorii săi erau invitaţi să o mănânce (să o mediteze şi să o pună în practică) pentru a trăi în veci.
În această duminică Isus revine şi accentuează originea şi rolul Pâinii pe care El o dă: Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer… O astfel de afirmaţie e percepută de cei de faţă ca o pretenţie îndrăzneaţă, dat fiind că ei au convingerea că îl cunosc preabine: Este fiul lui Iosif… [noi] îi cunoaştem pe tatăl şi pe mama lui. Cum de spune acum: „M-am coborât din cer”? Toate aceste remarci se transformă în murmure şi reproşuri (asemănătoare cu cele adresate de strămoşii lor lui Moise şi, implicit lui Dumnezeu, potrivit primei lecturi de duminica trecută). În fond, prin aceste murmure şi reproşuri contemporanii lui Isus respingeau, o dată în plus, acea învăţătură ce vine de la Dumnezeu care dă viaţă veşnică: Este scris în profeţi: „Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu”. Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine.
Profetul Ilie ne apare, în prima lectură ca unul care s-a lăsat hrănit şi învăţat de Dumnezeu. Într-adevăr, după dezamăgirea trăită în urma prigonirilor îndreptate împotriva lui datorită credinţei sale în Dumnezeul părinţilor, profetul e gata să renunţe la misiunea încredinţată lui. Atunci Dumnezeu, prin intermediul îngerului Său, îl hrăneşte cu pâine pentru a-şi recăpat puterile şi îl trimite la muntele Horeb unde avea să i se reveleze. Or, tocmai această călătorie avea să fie una iniţiatică întrucât profetul restrăbătea drumul parcurs cândva de Poporul ales spre Pământul făgăduinţei, Pământul vieţii şi al libertăţii. Cu alte cuvinte, profetul era chemat să retrăiască experienţa întâlnirii cu Dumnezeu şi cu voinţa Lui, iar pâinea oferită lui de înger devenea, oarecum, euharistie întrucât ea se pătrundea de puterea şi de voinţa lui Dumnezeu care dă viaţă lumii.
Şi Isus îi va invita pe interlocutorii săi să citească o „revelaţie” şi o „istorie” atunci când va spune: pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii. Într-adevăr, în trupul lui Isus va avea loc în curând o „revelaţie” şi o „istorie”, aceea a cât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său unul-născut… Aşadar, când reuşim să citim în Pâinea care se frânge istoria Trupului jertfit pentru viaţa lumii, avem parte şi de o mare revelaţie, aceea a cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Aşa se încarcă o „banală” bucată de pâine cu o „istorie” şi cu o „revelaţie” şi devine euharistie.
Sfântul Paul a înţeles bine acest lucru şi de aceea îi îndeamnă pe locuitorii din Efes (dar şi pe noi): Fiţi imitatorii lui Dumnezeu şi umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 8-15 august 2021

8 D DUMINICA A XIX-A D.P.A.; Sf. Dominic, pr.
9 L Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fc. m., patr. a Europei
10 M Sf. Laurențiu, diacon m.
11 M Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
12 J Sf. Ioana Francisca de Chantal, clg. *
13 V Ss. Ponțian, pp. m., și Hipolit, pr. m. *; Ioan Berchmans, student
14 S Sf. Maximilian Maria Kolbe, pr. m. **
15 D ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.


Gândul săptămânii

“O singură ambiție este legitimă: aceea de a fi mai buni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons