7 iulie 2019 • DUMINICA A XIV-A D.P.A. • Fer. Benedict al XI-lea, pp.

LECTURA I

Eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu.
Citire din cartea profetului Isaia 66,10-14ab

Bucuraţi-vă cu Ierusalimul şi veseliţi-vă pentru el toţi cei care îl iubiţi! Tresăltaţi de bucurie cu el toţi cei care aţi jelit pentru el! Căci veţi suge şi vă veţi sătura la sânul mângâierilor sale; veţi sorbi şi vă veţi desfăta din belşugul gloriei sale. Căci aşa vorbeşte Domnul: “Iată, eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu şi gloria neamurilor, ca un râu care se revarsă. Veţi suge şi veţi fi purtaţi pe braţe şi veţi fi dezmierdaţi pe genunchi. Căci aşa cum o mamă mângâie pe cineva, aşa vă voi mângâia eu. În Ierusalim veţi fi mângâiaţi”. Veţi vedea şi se va bucura inima voastră şi oasele voastre vor înflori ca iarba”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: cf. 1)

R.: Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, voi, toţi locuitorii pământului!

Strigaţi de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
Spuneţi-i lui Dumnezeu: “Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea oamenilor. R.

El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru al meu suflet!
Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A

Eu port în trupul meu stigmatele lui Isus.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 6,14-18

Fraţilor, în ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume! Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu înseamnă ceva, ci numai noua creatură. Şi tuturor celor care vor urma acest îndemn şi întregului Israel al lui Dumnezeu, pace şi îndurare. De acum încolo nimeni să nu-mi facă supărări, căci eu port în trupul meu stigmatele lui Isus! Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Col 3,15a.16a
(Aleluia) Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. (Aleluia)

EVANGHELIA

Pacea voastră va rămâne peste el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-12.17-20

În acel timp, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el şi le-a spus: “Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui! Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor! Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutaţi din casă în casă! Când intraţi într-o cetate şi vă primesc mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!» Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi: «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape!» Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma, decât pentru cetatea aceea”. Întorcându-se cei şaptezeci şi doi, i-au spus cu bucurie: “Doamne, chiar şi diavolii ni se supun în numele tău”. El le-a spus: “L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. Iată, v-am dat puterea să călcaţi peste şerpi şi scorpioni şi peste toată puterea duşmanului şi nimic nu vă va dăuna! Totuşi nu vă bucuraţi pentru aceasta – că vi se supun duhurile -, ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Evocarea unui Ierusalim în sărbătoare, spre care se îndreaptă de pretutindeni alaiuri de oameni ce se veselesc şi bogăţii nenumărate venite din cele patru colţuri ale lumii ne-ar putea lăsa impresia unui moment de fericire prin care trece poporul lui Israel. În realitate, aceste cuvinte sunt rostite de către profetul Isaia într-un moment de descurajare generală, provocată de către aceia care, în Babilon, şi-au pierdut speranţa că Dumnezeul părinţilor mai poate face ceva pentru cei aflaţi în exil: Să-şi arate Domnul slava, ca să le vedem bucuria (66,5). Mesajul profetului anunţă că, în curând, se vor revărsa asupra Ierusalimului bucuria şi pacea asemenea unor torenţi, iar Domnul îi va mângâia pe toţi, asemenea unei mame. Or, fragmentul evanghelic de astăzi ni-i arată pe ucenicii trimişi de Isus Cristos care, asemenea unor puhoaie, se răspândesc pretutindeni pentru a duce mesajul milostivirii divine, acel mesaj aducător de pace. Ei sunt trimişi să ducă tuturor oamenilor evanghelia păcii. În centrul acestui anunţ se află, după spusele Sfântului Paul din lectura a doua, vestirea crucii: departe de mine gândul să mă laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume… Pacea şi îndurarea să coboare peste toţi cei care urmează această regulă ca şi asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu. Mai mult, Apostolul şi-a însuşit şi se conformează atât de mult cu acest mesaj încât ajunge să spun că el poartă în trupul său semnele suferinţelor lui Cristos (Gal 6,17). Prin urmare, dată fiind importanţa mesajului, nu este de mirare că Isus, în momentul în care îi trimite pe cei 72 de ucenici (la cele 72 de neamuri cunoscute de Sfânta Scriptură – Gen 10), le oferă o serie de învăţături asupra modului lor de comportament pe timpul misiunii: Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui… Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»
Făcând abstracţie de detaliile care privesc o anumită epocă sau un cadru socio-cultural, acest discurs al lui Isus este destinat Bisericii din toate timpurile şi fiecăruia dintre creştini pentru a-i conştientiza asupra importanţei dar şi a sensului responsabilităţii lor misionare.
Munca de vestire evanghelică este imensă. Cândva, preocuparea era aceea de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Astăzi, preocuparea este aceea de a redescoperi drumul către cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu şi nici pe Cristos. Acest drum este la fel de anevoios ca şi cel ce duce la marginile pământului. El presupune o convertire interioară care ne cere să ne îndreptăm către ceilalţi nu pentru a-i condamna, ci pentru a le revela prin cuvintele şi prin viaţa noastră milostivirea lui Dumnezeu, pacea şi bucuria întâlnirii cu El. În acest demers, creştinul nu trebuie să urmărească succesul ideilor sale, ci trebuie să-l lase pe Dumnezeu să îşi împlinească lucrarea sa.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Camil de Lellis
(1550-1614)

A fost inițiatorul unei reforme în domeniul sanitar, iar intuițiile și indicațiile sale sunt valabile și astăzi. După ce se dedică unei cariere militare, în urma unei crize spirituale, încearcă să îmbrățișeze viața consacrată, însă din cauza unei răni la picior este nevoit să se interneze. În spitalul din Roma, văzând felul în care bolnavii erau abandonați și lipsiți de îngrijire, decide să înființeze un grup de infirmieri care să se ocupe de bolnavi: Compania Slujitorilor bolnavilor. În 1584, Camil este hirotonit. Institutul fondat de el la Roma se răspândește în scurt timp și în alte orașe italiene.
A fost canonizat de Papa Benedict al XIV-lea în 1746. În 1886, Papa Leon al XIII-lea l-a proclamat patron al bolnavilor și al spitalelor.


Calendarul săptămânii 7-14 iulie 2019

7 D DUMINICA A 14-A D.P.A.; Fer. Benedict al XI-lea, pp.
8 L Ss. Epictet și Astion, m. **; Aquila și Priscila, soți m.
9 M Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.
10 M Sf. Victoria, m.
11 J Sf. Benedict, Ab., Patr. Europei; Olga, regină
12 V Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13 S Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.
14 D DUMINICA A 15-A D.P.A.; Sf. Camil de Lellis, pr.


Gândul săptămânii

“Nu scăpa din vedere că eşti pus la încercare să faci binele când îţi stă în putinţă, şi să nu faci răul atunci când eşti tentat să-l faci.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons