7 februarie 2021 • DUMINICA A V-A D.P.A. • Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.

LECTURA I

Sunt chinuit de coşmaruri de seara, până la revărsatul zorilor.
Citire din cartea lui Iob 7,1-4.6-7

În zilele acelea, Iob a zis: “Oare nu este numai zbucium pentru om pe pământ şi zilele sale nu sunt ca zilele celui tocmit? După cum sclavul tânjeşte după umbră şi cel tocmit aşteaptă plata lui, aşa este moştenirea mea: luni zadarnice şi nopţi de chin mi-au fost rânduite. Dacă mă culc, îmi spun: «Când mă voi ridica?» Dar noaptea se lungeşte şi mă satur de zvârcolire până în zori. Zilele mele trec mai repede decât suveica şi se termină fără speranţă. Aminteşte-ţi că zilele mele sunt o suflare şi ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a)
R.: Domnul este mângâiere în orice suferinţă.
sau:
Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!
Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

El vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
Domnul sprijină pe cei sărmani
şi-i doboară la pământ pe cei nelegiuiţi. R.

LECTURA A II-A

Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22-23

Fraţilor, dacă vestesc evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredinţată. Aşadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată evanghelia şi să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă evanghelia. Căci, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să-i câştig măcar pe unii. Toate le fac pentru evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 8,17bc
(Aleluia) Cristos a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA

El a vindecat pe mulţi care sufereau de diferite boli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,29-39

În acel timp, ieşind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon şi Andrei, împreună cu Iacob şi Ioan. Soacra lui Simon zăcea la pat, având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. El s-a apropiat şi a ridicat-o prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o şi ea a început să-i slujească. Când s-a înserat, după ce a apus soarele, îi aduceau la el pe toţi bolnavii şi posedaţii de diavol şi toată cetatea era adunată la uşă. El a vindecat pe mulţi care aveau diferite boli şi a scos mulţi diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl cunoşteau. Dimineaţa, încă pe întuneric, sculându-se, a ieşit şi s-a dus într-un loc retras şi se ruga. Simon şi cei care erau cu el l-au căutat şi, găsindu-l, i-au spus: “Toţi te caută”. El le-a spus: “Să mergem în altă parte, prin cetăţile învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!” Şi a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând diavoli.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În două din textele biblice ale acestei duminici, omul este prezentat în condiţia lui de creatură fragilă, neputincioasă, limitată… Această situaţie îl face să sufere enorm de mult. Suferinţa lui este cu atât mai mare cu cât el îşi doreşte să trăiască şi să se bucure de viaţă.
În prima lectură, dreptul Iob descrie în aceşti termeni viaţa omului pe pământ: Oare nu este numai zbucium pentru om pe pământ şi zilele sale nu sunt ca zilele celui tocmit? După cum sclavul tânjeşte după umbră şi cel tocmit aşteaptă plata lui, aşa este moştenirea mea: luni zadarnice şi nopţi de chin mi-au fost rânduite. Dacă mă culc, îmi spun: „Când mă voi ridica?” Dar noaptea se lungeşte şi mă satur de zvârcolire până în zori. Zilele mele trec mai repede decât suveica şi se termină fără speranţă. Iar tot zbuciumul lui se încheie cu o rugăciune adresată Creatorului său: Aminteşte-ţi că zilele mele sunt o suflare şi ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele… El ştie că vindecarea lui nu poate veni de altundeva decât de la Dumnezeu.
În neputinţă se află, potrivit fragmentului evanghelic, şi soacra lui Simon-Petru. Cei care o înconjoară îi vorbesc lui Isus despre ea, iar Mântuitorul răspunde rugăminţii lor vindecând-o. Să notăm totuşi că, pentru sfântul Marcu, intervenţia lui Isus e mai mult decât o simplă reanimare. Spunând că, prinzând-o de mână a ridicat-o, evanghelistul defineşte vindecarea ca pe o înviere. Într-adevăr, evanghelistul se va folosi de acelaşi verb, a (se) ridica, pentru a exprima Învierea lui Isus din morţi. Cu alte cuvinte, atunci când Isus înfăptuieşte o vindecare ea echivalează cu o nouă viaţă. De altfel, imediat ce febra a lăsat-o, ea a început să-i slujească, semn că vindecarea este totală, dar şi că viaţa cea nouă este una de slujire, aşa cum va cere Isus mai târziu tuturor ucenicilor săi.
Mai apoi, Isus îi vindecă pe toţi bolnavii ce-i sunt aduşi şi alungă toate duhurile rele din cei posedaţi, semn că, încet-încet, Împărăţia lui Dumnezeu se sălăşluieşte în sufletele şi în vieţile celor pe care Mântuitorul îi eliberează de neputinţele lor.
Sfântul Paul, în lectura a doua de astăzi, ne arată că a înţeles bine rostul predicării Evangheliei. Ea are putere să vindece minţile şi „să alunge duhurile rele” din oameni. De aceea va ajunge să exclame: Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia! Mai mult, el îşi înţelege întreaga lucrare misionară de evanghelizare ca pe o slujire: m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să-i câştig măcar pe unii.
Tot acest efort al misionarilor are menirea de a ne pune pe noi în contact cu Evanghelia lui Isus Cristos şi chiar cu Isus Cristos însuşi. Ne rămâne nouă să ne lăsăm vindecaţi şi eliberaţi de rău.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 7-14 februarie 2021

7 D DUMINICA A V-A D.P.A.; Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.
8 L Ss. Ieronim Emiliani *; Iosefina Bakhita, fc. *
9 M Sf. Apolonia, fc. m.
10 M Sf. Scolastica, fc. **
11 J Sf. Fc. Maria de la Lourdes *
12 V Ss. Martiri din Abitinia
13 S Sf. Martinian, pustnic
14 D DUMINICA A VI-A D.P.A.; Ss. Ciril, clg. și Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.


Gândul săptămânii

“Deschise sau împreunate: o frumoasă călăuză pentru mâini.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons