7 mai 2023 • DUMINICA A V-A A PAȘTELUI • Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic

LECTURA I

Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 6,1-7

În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniştii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi. Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor, au spus: “Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. De aceea, fraţilor, căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun, plini de duh şi înţelepciune, pe care să-i stabilim pentru această necesitate. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”. Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea întregii adunări şi i-au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Pe aceştia i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor. Şi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulţea foarte mult şi o mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 32(33),1-2.4-5.18-19 (R.: 22)

R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, după cum şi noi am sperat în tine!
sau:
Aleluia.

Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

LECTURA A II-A

Voi sunteţi un neam ales, o preoţie împărătească.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,4-9

Iubiţilor, apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie aruncată de oameni, dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu! Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi într-o casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos. Căci este scris în Scriptură: “Iată, pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă şi preţioasă, şi cine crede în ea nu va fi făcut de ruşine!” Aşadar, cinste vouă care credeţi, dar celor care nu cred: “Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatra unghiulară” şi: “piatră de poticnire şi stâncă pentru cădere”. Ei se poticnesc, pentru că nu cred în cuvânt; la aceasta au fost sortiţi. Dar voi sunteţi un neam ales, o “descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu ca să vestiţi faptele măreţe” ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,6
(Aleluia) “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,1-12

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine! În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea”. Toma i-a zis: “Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?” Isus i-a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-aţi cunoscut pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. Filip i-a zis: “Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!” Isus i-a spus: “De atâta timp sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl»? Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale. Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl, în mine. Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora! Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu şi va face şi mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Isus Cristos înviat, potrivit evangheliei din duminica trecută, se îngrijeşte de toţi cei pe care Tatăl i-a încredinţat asemenea Păstorului cel Bun. El îşi cunoaște toate oiţele, le cheamă pe nume pe fiecare, iar ele îl urmează.
Potrivit Liturgiei Cuvântului de astăzi, Păstorul cel Bun îşi alege dintre ucenicii din toate timpurile şi locurile colaboratori, păstori buni, care să-I rostească Cuvintele, să-I înfăptuiască Lucrările mântuitoare. Cu alte cuvinte, Isus Cristos alege să-şi continue lucrarea de călăuzire către Tatăl a oiţelor sale prin intermediul Apostolilor şi martorilor aleşi de El. Or, faptul că Mântuitorul le vesteşte apropiata sa plecare la Tatăl pentru ca să pregătească fiecăruia – oiţă şi păstor – un loc nu poate să nu trezească în ei nelinişti. Doamne, i-a zis atunci Toma, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea? Dar Isus îi răspunde: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Şi Filip are o nelinişte: Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns. Dar Isus îi răspunde: De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. În plus, Isus îi asigură pe toţi că Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele… şi că cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Aşadar, referinţa permanentă la Isus reprezintă soluţia rezolvării problemelor noastre fundamentale.
Apostolii au înţeles misiunea ce le-a fost încredinţată şi şi-au asumat-o pe deplin. Astfel, prima lectură de astăzi ne oferă o situaţie concretă de viaţă în care apostolii au de gestionat o situaţie delicată din comunitatea primară. În urma unui incident apărut cu ocazia distribuirii ajutoarelor pentru văduvele sărace, apostolii se văd nevoiţi să revadă priorităţile slujirii lor: Nu-i normal ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru a servi la mese. De aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului. Odată deblocată situaţia, Cuvântul lui Dumnezeu a reînceput să se răspândească, iar numărul ucenicilor să crească.
Cât priveşte lectura a doua, ea ni-l oferă pe sfântul apostol Petru ca exemplu de păstor bun ce-şi învaţă şi îşi conduce turma încredinţată: Preaiubiţilor, apropiaţi-vă de Domnul Isus, el este piatra cea vie: oamenii au aruncat-o dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a preţuit-o. Voi de asemenea să fiţi pietre vii, care să slujească la zidirea templului duhovnicesc… voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume faptele măreţe ale aceluia, care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.
Cred că şi noi ne simţim interpelaţi de îndemnurile şi de exemplul său.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 mai 2023

7 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic
8 L Fer. Ieremia Valahul, clg. **; Sf. Victor, m.
9 M Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10 M Ss. Zenon din Axiopolis și îns. m. *; Ioan de Avila, pr. înv.; Fer. Ivan Merz, laic
11 J Sf. Mamert, ep.
12 V Ss. Nereus și Achilleus, m. *; Pancrațiu, m. *
13 S Sf. Fc. Maria de la Fatima *
14 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Sf. Matia, ap.


Gândul săptămânii

“Dumnezeu ştie tot, dar mai ales ştie ceea ce noi nu ştim.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons