6 septembrie 2020 • DUMINICA A XXIII-A D.P.A. • Sf. Zaharia, profet

LECTURA I

Dacă tu nu-i vei spune ca să-l avertizezi pe cel rău de la calea sa, eu voi căuta sângele lui din mâna ta.
Citire din cartea profetului Ezechiel 33,7-9

Aşa spune Domnul: “Fiul omului, te pun străjer pentru casa lui Israel. Ascultă din gura mea cuvântul şi avertizează-i din partea mea! Când îi voi spune celui rău: «Răule, vei muri!», dar tu nu-i vei spune ca să-l avertizezi pe cel rău de la calea sa, el, cel rău, va muri din cauza nelegiurii sale, iar eu voi căuta sângele lui din mâna ta. Dar dacă tu îl vei avertiza pe cel rău să se întoarcă de la calea lui, iar el nu se întoarce de la calea lui, el va muri din cauza nelegiuirii sale, dar tu îţi vei salva viaţa”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
“Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A

Plinătatea Legii este iubirea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,8-10

Fraţilor, să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, pentru că cel care îl iubeşte pe altul a împlinit deja Legea! De fapt: “Să nu săvârşeşti adulter! Să nu ucizi! Să nu furi! Să nu pofteşti!” şi orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta: “Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” Iubirea nu face niciun rău aproapelui. Aşadar, plinătatea Legii este iubirea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră-l numai între patru ochi! Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, «pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori!» Dacă refuză să-i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii! Iar dacă refuză să asculte şi de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş! Adevăr vă spun: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer. Iarăşi vă spun: dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo, în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Alături de fidelitatea faţă de adevărul evanghelic pentru care au avut de suferit, potrivit textelor biblice ale duminicii trecute, atât profetul Ieremia (ca de altfel mai toţi profeţii) cât şi Isus (iar după El toţi apostolii), una din misiunile încredinţate de Dumnezeu trimişilor săi este buna călăuzire a membrilor comunităţii pe calea exigenţelor divine exprimate, mai întâi, în Legea lui Moise şi, mai apoi, în mod desăvârşit în Evanghelia predicată de Mântuitorul. Referitor la exprimarea voinţei divine în Lege şi Evanghelie, lectura a doua din această duminică spune: De fapt, ce spune Legea: să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Iubirea nu face niciun rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii. De aici decurge în mod firesc îndemnul: să nu aveţi nicio datorie faţă de nimeni, afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea.
Or, pe lângă misiunea predicării, trimişilor lui Dumnezeu le revine şi misiunea atenţionării celor care, deşi s-au angajat să trăiască potrivit acestor exigenţe, se abat în mod vinovat de la ele înfăptuind nelegiuiri aducătoare de dezordine şi chiar de moarte. Astfel, potrivit primei lecturi, profetul Ezechiel a primit misiunea de „santinelă” pentru ca să observe şi să atragă atenţia asupra pericolelor ce decurg din încălcarea Legii: Fiul omului, te pun supraveghetor [în original „santinelă”] peste israeliţi. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura mea şi să-i înştiinţezi din partea mea. Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» şi tu nu-i spui şi nu-i atragi atenţia, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutăţii lui, dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui. Dimpotrivă, dacă tu îi atragi atenţia celui nelegiuit să se întoarcă de la calea lui şi el nu se întoarce, el va muri în răutatea lui, dar tu îţi vei salva viaţa. Şi Isus, în Evaghelie, le cere responsabililor comunităţii o veghere atentă asupra comportamentului membrilor. În învăţătura sa Mântuitorul le sugrează o pedagogie cât se poate de respectuoasă. Pedagogia indicată de Isus se bazează pe un dialog fratern în care trebuie să primeze iubirea. Totuşi, când dialogul se dovedeşte ineficient, atunci responsabilii pot uza de autoritatea cu care au fost investiţi. Această autoritate este sprijinită chiar pe Cristos. Într‑adevăr, El îi asigură că: unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor şi tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.
Omului de astăzi îi repugnă ideea supunerii faţă de autoritate. Noi trebuie să ştim, însă, că autoritatea exercitată cu iubire conduce la evitarea cufundării în dezordine (în haos), în moarte.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 6-13 decembrie 2020

6 D DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN; Sf. Zaharia, profet
7 L Sf. Regina, fc. m.
8 M Nașterea Sf. Fc. Maria; Sf. Toma din Villanova, ep.
9 M Sf. Petru Claver, pr. *
10 J Sf. Nicolae din Tolentino, pr.
11 V Ss. Prot și Iacint, frați m.
12 S Sf. Nume al Mariei *
13 D DUMINICA A XXIV-A DE PESTE AN; Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv.


Gândul săptămânii

“Credinţa dă speranţă şi statorniceşte iubirea.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons